ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/05/2019

Απάντηση Μ. Α. Κανιέτε σε Δημ. Παπαδημούλη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Απάντηση Μ. Α. Κανιέτε σε Δημ. Παπαδημούλη για τις Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΜ. Α. Κανιέτε: Τα έργα ΑΠΕ μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Δημ. Παπαδημούλης: Τα περισσότερα κράτη-μέλη υπολείπονται των στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών-μελών

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Περιβάλλοντος, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

"Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπόλοιπη περίοδο", επισημαίνει η Κομισιόν στην απάντησή της στον Δημ. Παπαδημούλη, που βάσει των στοιχείων της Eurostat, τόνιζε ότι "τα περισσότερα κράτη-μέλη υπολείπονται των στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών μελών".

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τα "χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσει η Κομισιόν στα κράτη μέλη τα οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ", ο Μ. Α. Κανιέτε απαντά ότι "τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές". "Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασίας (...) περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα και κοινά καθεστώτα στήριξης".

Ο Επίτροπος συμπληρώνει πως "τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων".

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το "με ποιες δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει η Κομισιόν τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής", ο Μ. Α. Κανιέτε παραπέμπει στον ιστότοπο της Κομισιόν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οπτικοακουστικό υλικό της, δημοσιεύσεις, άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προβολής.Ακόμη, αναφέρει ότι η Κομισιόν "παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ μέσω ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή και ενσωματώνει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοινωνίας της την αντίστοιχη κλιματική προοπτική".


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα:Κλιματική αλλαγή και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την  αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής1. Στόχος είναι η τουλάχιστον κατά 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, και 40% μέχρι το 2030. Η ΕΕ επιδιώκει ακόμη ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά 25% μέχρι το 2030.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat2, τα περισσότερα κράτημέλη υπολείπονται των στόχων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ ως το 2020, ενώ καταγράφεται διευρυμένη απόκλιση και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους μεταξύ των κρατών μελών.
Η Συμφωνία των Παρισίων, ως η σημαντικότερη διεθνής συμφωνία για το κλίμα, στοχεύει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα δώσει κίνητρα στα κράτημέλη τα οποία υπολείπονται των στόχων τους όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ;
2. Με ποιες δράσεις θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με ζήτημα της κλιματικής αλλαγής;

Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(25.4.2019)


1. Επί του παρόντος, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες κατά την υπόλοιπη περίοδο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη που διαθέτουν πλεονάζουσα ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Τέτοιου είδους μηχανισμοί συνεργασίας προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ και στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και περιλαμβάνουν στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα και κοινά καθεστώτα στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη στενά με τα κράτη μέλη για να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων τους για το 2020, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών συνεργασίας. Επιπλέον, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και από χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων3.

2. Η Επιτροπή διαθέτει διάφορους διαύλους για την παροχή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, όπως ο ιστότοπός της4, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης5, οπτικοακουστικό υλικό6, δημοσιεύσεις7, άρθρα, δελτία τύπου, ομιλίες, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προβολής. Παρακολουθεί επίσης την κοινή γνώμη της ΕΕ μέσω ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την κλιματική αλλαγή8 και ενσωματώνει στις σημαντικές παγκόσμιες εκστρατείες επικοινωνίας της την αντίστοιχη κλιματική προοπτική.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ