ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

02/04/2019

Απάντηση Γ. Κατάινεν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη για τις επενδύσεις στην ΕΕ

Απάντηση Γ. Κατάινεν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη για τις επενδύσεις στην ΕΕΑπάντηση Γ. Κατάινεν σε Δημ. Παπαδημούλη για τις επενδύσεις στην ΕΕ: Αναμένεται να επωφεληθούν 842.000 ΜμΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, με 379,8 δισ. ευρώ – Συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα για το επικείμενο InvestEU

Κομισιόν: Οι χώρες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από το ΕΤΣΕ σε όρους ΑΕΠ είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία

Δημ. Παπαδημούλης: Πώς θα θωρακίσει η Κομισιόν το InvestEU στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος 2021-2017, βάσει των συστάσεων του ΕΕΣ;


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Αντιπροέδρου της, και αρμόδιου Επιτρόπου για την Απασχόληση, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και για το επικείμενο πρόγραμμα InvestEU, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.
Η ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη κατατέθηκε σε συνέχεια της τελευταίας σχετικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συμπεραίνει ότι «υπερεκτιμήθηκε ο βαθμός στον οποίο η στήριξη του ΕΤΣΕ συνεπαγόταν πράγματι πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία».
Ο Επίτροπος Κατάινεν απαντά ότι “οι χώρες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από το ΕΤΣΕ σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία”, και συμπληρώνει ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 το ταμείο ενεργοποιεί “επενδύσεις ύψους 379,8 δισ. ευρώ και αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 842.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)”.
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές επεσήμαναν στην έκθεσή τους ότι «οι χώρες που επωφελήθηκαν περισσότερο από το ΕΤΣΕ ήταν οι χώρες με τις περισσότερο ανεπτυγμένες και ενεργές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα», καθώς και ότι «η αξία των σχετιζόμενων με το ΕΤΣΕ χρηματοδοτικών πράξεων υψηλότερου κινδύνου που υπεγράφησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπολειπόταν της προβλεπόμενης».
Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το “πώς θα συμμορφωθεί η Κομισιόν μέχρι τα τέλη του 2019 (λήξη υλοποίησης του ΕΤΣΕ) με τη σύσταση του ΕΕΣ περί `στήριξης των χωρών στις οποίες η ανάπτυξη είναι περισσότερο περιορισμένη`”, ο Επίτροπος απαντά ότι “θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΣΕ για την εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής των πράξεων του ΕΤΣΕ με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών μέτρων που πρέπει να ληφθούν”.
Τέλος, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το “με ποια μέτρα θα θωρακίσει η Κομισιόν το πρόγραμμα InvestEU, που ξεκινά το 2021, ώστε να ανταποκριθεί στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου περί συνεκτικότητας, συμπληρωματικότητας, ορθής γεωγραφικής κατανομής και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των επενδύσεων”, ο Γ. Κατάινεν απαντά πως “η πρόταση της Κομισιόν αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου επενδυτικού προγράμματος προκειμένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα και να αποφευχθούν πιθανές επικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών μέσων”.
“Το InvestEU προτείνεται να εξακολουθήσει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή”, συμπληρώνει, και καταλήγει: “Επιπλέον, το άνοιγμα της εγγύησης της ΕΕ σε άλλους εταίρους πέραν του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη γεωγραφική κάλυψη. Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα καθοριστούν σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό”.

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Έκθεση ΕΕΣ για το “σχέδιο Γιούνκερ”

Στην τελευταία έκθεσή του[1] για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) – το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ» των 315 δισ. ευρώ – το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι «υπερεκτιμήθηκε ο βαθμός στον οποίο η στήριξη του ΕΤΣΕ συνεπαγόταν πράγματι πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία». Ακόμη, ότι «οι χώρες που επωφελήθηκαν περισσότερο ήταν οι χώρες με τις περισσότερο ανεπτυγμένες και ενεργές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα», καθώς και ότι «η αξία των σχετιζόμενων με το ΕΤΣΕ χρηματοδοτικών πράξεων υψηλότερου κινδύνου που υπεγράφησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπολειπόταν της προβλεπόμενης».

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς θα συμμορφωθεί μέχρι τα τέλη του 2019 (λήξη υλοποίησης του ΕΤΣΕ) με τη σύσταση του ΕΕΣ περί «στήριξης των χωρών στις οποίες η ανάπτυξη είναι περισσότερο περιορισμένη»;
Ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα 28 κράτη μέλη και ειδικότερα στην Ελλάδα από το 2015 ως σήμερα;
Με ποια μέτρα θα θωρακίσει το πρόγραμμα InvestEU[2], που ξεκινά το 2021, ώστε να ανταποκριθεί στις συστάσεις του ΕΕΣ περί συνεκτικότητας, συμπληρωματικότητας, ορθής γεωγραφικής κατανομής και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των επενδύσεων;
Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Katainen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(20.3.2019)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση. Με τον κανονισμό για το ΕΤΣΕ 2.0 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΣΕ διευρύνθηκε, με την παροχή στήριξης σε βιομηχανίες που βρίσκονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης[3]. Οι χώρες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από το ΕΤΣΕ σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία. Η Επιτροπή, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σύσταση αριθ. 5 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΣΕ για την εκτίμηση της γεωγραφικής κατανομής των πράξεων του ΕΤΣΕ με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Από τον Φεβρουάριο του 2019, το ΕΤΣΕ αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 379,8 δισ. EUR και αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 842 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα[4], διατίθενται επίσης στον σχετικό δικτυακό τόπο[5].

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU[6] εξετάζεται επί του παρόντος από τους συννομοθέτες. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου επενδυτικού προγράμματος προκειμένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα και να αποφευχθούν πιθανές επικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών μέσων. Το InvestEU προτείνεται να εξακολουθήσει να λειτουργεί με γνώμονα τη ζήτηση, ενώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή. Επιπλέον, το άνοιγμα της εγγύησης της ΕΕ σε άλλους εταίρους πέραν του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη γεωγραφική κάλυψη. Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα καθοριστούν σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό.

 

[1] https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_03/SR_EFSI_EL.pdf

[2] «Η Επιτροπή πρότεινε να συνεχίσει στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στήριξης των επενδύσεων, δηλαδή το πρόγραμμα InvestEU», παράρτημα απάντησης της Επιτροπής στην έκθεση του ΕΕΣ

[3] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/efsi-2-regula...

[4] https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/in...

[5] https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/in....

[6] COM(2018) 439.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ