ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/03/2019

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Γκιόλα για τα τμήματα ΦΠΨΕ Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αναδρομική δυνατότητα επιλογής ένταξης σε ένα από τα δυο νέα Τμήματα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. ή στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας σε αποφοίτους έτους 2014 με κατεύθυνση Ψυχολογίας»

Όπως είναι γνωστό, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 13/29.1.2019) το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολήςτου Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατατέμνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε δυο νέα Τμήματα, ήτοι το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο δε Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίς να αποτελεί διακριτό Τομέα. Τα δυο ως άνω νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
Σύμφωνα δε με την παράγραφο 11 του ανωτέρω άρθρου, φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014 έως και 2019 θα ενταχθούν ύστερα από την ανωτέρω κατάτμηση: α) στο Τμήμα Φιλοσοφίας, εφόσον είχαν λάβει κατεύθυνση Φιλοσοφίας κατά τα έτη 2014 έως και 2017, β) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον είχαν λάβει παιδαγωγικη κατεύθυνση κατά τα έτη 2014 έως και 2017 και γ) σε οποιοδήποτε από τα δυο παραπάνω Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας εφόσον είχαν λάβει κατεύθυνση Ψυχολογίας κατά τα έτη 2014 έως και 2017, καθώς και όσοι εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Στην τελευταία αυτή (υπό γ) περίπτωση, δόθηκε το δικαίωμα ένταξης στους συγκεκριμένους φοιτητές βάσει δήλωσης προτίμησής τους.
Ωστόσο, στην ανωτέρω παράγραφο δεν δόθηκε η ίδια δυνατότητα, δηλαδή επιλογής ένταξηςσε ένα από τα δυο νέα Τμήματα είτε στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας, σε όσους φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας εισήχθησαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αλλά πρόλαβαν και αποφοίτησαν εγκαίρως και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών τους εξαμήνων,το έτος 2018.
Επειδή με την ως άνω διάταξη και την παράλειψη πρόβλεψης αντίστοιχης αναδρομικής επιλογής στους αποφοίτους του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (κατεύθυνσης Ψυχολογίας), οι οποίοι εισήχθησαν μεν κατά τον ίδιο χρόνο (2014) που προβλέπεται νομοθετικά για τους εν ενεργεία φοιτητές, αποφοίτησαν, όμως, ολοκληρώνοντας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με επιμέλεια τις σπουδές τους (2018), παρατηρείται δυσμενής διάκριση εν σχέσει με τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι εισήχθησαν το ίδιο έτος 2014, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
Επειδή με τον τρόπο αυτό ευνοούνται όσοι δεν αποφοίτησαν έγκαιρα και με επιμέλεια, ενώ οι συνεπείς απόφοιτοι πλέον του Τμήματος με κατεύθυνση Ψυχολογία δεν μπορούν να τύχουν του δικαιώματος αποφοίτησης από ένα εκ των τριών Τμημάτων της Σχολής τους, όπως οι πρώην συμφοιτητές τους του ίδιου ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής (2014).
Επειδή, οι ανωτέρω απόφοιτοι του Τμήματος που εισήχθησαν το 2014 δικαίως διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται για αυτούς ίση μεταχείριση, ούτως ώστε να έχουν και εκείνοι δυνατότητα ένταξης στο Τμήμα Ψυχολογίας, γεγονός που συνεπάγεται και την απόκτηση της ειδίκευσης του Ψυχολόγου.
Επειδή προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό αναδρομικά θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξεταστούν σε επιπλέον μαθήματα του υφιστάμενου Τμήματος Ψυχολογίας, κατόπιν σχετικής παρακολούθησης ειδικού προγράμματος προσαρμογής και κατάρτισης.
Επειδή με αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη θα μπορούσαν, άλλως, να επιλέξουν την αποφοίτησή τους με το πτυχίο ενός εκ των δυο νέων συνιστώμενων Τμημάτων που προέκυψαν από την κατάτμηση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. από το οποίο αποφοίτησαν.
Επειδή, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης λύσης, ώστε να υπάρξει σχετική μέριμνα για τους συνεπείς αποφοίτους έτους 2018 του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατεύθυνσης Ψυχολογίας, ούτως ώστε να μην απωλέσουν μελλοντικά επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής αναδρομικής ρύθμισης για τους αποφοίτους του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.ΠΑ., κατεύθυνσης Ψυχολογίας, οι οποίοι εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και ολοκλήρωσαν αμέσως τις σπουδές τους αποφοιτώντας το έτος 2018, με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται την επιλογή ένταξης σε όποιο από τα τρια Τμήματα επιθυμούν ύστερα από την κατάτμηση του Τμήματός τους;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιάννης Γκιόλας

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ