ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/05/2019

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στην ΕΕ

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στην ΕΕΜ. Γκάμπριελ: ‘Ψηφιακή Ευρώπη’, ‘Ορίζων Ευρώπη’ και ‘Erasmus+’ στοχεύουν στην ολοκληρωμένη στήριξη για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ την περίοδο 2021-2027

Δημ. Παπαδημούλης: Θα δώσει η Κομισιόν επιπλέον κίνητρα και εργαλεία σε οικονομίες πιο αδύναμες, όπως της Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν brain-drain, ώστε να επενδύσουν στην επανειδίκευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, αλλά και την ένταση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία;

Κομισιόν: Οι περιφέρειες της Ελλάδας με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατώτερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία

Απάντηση έδωσε η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Μαρίγια Γκάμπριελ, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιος ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με αφορμή έρευνα της Ernst&Young.

Η Επίτροπος Γκάμπριελ σημειώνει «η πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027 προβλέπει ολοκληρωμένη στήριξη για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων», και ειδικότερα «το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» με ειδικό προϋπολογισμό ύψους 0,7 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες», «το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που περιλαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την προώθηση της αριστείας, αναπτύσσοντας ψηφιακές, επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας», και «το πρόγραμμα «Erasmus+» που θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί πολλά σχέδια και συμπράξεις, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης».

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισήμανε πως βάσει της μελέτης της E&Y, «το 48% του ανθρώπινου δυναμικού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ελλείψεις σε δεξιότητες σχετικές με την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, και μόλις των 17% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ταξινομούνται ως ‘ψηφιακά ώριμες’», και ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «αν εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει επιπλέον κίνητρα και εργαλεία σε οικονομίες πιο αδύναμες, όπως της Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν brain-drain, ώστε να επενδύσουν στην επανειδίκευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, αλλά και την ένταση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία».

«Ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία», επισημαίνει η Επίτροπος, αναφέροντας πως το ΕΚΤ+ εξακολουθεί να καλύπτει «όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας». «Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα περισσότερα από τα εν λόγω κονδύλια στοχεύουν εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία: σε περιφέρειες με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατώτερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ», συμπληρώνει.

Τέλος, αναφέρει πως «δεν έχει διενεργηθεί ειδική ποσοτικοποίηση του οικονομικού αντίκτυπου του ψηφιακού γραμματισμού, αλλά η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιδόσεις των κρατών μελών στον ψηφιακό τομέα μέσω του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας».


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα:Ψηφιακός γραμματισμός - έρευνα Ε&Υ

Η τελευταία έρευνα1 της Ernst & Young με τίτλο «Building a Better Working Europe» (Φεβρουάριος 2019) χαρακτηρίζει «απειλή για την μελλοντική οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Ευρώπης» την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Το 48% του ανθρώπινου δυναμικού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ελλείψεις σε δεξιότητες σχετικές με την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, και μόλις των 17% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ταξινομούνται ως «ψηφιακά ώριμες»2.
Η ίδια μελέτη καταγράφει την επιθυμία των ευρωπαϊκών εταιρειών να επενδύσουν στον ψηφιακό γραμματισμό και μετασχηματισμό τους, την ίδια ώρα όμως φέρονται να δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Με ποια εργαλεία συμβάλλει, και θα συνεχίσει να συμβάλλει στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, στην ψηφιακή ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ;
2) Πώς καταμετρά τις ευεργετικές επιδράσεις του ψηφιακού γραμματισμού στις οικονομίες των κρατών μελών και ποια στοιχεία διαθέτει για την 4ετία 2014-2018;
3) Εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει επιπλέον κίνητρα και εργαλεία σε οικονομίες πιο αδύναμες, όπως της Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν brain-drain, ώστε να επενδύσουν στην επανειδίκευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, αλλά και την ένταση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία;


Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(17.4.2019)


Η πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-20273 προβλέπει ολοκληρωμένη στήριξη για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα προτεινόμενα μέσα θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, σύμφωνα με την αποστολή τους, απευθυνόμενα σε διαφορετικές ομάδες-στόχους. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή έχει προτείνει για το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ειδικό προϋπολογισμό ύψους 0,7 δις ευρώ για την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» περιλαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την προώθηση της αριστείας, αναπτύσσοντας ψηφιακές, επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα «Erasmus+» θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί πολλά σχέδια και συμπράξεις, προκειμένου να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) θα εξακολουθήσει να καλύπτει όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα περισσότερα από τα εν λόγω κονδύλια στοχεύουν εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία: σε περιφέρειες με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατώτερο του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ. Επομένως, ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το ΕΚΤ + και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν έχει διενεργηθεί ειδική ποσοτικοποίηση του οικονομικού αντίκτυπου του ψηφιακού γραμματισμού, αλλά η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιδόσεις των κρατών μελών στον ψηφιακό τομέα μέσω του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας4. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται εκθέσεις ανά χώρα, οι οποίες περιγράφουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πέντε διαστάσεις, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων.

 

1 https://www.ey.com/gr/en/newsroom/news-releases/news-ey-elleipsi-psifiakon-dexiotiton-apeiloyn-tin-eyrvpaiki-anaptyxi

2 Δηλαδή «έχουν έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας στο διοικητικό τους συμβούλιο, αλλά και μια στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό ενσωματωμένη στο πρόγραμμα μετασχηματισμού τους»

3 https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_elΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ