ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/03/2019

Δημ. Παπαδημούλης: Ποια είναι τα πιο πρόσφατα και πλήρη στοιχεία που διαθέτει για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα στα 28 κράτη-μέλη;

Δημ. Παπαδημούλης:  Ποια είναι τα πιο πρόσφατα και πλήρη στοιχεία που διαθέτει για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα στα 28 κράτη-μέλη;Κατά τον ΠΟΥ η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για 1 στους 9 θανάτους παγκοσμίως - Στην ΕΕ προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για την υγεία

Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σε Κομισιόν με αφορμή την πρόσφατη έκθεση ανώτατων ελεγκτικών οργάνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και γειτονικές χώρες


Ερώτηση στην Κομισιόν, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση ανώτατων ελεγκτικών οργάνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και γειτονικές χώρες,κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Βάσει της έκθεσης,ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη και τα γειτονικά κράτη που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης, ενώ «κράτη-μέλη και Κομισιόν δεν συντονίζονται επαρκώς για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης». Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία «επιβάλλει στα κράτη-μέλη να υποβάλλουν αναλύσεις για την ποιότητα του αέρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον και επιβάλλει στην Κομισιόν να τα στηρίζει, ώστε να συμμορφώνονται στις συστάσεις».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να μάθει «ποια είναι τα πιο πρόσφατα και πλήρη στοιχεία που διαθέτει για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα στα 28 κράτη-μέλη», και «με ποια εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη, θα ενισχύσει στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 τα κράτη-μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους», καθώς το ύψος του οφέλους των μέτρων προστασίας του αέρα υπολογίζεται από την ίδια την Κομισιόν στα 40 δισ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, ρωτά τι μέτρα λαμβάνει η Κομισιόν για τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, παρά και τις συστάσεις της.


Ακολουθεί πλήρες το κείμενο της ερώτησης:

Κατά τον ΠΟΥ, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για 1 στους 9 θανάτους παγκοσμίως. Στην ΕΕ προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως και κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για την υγεία.

Πρόσφατη έκθεση1 ανέδειξε ότι η ποιότητα του αέρα δεν συνιστά προτεραιότητα για 15 κράτη-μέλη και γειτονικές χώρες, και ότι κράτη-μέληκαι Κομισιόν δεν συντονίζονται επαρκώς για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η τελευταία ευρωπαϊκή Οδηγία2 επιβάλλει στα κράτη-μέλη να υποβάλλουν αναλύσεις για την ποιότητα του αέρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον και επιβάλλει στην Κομισιόν να τα στηρίζει ώστε να συμμορφώνονται στις συστάσεις.

Ερωτάται η Κομισιόν:
-Ποια είναι τα πιο πρόσφατα και πλήρη στοιχεία για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα στα 28 κράτη-μέλη;
-Με ποια εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη, θα ενισχύσει στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 τα κράτη-μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (το ύψος του οφέλους των μέτρων προστασίας του αέρα υπολογίζεται στα 40 δισ. ευρώ ετησίως3);
- Τι μέτρα λαμβάνει για τα κράτη-μέλη, που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα για την ποιότητα του αέρα, παρά και τις συστάσεις της4;