ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/03/2019

Ν. Γκαρά: To νομοσχέδιο δίνει τεράστια ώθηση στον κλάδο της γεωθερμίας - βίντεο

Ν. Γκαρά: To νομοσχέδιο δίνει τεράστια ώθηση στον κλάδο της γεωθερμίας - βίντεο.

- Ολοκληρώνεται η διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις
Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας της χώρας κι επίσης ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αναβαθμίζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και παράλληλα ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν σε χωροταξικά, πολεοδομικά και ενεργειακά ζητήματα.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τόνισε ότι σε γενικό πλαίσιο το νομοσχέδιο με την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, προσπαθεί να δώσει μια τεράστια ώθηση στον κλάδο της γεωθερμίας, σε έναν κλάδο, δηλαδή, στον οποίο η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό, σημαντικά γεωθερμικά πεδία που παραμένουν χρόνια ολόκληρα ανεκμετάλλευτα και γενικά προωθεί την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίσης, το σχέδιο νόμου θεσμοθετεί την ίδρυση μιας νέας δημόσιας γεωλογικής αρχής, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και διευρύνοντας τις αρμοδιότητες σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.
Σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η κ. Γκαρά τόνισε ότι με το μοντέλο που επελέγη διασφαλίζεται ισοδύναμα ο ανταγωνισμός και οι προοπτικές επενδύσεων, καθώς διασφαλίζεται πλήρως η διατήρηση του δημόσιου ελέγχου επί του στρατηγικής σημασίας μονοπωλίου του Εθνικού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.
Σημαντικές είναι οι διατάξεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΔΕΠΑ, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εταιριών, να συνάψουν συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης ώστε να επιλυθεί ένα από τα βασικά τους προβλήματα και να καταργηθεί πλέον το εργολαβικό καθεστώς που είναι εντελώς ξένο προς την ιδεολογίας αυτής της Κυβέρνησης.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά και σε μια ακόμη σειρά ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, που αφορούν ενεργειακά ζητήματα, όπως οι ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες των αιολικών, τη χρήση ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τα φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες, τα παρατηρητήρια υδρογονανθράκων, ενώ εξειδικεύεται η ρύθμιση για απαγόρευση των σχιστολιθικών πετρελαίου και αερίου.
Μια από τις πιο σημαντικές από τις λοιπές διατάξεις στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου είναι αυτή που ορίζει τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με προσαύξηση επί της μεσοσταθμικής τιμής των δημοπρασιών της ίδιας τεχνολογίας της περασμένης χρονιάς ύψους. Συγκεκριμένα, 5% για εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW και 10% για σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων με εγκατεστημένη ισχύ έως 1 MW. Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Αξίζει να σημειωθεί, πως το νομοσχέδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την περιοχή του Έβρου, γιατί ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού τόσο της χώρας, όσο και της περιοχής μας. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα ενεργοποιηθούν έργα που θα στηρίξουν ενεργειακά τους κατοίκους του νομού, τον αγροτικό κόσμο, θα συμβάλλουν στη θέρμανση όλων των Δημοτικών κτιρίων και θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος σε πλήθος δραστηριοτήτων.


 Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε ένα ακόμη καινοτόμο πολυνομοσχέδιο που αφορά στη ρύθμιση του ενεργειακού πεδίου στη χώρα, λύνοντας παθογένειες του παρελθόντος και δημιουργώντας ένα θεσμικό πλαίσιο που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το νομοσχέδιο, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, και άλλες διατάξεις χωροταξίας κι ενέργειας.
Το παρόν σχέδιο νόμου έχει στον πυρήνα του την ανασύσταση του Θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Ένα πεδίο, στο οποίο η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό, το οποίο, όμως για πολλά χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτο, κυρίως λόγω του αποσπασματικού, αποτρεπτικού ή δυσλειτουργικού θεσμικού πλαισίου.
Ωστόσο, η αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να παράγει πολλαπλάσια οφέλη, κυρίως στις τοπικές κοινωνίες από τον τουρισμό, τις επενδύσεις, έως την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η αειφόρος ανάπτυξη, η σύγχρονη προσέγγιση χρήσης της τεχνολογίας, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών της χώρας, βρίσκονται σε προτεραιότητα στον πολιτικό μας σχεδιασμό και αυτό διαφαίνεται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.
Το προτεινόμενο σχέδιο λοιπόν, αποσκοπεί στη διάκριση και χαρακτηρισμό των γεωθερμικών πεδίων, στην απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση τους και τη μείωση της γραφειοκρατίας πάντα σε ένα πλαίσιο σχεδίου αειφόρου και κοινωνικής ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής, η οποία θα είναι σε θέση να καλύψει μια σειρά από τις ενεργειακές της ανάγκες, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή αυτονομία της.
Επίσης, απλοποιείται η κατηγοριοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάπτυξη των πεδίων με θερμοκρασία έως 90 βαθμών Κελσίου. Τα γεωθερμικά πεδία από δω και στο εξής θα διακρίνονται σε τοπικού ενδιαφέροντος (30-90°C) και εθνικού ενδιαφέροντος (άνω των 90°C).
Στα εθνικά πεδία η αρμοδιότητα προκήρυξης διαγωνισμού και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ανήκει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως φορέας διαχείρισης των τοπικών γεωθερμικών πεδίων ορίζεται η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα έχει ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση δικαιώματος μίσθωσης στους ενδιαφερόμενους.
Από την άλλη, στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία, η διαδικασία διαγωνισμού προκαλείται πλέον με αίτηση του ενδιαφερομένου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχωρεί σε άμεση δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παραλείποντας έτσι τη χρονοβόρα διαδικασία χαρακτηρισμού της περιοχής γεωθερμικού ενδιαφέροντος από το ΕΑΓΜΕ.
Επίσης, αυξάνεται η ελάχιστη θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμικού δυναμικού κατά 5°C, δηλαδή αναπροσαρμόζεται στους 30°C, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση.
Γενικότερα, δίνεται έμφαση στη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων, που πλέον ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη, ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίησή του και αναφέρεται στο σύνολο του πεδίου.
Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι θεσπίζονται ανταποδοτικά οφέλη, από τα μισθώματα, για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται η γεωθερμία. Ορίζεται ότι ποσοστό 10% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων θα διατίθεται στους οικείους δήμους. Επίσης, σε περίπτωση που η μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού πραγματοποιείται για την κάλυψη θερμικών αναγκών σχολείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, ούτε και καταβολή μισθώματος.
Παράλληλα, θεσμοθετείται η σύσταση Επιτροπών Αντιμετώπισης Προβλημάτων, με σκοπό την εξέταση σχετικών προκλήσεων και συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας και το Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων και οι αντίστοιχες διαδικτυακές τους πύλες.
Από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων φορέων που κλήθηκαν στην επιτροπή προκύπτει ευρύτερη αποδοχή της συγκεκριμένης παρέμβασης, καθώς με τις διατάξεις επιτυγχάνεται:
- ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
- η γεωθερμία, ιδίως τα πεδία χαμηλής ενθαλπίας γίνεται πιο προσιτή στους ενδιαφερόμενους,
- διασφαλίζεται η αειφορία του γεωθερμικού πεδίου,
- προσελκύονται νέοι επενδυτές
- θεσμοθετείται η ολοκληρωμένη παροχή γεωλογικών, υδρογεωλογικών και μεταλλευτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και κυρίως
- ενισχύεται ο τουρισμός, αλλά και ο αγροτικός τομέας και ειδικά, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, διότι ένα μεγάλο ποσοστό της γεωθερμικής ενέργειας θα αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Η αξιοποίηση, ωστόσο των γεωθερμικών πεδίων, με τη χρήση και του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων, θεωρούμε πως μπορεί έμπρακτα και χειροπιαστά να συμβάλει :
• στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
• στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως σε μικρές κοινωνίες
• στη μείωση χρήσης ορυκτών καύσιμων σε εθνικό επίπεδο
• στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• στην αειφόρα ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
• στην παραγωγή εκτός εποχής αγροτικών προϊόντων
• στη μείωση εισαγωγών και στην αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο
• στην περαιτέρω αύξηση του ιαματικού τουρισμού και άλλες δράσεις.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων, πέρα από τις ιαματικές πηγές, αποτελεί το Γεωθερμικό πεδίο στο Αρίστηνο Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο στοχεύει σε πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.
Συγκεκριμένα, η ενέργεια από αυτό το γεωθερμικό πεδίο θα χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση όλων των Δημοτικών κτιρίων, για τηλεθέρμανση των οικισμών και θέρμανση ή άλλη ενεργειακή χρήση από τους κατοίκους, τους αγρότες, διάφορες ομάδες παραγωγών και τοπικούς επιχειρηματίες με δίκτυα που θα αναπτύσσονται και σε τρεις αγροτικές περιοχές.
Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αναφέρεται στην αντικατάσταση του ΙΓΜΕ από μια νέα, δημόσια γεωλογική αρχή, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).
Ουσιαστικά, μετατρέπουμε τον φορέα σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με νέες διευθύνσεις, πολύ πιο συγκροτημένο, με νέες αρμοδιότητες που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες και αφορούν σε θέματα που εκπορεύονται από την κλιματική αλλαγή, με τον έλεγχο ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων, με τον έλεγχο των γεωθερμικών πεδίων, των μεταλλείων και των λατομείων και άλλα θέματα που πριν δεν ήταν στην αρμοδιότητα του ΙΓΜΕ.
Η νέα δημόσια Αρχή αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού ελεγκτικού και εργαστηριακού βραχίονα του κράτους, προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου και επιθεώρησης, τόσο προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και στις κατά τόπους Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ.
Στη νέα Αρχή συστήνεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, η οποία θα έχει στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι της πρόληψης, καταγραφής και αντιμετώπισης των γεωλογικών κινδύνων (πλημμυρών, κατολισθήσεων κ.α.) και πρόκειται να ενταχθεί στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Προβλέπεται, επίσης, να τηρείται εθνικό μητρώο γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο και έτσι θα ελέγχεται και θα αναβαθμίζεται η ποιότητα του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων.
Να σημειώσω πως το ΕΑΓΜΕ θα αναλάβει και την αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου που ανήκε στο ΙΓΜΕ και τη δημιουργία ειδικού ερευνητικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση της έρευνας και των σχετικών έργων δημόσιας ωφέλειας και πως διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση όλων των έργων ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ με σκοπό την ολοκλήρωσή τους.
Σε ό,τι αφορά στους εργαζομένους, προβλέπεται να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη και να προστατευτεί η προσωπική διαφορά των αποδοχών τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης επιλύθηκαν συνταξιοδοτικά και μισθολογικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι, με σημαντική μάλιστα αύξηση μισθών.
Συνολικότερα στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού φορέα, που θα λειτουργεί ως αξιόπιστος βραχίονας στον τομέα της γεωλογικής έρευνας και τεχνολογίας, και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, την οικονομία, την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος και των ενεργειακών πόρων.
Στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, προβλέπεται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τον διαχωρισμό δηλαδή της ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Κράτος διατηρεί υπό δημόσιο έλεγχο τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τις βασικές ενεργειακές υποδομές δηλαδή. Κι αυτό αποτελεί βασική προσέγγιση της Κυβέρνησης μας καθώς, σύμφωνα και με το μοντέλο που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προχωράμε στην αποκρατικοποίηση μόνο των εμπορικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, γίνονται στα πλαίσια απελευθέρωσης των αγορών ενεργείας.
Η επιλογή να διατηρηθούν τα δίκτυα υπό τον έλεγχο του δημοσίου, ενισχύει την ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων, ενώ διασφαλίζει το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, καθώς εμπίπτουν σε γεωπολιτικά θέματα μεγάλα έργα και διασυνοριακές διασυνδέσεις.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το μοντέλο που επελέγη θα διαχωριστεί η ΔΕΠΑ σε δύο εταιρείες, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και τη ΔΕΠΑ Εμπορίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ θα ανήκουν άμεσα και έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, με ρητή μνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η μεταβίβαση αυτών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. υποχρεούται, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης να προχωρήσει σε απορρόφηση των θυγατρικών και να ιδρύσει νέα εταιρεία, που θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα, εισφέροντας και την υφιστάμενη συμμετοχή της στην εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ.
Ακολούθως, πραγματοποιείται ο ευρύτερος εταιρικός μετασχηματισμός της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, στην οποία θα παραμείνουν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της ΔΕΠΑ, απορροφώντας όλες τις θυγατρικές της.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου καθίσταται σαφές πως ο ιδιοκτήτης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από συμφέροντα προμήθειας, εμπορίας και παραγωγής. Δεν μπορούν επομένως να αποκτήσουν τον έλεγχο στη ΔΕΠΑ Υποδομών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στους εργαζομένους, είναι ευρέως γνωστό πως το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί στη ΔΕΠΑ δεν είναι το ενδεδειγμένο, καθώς ένας πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων είναι μόνιμοι και υπάρχει ένας πολλαπλάσιος αριθμός εργολαβικών εργαζομένων, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία μιας τόσο σημαντικής ενεργειακής εταιρείας.
Για τον λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους εργολαβικούς εργαζόμενους, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εταιριών, να συνάψουν συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, ώστε να επιλυθεί ένα από τα βασικά τους προβλήματα και να καταργηθεί πλέον το εργολαβικό καθεστώς που είναι εντελώς ξένο προς την πολιτική αυτής της Κυβέρνησης.
Στο τέταρτο μέρος συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις χωροταξίας για το κτηματολόγιο και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οριογραμμές ρευμάτων και τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αλλά και σειρά ρυθμίσεων που αφορούν ενεργειακά ζητήματα, όπως οι ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες των αιολικών, την χρήση ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ α και β βαθμού, τα φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες, τα παρατηρητήρια υδρογονανθράκων, ενώ εξειδικεύεται η ρύθμιση για απαγόρευση των σχιστολιθικών πετρελαίου και αερίου.
Σχετικά με τα χωροταξικά ζητήματα, το παρόν νομοσχέδιο δίνει παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυμούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (09/11/2019)
Με τη λήξη του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, όποια αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους ελεγκτές θα κατεδαφίζονται άμεσα (είτε την ώρα που κατασκευάζονται, είτε έχουν ολοκληρωθεί).
Στο ίδιο νομοσχέδιο επιλύονται δυσχέρειες που είχαν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και καθίσταται πιο αποτελεσματικό το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών και διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία κατεδάφισης.
Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται η απαλλαγή των πολιτών από τέλη για τα απαιτούμενα κτηματολογικά έγγραφα σχετικά με τις μεταβολές στις αρχικές τους δηλώσεις, καθώς και για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των εγγραφών κατά τη διενέργεια της κτηματογράφησης.
Ειδικότερα για τα ενεργειακά ζητήματα προβλέπονται πολύ σημαντικές διατάξεις:
- Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων (σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.).
- Ορίζεται τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με προσαύξηση επί της μεσοσταθμικής τιμής των δημοπρασιών της ίδιας τεχνολογίας της περασμένης χρονιάς ύψους: 5% για εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW και 10% για σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων με εγκατεστημένη ισχύ έως 1 MW. Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
- Αντιμετωπίζεται η κατάτμηση έργων ΑΠΕ, καθώς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει άμεσα ή έμμεσα έως δύο έργα, με δυνατότητα σύναψης σύμβασης ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών, ενώ οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να κατέχουν αντίστοιχα έργα συνολικής ισχύος έως 18MW.
- Θεσμοθετούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το περιβάλλον και την ασφάλεια της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, των δήμων και αρμόδιων επιστημονικών φορέων.
-Εισάγεται ακριβέστερος ορισμός των “υδρογονανθράκων”, που σε κάθε περίπτωση αποκλείει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Με τον τρόπο αυτό απαγορεύονται οι συμβάσεις έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε διάφορες θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της χώρας, ως μία προσπάθεια να αποφευχθεί η μελλοντική εφαρμογή σε περιοχές της χώρας μας η εξορυκτική μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking), αλλά και άλλων μη συμβατικών μεθόδων εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου,  τεχνολογιών που έχουν  καταστροφικές επιπτώσεις στα υπόγεια νερά και όχι μόνον.
Το παρόν σχέδιο νόμου, χαρακτηρίζεται όχι μόνο αναγκαίο, αλλά και αναπτυξιακό ή σύγχρονο, καθώς δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης και αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων. Ένας πολύπαθος τομέας, ο οποίος όμως μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, στην ανάπτυξη μικρών και μεγάλων επενδύσεων, στην εξοικονόμηση χρημάτων για την κατανάλωση ενέργειας σε τοπικούς οικισμούς, καθώς και την ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού.
Παράλληλα, στον τομέα των γεωλογικών μελετών, ο νέος δημόσιος φορέας που συστήνεται θωρακίζει την πρόληψη, την έρευνα και την αξιοποίηση των γεωλογικών και ενεργειακών πόρων της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, για τη δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων και την αποδέσμευση από αγκυλώσεις του παρελθόντος, για να γράψουμε άλλη μία σελίδα στη νέα εποχή, σας καλώ να υπερψηφίσουμε το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ