ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/04/2019

Η τοποθέτηση του Μίμη Δημητριάδη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα - βίντεο

Η τοποθέτηση του Μίμη Δημητριάδη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα - βίντεο.


Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που καταθέσαμε σήμερα, είναι, ένα νομοσχέδιο τομή, όσον αφορά τη νέα αναπτυξιακή τροχιά της χώρας. Στην ουσία, με αυτό το νομοσχέδιο και με παρόμοια που έρχονται, μπαίνουμε στον πυρήνα του δικού μας πολιτικού σχεδίου.
Γιατί ακριβώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, με νέες ανάγκες. Άρα, αυτό το έχουμε διαπιστώσει και εργαζόμαστε για αυτό.Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για μια βιώσιμη ανάπτυξη και δίκαιη.Κάτι που είναι η προτεραιότητά μας και γι` αυτό εργαζόμαστε. Στοχεύουμε, στην δημιουργία, νέων οικονομικών πεδίων και στο σταμάτημα των περιφερειακών ανισοτήτων.
Ακριβώς επειδή πιστεύουμε πως αυτά τα δύο είναι οι πυλώνες, μέσα από τους οποίους μπορούμε να περάσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.Με βιωσιμότητα και ευημερία.

Καινοτομίες όπου στηρίζεται η συγκεκριμένη προσπάθειά μας:
• Μια πολύ σημαντική καινοτομία που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είναι, ότι μιλάμε και προσβλέπουμε σε ενίσχυση περιοχών με ειδικά αναπτυξιακά προβλήματα, όπως προκύπτουν μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Αυτό, μας το αποδεικνύουν, οι αριθμοί και όχι, το τι λέει ο κάθε φίλος του κάθε παράγοντα. Για παράδειγμα, εντοπίστηκε η ανάγκη για έναν ειδικό αναπτυξιακό στο βόρειο Αιγαίο, ανταποκριθήκαμε μέσα από ένα Περιφερειακό Πρόγραμμα και από ένα Περιφερειακό Συνέδριο. Το κάναμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όπως και για τις λιγνιτικές περιοχές, δηλαδή, για την δίκαιη μετάβαση από τις οικονομίες άνθρακα, όπως είναι η περιοχή που εκλέγομαι, σε νέες οικονομικές δραστηριότητες.
• Το δεύτερο, είναι, ότι έχουμε ένα Πρόγραμμα Ενεργειακών Αναβαθμίσεων των Δημοσίων Κτιρίων και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ό,τι θα δώσει τη δυνατότητα μιας ώθησης της οικονομίας, γύρω από το κομμάτι της ενέργειας και των αναβαθμίσεων.

• Επίσης, μία καινοτομία είναι ό,τι αξιοποιούμε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη, χρηματοδότηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε πρωτοβουλίες που αφορούν την κανονικότητα στην οικονομική διαδικασία.
Η περίοδος της κρίσης και η συμπεριφορά των τραπεζών, που είναι προϊόν της ανάγκης βέβαια, χαρακτηρίστηκε από μια αντί-κυκλικότητα στη χρηματοδότηση.
Δηλ.συνήθως οι τράπεζες δίνουν δάνεια όταν υπάρχει μία ασφάλεια, όταν υπάρχει πολύ μικρό ρίσκο, με λίγα λόγια, όταν οι επιχειρήσεις λίγο έως πολύ δεν χρειάζονται ακριβώς αυτά τα δάνεια, ακριβώς γιατί είναι υγιείς και εύρωστες.
Όταν έχουμε φαινόμενα κρίσης και ύφεσης, όπως την περίοδο που περάσαμε, τότε το τραπεζικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτήν την προοπτική, συρρικνώνεται.Ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει,μιάς και σε περίοδο κρίσης θέλει ένταση επενδύσεων σε νέους τομείς και ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μία σημαντική δυσλειτουργία.
Αυτό το κενό, αυτό το πρόβλημα, έρχεται να θεραπεύσει η δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, διότι ουσιαστικά η Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει στην ύφεση και την κρίση( π.χ. η BRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
Ηταν μεγάλο στρατηγικό λάθος η μη ύπαρξη Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα μας και η πώληση της ΕΤΒΑ το 2000 (γιατί από τότε δεν έχουμε Αναπτυξιακή Τράπεζα στη χώρα μας), η οποία όντως είχε σοβαρά προβλήματα όπου αντί να εξυγιανθεί η ΕΤΒΑ, πουλήθηκε τότε στην Τράπεζα Πειραιώς .
Εκτοτε ο κρατικός πυλώνας δεν έχει κανένα στρατηγικό εργαλείο για να παρέμβει με κεντρικό σχέδιο και στοχευμένους όρους, στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, ειδικά, επαναλαμβάνω, ότι αυτό καταδείχτηκε την περίοδο της κρίσης.
Το δεύτερο, είναι ό,τι οι εμπορικές τράπεζες έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό, το κέρδος. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο, όπως εξήγησα και πριν να παρεμβαίνουνε, εννοώ σε περίοδο κρίσης και ύφεσης, όταν υπάρχουν μεγάλα ρίσκα και παρεμβαίνουν μόνον κυρίως σε διαδικασίες ασφαλείας.
Επομένως, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μπορεί να είναι βιώσιμη με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους, είναι τράπεζες που έχουν υπομονή, διότι κάνουν επενδύσεις και στοχεύουν σε επενδύσεις, με μικρά κέρδη και σε βάθος χρόνου και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, που εξυπηρετεί απόλυτα τη συγκεκριμένη συγκυρία και τις αναπτυξιακές μας ανάγκες.
Επίσης, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, καλύπτει ένα μεγάλο κενό που αφορά την οργάνωση και τη στρατηγική παρέμβαση της εθνικής οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής.
Επειδή διαμορφώνει θεσμούς, στελέχη και δομές, που στηρίζουν αυτή την ανάγκη.Κάτι το οποίο επίσης η λιανική τραπεζική και οι εμπορικές τράπεζες - συστημικές τράπεζες δεν μπορώ να το κάνουν, γιατί ακριβώς έχουν άλλο θεσμικό πλαίσιο και άλλη στοχοθεσία.
Επιπρόσθετα, αυτή την περίοδο βλέπουμε να αναπτύσσεται ένα φαινόμενο τραπεζικού αποκλεισμού και μία συρρίκνωση του επίσημου τραπεζικού τομέα (του συστημικού τραπεζικού τομέα), ακριβώς, γιατί αυτή είναι η τάση της εποχής.
Θυμίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυτό είναι απότοκο και δεν είναι άμοιρο των επιλογών που έκανε το παλιό πολιτικό σύστημα και το πως αντιλαμβανόταν την ελληνική οικονομική ανάπτυξη.
Ποια είναι τα εργαλεία των προϊόντων που φέρνει:
• Το πρώτο είναι τα φθηνά δάνεια. Έχουμε εργαλεία, όπως είναι το ΕΤΕΑΝ, που σημειωτέων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα στηριχθεί στον μετασχηματισμό του ΕΤΕΑΝ και αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας εξυπηρετεί αφάνταστα, το Ταμείο της Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο των Υποδομών, το οποίο έχει ήδη ενθυλακώσει 1δις προς επενδύσεις σε έργα για απορρίμματα, για φωτισμούς αλλά και για ενεργειακές αναβαθμίσεις.
• Το δεύτερο εργαλείο των προϊόντων, είναι, οι εγγυήσεις
• Είναι οι συμμετοχές και σε ίδια κεφάλαια, αλλά και στην εύρεση επενδυτών.
• Επίσης, είναι ο αγροτικός τομέας και οι μικρό πιστώσεις τους μικρομεσαίους αγρότες.
Αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και πιστεύουμε ότι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, είναι οι δίκαιοι κανόνες ανάπτυξης.
Διότι, με τον τρόπο που έχουμε την Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε από κοινού συμμετοχή και στα κέρδη αλλά και στις ζημιές, ενώ παλιά τα κέρδη αφορούσαν μόνο τους ιδιώτες και οι ζημιές το δημόσιο. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν υπάρχει. Επομένως, έχουμε έναν δίκαιο κανόνα.
Ταυτόχρονα, δημιουργούνται τα διακρατικά ταμεία, τα οποία, αυτά θα βλέπουνε, τις αντίστοιχες επενδύσεις, τα διακρατικά ταμεία δηλ. και όχι πάλι κάποιοι παράγοντες της αγοράς, απλώς και μόνο.
Ταυτόχρονα, ένας άλλος κανόνας που επί μέρους εξυπηρετεί, είναι το ότι, έχουμε μια δημιουργία επενδυτικών πακέτων.
• Οπως αναφέρθηκα προηγουμένως, ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι, το ειδικό αναπτυξιακό του Βορείου Αιγαίου.
• Είναι, αυτό που ετοιμάζουμε και δουλεύουμε, για τις λιγνιτικές περιοχές και τη δίκαιη μετάβαση αυτών περιοχών σε νέες οικονομίες.Θα αφορά, σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, σε καθορισμένες περιοχές, ανάλογα με τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας αλλά και της επιχειρηματικότητας που υπάρχουνε. Σημειωτέον, στη Βόρειο Ελλάδα, είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και πρέπει να σκεφτούμε και ήδη το συζητάμε, ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο φορέα για την ανάπτυξή της.Ισως με συνεργασία με τράπεζες, όπως η EBRD, η ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ και λοιπά.
• Να σημειώσουμε, με βάση αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα, δημιουργούμε, ένα προσωπικό υψηλού επιπέδου και να πάρουμε επίσης υπόψη μας, ότι τα χρέη και οι επενδύσεις που αφορούν την αναπτυξιακή τράπεζα, είναι, εκτός του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης.


Το δεύτερο κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου, επίσης σημαντικό, αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις.
Λόγο, ότι, υπέβαλα πάρα πολύ το χρόνο μου αναφερθώ πολύ συνοπτικά. Στην ουσία, αλλάζουμε με αυτή την πρωτοβουλία τη νομοθετική έναν υπάρχοντα νόμο, ο οποίος, πολύ απλά ήταν απολύτως ή σχεδόν αποτυχημένος. Στάθηκε σε τομείς, μόνο, όπως ο τουρισμός και τα φωτοβολταϊκά κυρίως.
Αυτά, τα κομμάτια της οικονομίας είναι πολύ περιορισμένα, δεν είναι στον δικό μας στόχο, το αποδεικνύει και η ανάγκη βέβαια.Αυτά είναι τα νέα οικονομικά πεδία, τα οποία έχουμε κατηγοριοποιήσει, τα έχουμε καταθέσει και πιστεύουμε ότι διασφαλίζουνε το Εθνικό συμφέρον, με έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Το συνολικό πρόγραμμα τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία