ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/11/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας ΚρήτηςΕ Ρ Ω Τ Η Σ Η

προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Εσωτερικών
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με το απαραίτητο κτηνιατρικό και λοιπό προσωπικό»
κύριοι Υπουργοί,
με βάση τα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), ο αριθμός των Κτηνιάτρων και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού που υπηρετεί στις Περιφερειακές Αρχές (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) έχει μειωθεί σημαντικά και βαίνει συνεχώς μειούμενος λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη πρόσληψης νέου προσωπικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (Καταρροϊκός Πυρετός του Προβάτου, Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, Ιός του Δυτικού Νείλου, Λύσσα, κ.ά.) και τελικά στην Προστασία και την Ανάπτυξη της Ζωικής Παραγωγής και στην διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε όλη τη χώρα.
Με βάση την μελέτη-καταγραφή της ΠΕΚΔΥ, το σύνολο των κατ’ ελάχιστον απαιτουμένων κτηνιάτρων για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων σε όλη την επικράτεια ανέρχεται σε επτακόσιους εβδομήντα εννέα (779) και του λοιπού βοηθητικού προσωπικού σε πεντακόσιους είκοσι δύο (522) αντίστοιχα. Σήμερα στις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Αρχές υπηρετούν τριακόσιοι πενήντα οκτώ (358) κτηνίατροι και διακόσιοι είκοσι (220) υπάλληλοι του λοιπού βοηθητικού προσωπικού. Όπως συνάγεται και από τον επισυναπτόμενο πίνακα 1, η κάλυψη των αναγκών σε κτηνιατρικό προσωπικό ανέρχεται στο 46% των απαιτούμενων και στο 42% για το βοηθητικό προσωπικό.

Με βάση την ίδια μελέτη, οι καταγεγραμμένες ανάγκες προσωπικού δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλες τις Περιφέρειας της χώρες. Στον παρακάτω σχετικό πίνακα 2, που αφορά σε περιπτώσεις σημαντικής υποστελέχωσης και καταγράφει με φθίνουσα σειρά τις εννέα (9) Περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό κάλυψης των αναγκών είναι κάτω του 50%, την «εξέχουσα» πρώτη θέση καταλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης, με ποσοστό κάλυψης κτηνιάτρων 21% και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 16%

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι στον παρακάτω σχετικό πίνακα 3 που ταξινομεί τις 16 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με «παραλυτική» σχεδόν υποστελέχωση, δηλαδή με αριθμό υπηρετούντων κτηνιάτρων 3 και λιγότερους, περιλαμβάνονται δύο (2) Ενότητες της Κρήτης (Ρέθυμνο και Λασίθι):

Αναλυτικότερα και συγκεκριμένα για το νησί της Κρήτης, οι καταγεγραμμένες ανάγκες σε κτηνιάτρους και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και η παρούσα κάλυψη από τους υπηρετούντες, ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει όπως στον επισυναπτόμενο πίνακα 4.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, γνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες των δημόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της χώρας και δεδομένης της σθεναρής επιτήρησης των θεσμών για τις προσλήψεις, είχε προβεί σε δύο (2) κινήσεις/μέτρα αντιμετώπισης των δραματικών ελλείψεων στο πεδίο:

• Αρχικά, μερίμνησε για την προετοιμασία έκδοσης Προκήρυξης για προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε όλη τη χώρα, στην οποία μεταξύ άλλων είχαν συμπεριληφθεί και 46 θέσεις κτηνιάτρων. Η Προκήρυξη βρίσκεται ήδη στον ΑΣΕΠ και προβλέπεται να εκδοθεί δημόσια μέχρι τα Χριστούγεννα. Λόγω των σημαντικών όμως ελλείψεων κτηνιάτρων στις υπηρεσίες του Υπουργείου, πάνω από το 50% των προβλεπόμενων προσλήψεων αυτών προβλέπονται για πλήρωση θέσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, ενώ για την Κρήτη είναι προγραμματισμένη μία (1) μόνο θέση στο Ηράκλειο.

• Μέσω των αρμόδιων Υπουργών της (Εσωτερικών Α. Χαρίτση, Διοικ. Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Αγροτ. Ανάπτυξης Σ. Αραχωβίτη) είχε συμφωνήσει με τους εκπροσώπους των κτηνιάτρων για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης επιπλέον 172 κτηνιάτρων στις υπηρεσίες των Περιφερειών όλης της χώρας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε στο ήμισυ περίπου των πανελλαδικών αναγκών συνολικά με βάση τις εκτιμήσεις της ΠΕΚΔΥ. Η δε τελική κατανομή κατά Περιφέρεια και ΠΕ θα γινόταν έπειτα από σχετικά αιτήματα που ζητήθηκε από όλες τις Περιφέρειες να καταθέσουν. Από τον προγραμματισμό αυτόν, η Περιφέρεια Κρήτης ανέμενε μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης από άλλες Περιφέρειες, έτσι ώστε να εξισορροπήσει την πολύχρονη ένδεια των υπηρεσιών της σε κτηνιάτρους. Παρά την κοινή όμως πεποίθηση ότι οι προσλήψεις αυτές θα αποτελούσαν ζωογόνα «ένεση» προσωπικού για τις κατά τόπους υπηρεσίες, η προκήρυξη αυτή «πάγωσε» λόγω των πρόωρων εκλογών της 7-7-2019.

Από πρόσφατο δελτίο Τύπου της ΠΕΚΔΥ ενημερωθήκαμε ότι στις 5-11-2019 σε συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Βορίδη, «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αναγνωρίζοντας την τραγική υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών, δεσμεύτηκε ότι θα παρέμβει στο Υπουργείο Εσωτερικών για την άμεση προώθηση των αιτημάτων των Περιφερειών που αφορούν την πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων».

Επειδή η διάλυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι εμφανής σε όλη τη χώρα, με την επανεμφάνιση σοβαρών ζωοανθρωπονόσων όπως η Λύσσα και την εισαγωγή και ραγδαία εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων, όπως ο Καταρροϊκός Πυρετός, η Ευλογιά των αιγοπροβάτων και η Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες στην κτηνοτροφία της χώρας και την αντίστοιχη παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, ενώ είναι προφανές, ότι η επιτυχής αντιμετώπιση των επιζωοτιών προϋποθέτει επαρκώς στελεχωμένες και καλά οργανωμένες δημόσιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,

Επειδή είναι συνεχώς αυξανόμενες οι απαιτήσεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας και της Προστασίας των Ζώων, της Παραγωγής, Αποθήκευσης και Διάθεσης Ασφαλών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης στους καταναλωτές,

Επειδή, είναι συνεχής η πίεση στις τιμές των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας) με ταυτόχρονη αύξηση των τιμών των εφοδίων (καύσιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, κ.ά.) που οδηγούν στην συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου, στην ελαχιστοποίηση του εισοδήματος του κτηνοτρόφου σε δραματικά επίπεδα και τελικά στον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας,

Επειδή, υφίσταται ήδη η καταδίκη της Χώρας από την Ε.Ε. για την υποστελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Υπόθεση C-331/2007, με την οποία διαπιστώθηκε η σχετική παράβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας και είχε κριθεί ότι « Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να θεραπευθεί η ανεπάρκεια προσωπικού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων στην Ελλάδα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων»),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Ενημερώθηκε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών για τα παραπάνω και τι προτίθενται να πράξουν από κοινού σχετικά με τα αιτήματα των Περιφερειών για την άμεσα αναγκαία στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πότε;

2) Σκοπεύουν να ολοκληρώσουν (τουλάχιστον) την παραπάνω αναφερόμενη έκδοση σχετικής Προκήρυξης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσληψη των 172 κτηνιάτρων;

3) Αν έχουν οποιοδήποτε σχεδιασμό για κάλυψη κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, ποια είναι η αντίστοιχη πρόβλεψη σε αριθμούς κτηνιάτρων και λοιπών εργαζομένων για τις υπηρεσίες της Κρήτης, που φιγουράρουν ανάμεσα στις πιο υποστελεχωμένες της επικράτειας;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παύλος Πολάκης

Σταύρος Αραχωβίτης

Σωκράτης Βαρδάκης

Νικόλαος Ηγουμενίδης

Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης

Ανδρέας Ξανθός

Αλέξης Χαρίτσης

 

Πίνακας 1
Πίνακας 2
Πίνακας 3
Πίνακας 4 - Απαιτούμενο προσωπικό στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφ. Κρήτης, ανά ΠΕ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ