ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/05/2019

Απάντηση Επιτρόπου Γ. Χαν σε Δημ. Παπαδημούλη, Isabella De Monte και John Howarth (S&D) για τα δικαιώματα των γυναικών στη Βόρεια Μακεδονία

Απάντηση Επιτρόπου Γ. Χαν σε Δημ. Παπαδημούλη, Isabella De Monte και John Howarth (S&D) για τα δικαιώματα των γυναικών στη Βόρεια ΜακεδονίαΓ. Χαν σε Δημ. Παπαδημούλη, Isabella De Monte και John Howarth (S&D): Η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διαλόγου της Επιτροπής με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Η ΕΕ παρέχει οικονομική βοήθεια σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η στήριξη της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών

Οι τρεις ευρωβουλευτές ρωτούσαν την Κομισιόν «με ποιον τρόπο προτίθεται να ενισχύσει θεσμούς που προάγουν και προστατεύουν την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016‑2020»

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν, αρμόδιου για θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, καθώς και των ευρωβουλευτών των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Isabella De Monte και John Howarth, αναφορικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος αναφέρει πως «η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διαλόγου της Επιτροπής με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στα κεφάλαια για το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση».

Οι τρεις ευρωβουλευτές ρωτούσαν την Κομισιόν «πώς σκοπεύει να εξασφαλίσει στη γείτονα χώρα συστηματικές διαβουλεύσεις με διάφορες γυναίκες στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, τη διασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία ελέγχου και την καθιέρωση τακτικών διαβουλεύσεων με γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα πρώτα στάδια της χάραξης πολιτικής», καθώς και «πώς προτίθεται να ενισχύσει θεσμούς που προάγουν και προστατεύουν την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016‑2020».

Στην απάντησή του ο Γ. Χαν διευκρινίζει ότι «η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια οργανώνουν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις γυναικών, είτε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ετήσια έκθεση, ενόψει των συνεδριάσεων των σχετικών υποεπιτροπών στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, είτε σε σχέση με τον προγραμματισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής». Ακόμη, αναφέρεται στη «συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και αρμόδια υπουργεία» στη γειτονική μας χώρα, με στόχο τη συνέχιση των διαβουλεύσεων σχετικά.

«Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων στα αρμόδια υπουργεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων», τονίζει ο Επίτροπος, και συμπληρώνει πως η ΕΕ «παρέχει οικονομική βοήθεια σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η στήριξη της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών». Τέλος, αναφέρει ότι «η Επιτροπή εφαρμόζει σε συνεργασία με τις Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών, ένα περιφερειακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία».

Οι ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους είχαν επισημάνει ότι «οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική, την έρευνα, το εμπόριο», και μάλιστα είχαν υπογραμμίσει ότι «στην πλέον μειονεκτική κατάσταση βρίσκονται οι γυναίκες που ανήκουν στην κοινότητα Ρομά, οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή οι μόνες μητέρες».


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Isabella De Monte (S&D), John Howarth (S&D) και Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Δικαιώματα των γυναικών στην ΠΓΔΜ

Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας και τη ΠΓΔΜ για ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ. Πολλά σημεία παραμένουν ανοικτά στην ΠΓΔΜ, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της κατάστασης των γυναικών και της ισότητας των φύλων, η οποία έχει χαμηλή προτεραιότητα στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική, την έρευνα, το εμπόριο και σε πολλούς άλλους τομείς της δημόσιας ζωής, γεγονός που έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.
Η ενδοοικογενειακή και η σεξουαλική βία κατά των γυναικών συχνά δεν καταγγέλλονται και οι θεσμοί που οφείλουν να εγγυώνται την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν κατάλληλα. Στην πλέον μειονεκτική κατάσταση βρίσκονται οι γυναίκες που ανήκουν στην κοινότητα Ρομά, οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή οι μόνες μητέρες.
Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει:
1. Με ποιον τρόπο σκοπεύει να εξασφαλίσει συστηματικές διαβουλεύσεις με διάφορες γυναίκες στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, τη διασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία ελέγχου και την καθιέρωση τακτικών διαβουλεύσεων με γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα πρώτα στάδια της χάραξης πολιτικής, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων κατά την ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ;
2. Με ποιον τρόπο προτίθεται να ενισχύσει θεσμούς που προάγουν και προστατεύουν την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016‑2020;

Απάντηση του κ. Hahn
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(17.4.2019)

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προάγει την ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διαλόγου της Επιτροπής με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται στα κεφάλαια για το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση. Η Επιτροπή δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε πολιτικά και οικονομικά κριτήρια όσον αφορά τα εν λόγω ζητήματα, για παράδειγμα όσον αφορά την έμφυλη βία και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια οργανώνουν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις γυναικών, είτε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ετήσια έκθεση, ενόψει των συνεδριάσεων των σχετικών υποεπιτροπών στο πλαίσιο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, είτε σε σχέση με τον προγραμματισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής. Επιπλέον, το σημείο επαφής της αντιπροσωπείας της ΕΕ για θέματα φύλου, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και αρμόδια υπουργεία, εξετάζει ανησυχητικά ζητήματα ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών. Η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της ΕΕ προτίθενται να συνεχίσουν αυτές τις διαδικασίες διαβουλεύσεων.

Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων στα αρμόδια υπουργεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων. Η ΕΕ παρέχει επίσης οικονομική βοήθεια σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η στήριξη της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών.

Η Επιτροπή εφαρμόζει επίσης, σε συνεργασία με τις Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών, ένα περιφερειακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ