ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/03/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την άμεση η ανάγκη συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών στη Λήμνο στο πλαίσιο του ΚΕΠΑΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: «Άμεση η ανάγκη συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών στη Λήμνο στο πλαίσιο του ΚΕΠΑ»

Σήμερα, στο Τοπικό Υποκατάστημα (Τμήμα Μυτιλήνης) του ΕΦΚΑ Μισθωτών Λέσβου–Λήμνου, στη Μύρινα Λήμνου, λειτουργεί σημείο (γραμματεία) υποδοχής αιτήσεων για την πιστοποίηση ατόμων με αναπηρία.

Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν εξήντα δυο (62) σημεία ΚΕΠΑ, στα πέντε (5) εκ των οποίων (Λήμνου, Κω, Νάξου, Λέρου και Αργοστολίου) υποβάλλονται μόνο οι αιτήσεις. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στη Λήμνο (από κατοίκους των νησιών Λήμνου και Αϊ Στράτη), το σημείο εξέτασης βρίσκεται στη Μυτιλήνη (εκτός κι αν ορίσει κάποιο άλλο ο ενδιαφερόμενος). Εκεί μεταβαίνει ανά τακτά διαστήματα Υγειονομική Επιτροπή με ιατρούς από άλλα σημεία της Ελλάδας. Κατ’ εξαίρεση, Υγειονομική Επιτροπή συστήνεται και μεταβαίνει στη Λήμνο μόνο για την εξέταση κατ’ οίκον ασφαλισμένων με αδυναμία μετακίνησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αφού παραληφθούν από τη γραμματεία μεταβάλλονται σε ηλεκτρονικό αίτημα προς τη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, στην οποία υπάγεται το ΚΕΠΑ. Εκεί συγκεντρώνονται τα αιτήματα ανά σημείο εξέτασης και καθορίζονται με κλήρωση και ανάλογα με τα περιστατικά οι ιατροί που θα συμμετέχουν στην Υγειονομική Επιτροπή.

Κατ’ εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο σημείο υποβάλλονται περί τις διακόσιες (200) αιτήσεις ανά έτος, εκ των οποίων μόνο οι τριάντα (30) εξετάζονται στο νησί και κατ’ οίκον. Οι υπόλοιποι εκατόν εβδομήντα (170) αιτούντες οφείλουν να μετακινηθούν κυρίως στη Μυτιλήνη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη ή αλλού, προκειμένου να εξεταστούν οι αιτήσεις τους από Υγειονομική Επιτροπή.

Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι το κόστος μετακίνησης του αιτούντος για την εξέταση της αίτησης του από τη Λήμνο στη Λέσβο κυμαίνεται από 300 έως 500 € ανάλογα αν η μετακίνηση γίνει με το πλοίο ή το αεροπλάνο. Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται δυο (2) τουλάχιστον διανυκτερεύσεις, αφού τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων που συνδέουν τα δυο νησιά περιορίζονται σε δυο (2) την εβδομάδα, ενώ συνυπολογίζονται και οι δαπάνες ενός συνοδού, αφού η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία αδυνατούν να ταξιδέψουν μόνοι.

Πέραν της μικρής συχνότητας δρομολογίων, τους χειμερινούς μήνες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσής τους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται και να μετατίθενται οι προγραμματισμένες εξετάσεις στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Ο Επαρχιακός Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Λήμνου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με επιστολή τους στο Υπουργείο, περιγράφει την κατάσταση που υπομένουν οι οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν αναπηρία και διεκδικούν μια λύση στο πρόβλημά τους.

Είναι προφανές ότι η επιλογή της Λήμνου ως σημείο υποδοχής αντί εξέτασης των αιτήσεων, έγινε με κριτήριο τον πληθυσμό (18.000 κάτοικοι) και τον αριθμό των αιτήσεων. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι αποσπασματικά και η αποκλειστική χρήση τους έχει ξεπεραστεί από τη διοίκηση. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι μεταξύ των κριτηρίων που έχουν θεσμοθετηθεί για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους Δήμους είναι η νησιωτικότητα, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο των βασικών υποδομών του Ο.Τ.Α., όπως οι συγκοινωνίες, το ποσοστό ανεργίας στον οικείο Ο.Τ.Α., το επίπεδο του παραγόμενου ΑΕΠ (Κλεισθένης Ι). Καθίσταται σαφές πλέον, ότι η κατανομή των πόρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών (και από τα Υπουργεία) δεν είναι δυνατό να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα πληθυσμιακά δεδομένα, παρατείνοντας την άνιση μεταχείριση ελλήνων πολιτών που είχαν την «ατυχία» να ζουν σε απομακρυσμένα νησιά. Εξάλλου, κατά το άρθρο 101§4 «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους». Οι διοικητικές πρακτικές δεν μπορεί να εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα. Η απόσταση μεταξύ Μύρινας και Μυτιλήνης δεν μετράται σε χιλιόμετρα και ώρες αλλά σε ναυτικά μίλια, σε μποφόρ, σε συχνότητα δρομολογίων και ημέρες -ενώ, διπλάσια είναι η απόσταση μεταξύ Αϊ Στράτη και Μυτιλήνης. Διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Ειδάλλως, η Πολιτεία είναι υπόλογος για μια κοινωνία πολιτών δύο ταχυτήτων.
Ειδάλλως, η Πολιτεία είναι συνένοχος στην εγκατάλειψη των νησιών.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των αιτήσεων ανά έτος (200), εκτιμάται ότι ο προγραμματισμός συνεδριάσεων Υγειονομικών Επιτροπών στη Λήμνο σε μόνιμη βάση και ανά τακτά διαστήματα (μια επιτροπή ανά δίμηνο τουλάχιστον) είναι η μόνη απάντηση στο καθεστώς ανισότητας που έχει διαμορφωθεί εις βάρος ενός ακριτικού και ιδιαιτέρως δυσπρόσιτου νησιού και θα έλυνε τα προβλήματα για τα άτομα με αναπηρία. Η υπηρεσία του ΕΦΚΑ στη Μύρινα Λήμνου διαθέτει επαρκές προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να καλύψει τις ανάγκες των επιτροπών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο:
• Δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, αφού πρόκειται για μετακινήσεις ιατρών που θα διενεργούνταν ούτως ή άλλως προς τη Μυτιλήνη
• Κάθε Υγειονομική Επιτροπή θα εξετάζει τουλάχιστον 30 υποθέσεις ανά μετακίνηση στο νησί
• Δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο πολίτης και η οικογένειά του
• Δεν ταλαιπωρείται ο πολίτης με αναπηρία
• Το μέγιστο της καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων θα είναι οι 60 ημέρες, ενώ θα παραμείνει η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέξουν κάποιο άλλο σημείο εξέτασης, εάν κρίνουν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να λάβουν ταχύτερα την πιστοποίηση
• Οι περιπτώσεις κατ’ οίκον εξέτασης θα αντιμετωπίζονται έξι (6) φορές και όχι μια (1) φορά ανά έτος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός εάν προτίθεται να καταστήσει τη Λήμνο σημείο τακτικής συνεδρίασης των Υγειονομικών Επιτροπών για την εξέταση αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας (διοικητική και υγειονομική υπηρεσία ΚΕΠΑ), προς όφελος της ευπαθούς ομάδας των αναπήρων πολιτών που διαβιούν στα ακριτικά νησιά της Λήμνου αλλά και του Αϊ Στράτη;


Οι καταθέτοντες βουλευτές

Πάλλης Γεώργιος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Δέδες Ιωάννης

Θελερίτη Μαρία

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καββαδία Αννέτα

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Καφαντάρη Χαρά

Λιβανίου Ζωή

Μανιός Νικόλαος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπαλτάς Αριστείδης

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ξυδάκης Νικόλαος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Σέλτσας Κων/νος

Σταματάκη Ελένη

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Συρίγος Αντώνιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ