ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/11/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο (fly-over) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο (fly-over) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της ΘεσσαλονίκηςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Υποδομών & Μεταφορών
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Εξαγγελία του Πρωθυπουργού για υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο (fly-over) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης»

Την αναβάθμιση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας (fly-over) στον εσωτερικό ανατολικό δακτύλιο, εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι το έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ οι σχετικές μελέτες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020.

Σε συνέχεια της παραπάνω ανακοίνωσης, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, το έργο χαρακτηρίστηκε ως «εθνικού επιπέδου». Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και παράλληλα συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα αναλάβει την επανεξέταση και οριστικοποίηση του σχεδιασμού του, έτσι ώστε αυτό να καταστεί «βιώσιμο και χρηματοδοτήσιμο».

Η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης να συμπεριλάβει την Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρο στις άμεσες προτεραιότητές της όσον αφορά στα έργα υποδομής, αιφνιδίασε πολλούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους όσοι γνωρίζουν για το συγκεκριμένο έργο τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Κι αυτό, διότι μέχρι πρότινος η συζήτηση αφορούσε την κατασκευή μιας νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού, έργο μελετητικά ώριμο, το οποίο έχει επίσης περιβαλλοντική έγκριση. Αντίθετα, για τη fly-over περιφερειακή έχουν πραγματοποιηθεί μόνο οι προμελέτες και η οριστική μελέτη οδοποιίας, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο δημόσιο διάλογο και στον τεχνικό κόσμο ως προς την κατασκευή του εν λόγω έργου. Διατυπώνεται από τη μία πλευρά το επιχείρημα ότι η Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος θα συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής, ενώ παράλληλα αποτελεί λύση οικονομικότερη από αυτήν της νέας Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού, της οποίας ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 900 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά όμως, έντονη είναι και η πεποίθηση ότι η fly-over περιφερειακή δε θα εξυπηρετήσει κυκλοφοριακά, θα δημιουργήσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και έμφραξη ροής λόγω των διοδίων σε ένα τόσο σοβαρό άξονα, ενώ ταυτόχρονα με την κατασκευή της θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση προς το κεντρικό και βόρειο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με παράλληλη υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και απομείωση της πολύτιμης δασικής βιοποικιλότητας του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου, αλλά και τροποποίηση των υδραυλικών και πλημμυρικών χαρακτηριστικών της όμβριας απορροής.

Δεν είναι όμως οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με το συγκεκριμένο έργο που προβληματίζουν, αλλά ο χρονισμός της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού. Κι αυτό διότι η εξαγγελία για τη fly-over περιφερειακή έγινε λίγους μόλις μήνες έπειτα από την ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ). Το Σχέδιο αυτό ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις αποσπασματικές πολιτικές και τον ελλιπή σχεδιασμό όσον αφορά στα έργα υποδομής της χώρας μας. Με την ολοκλήρωσή του έγινε σαφές ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενη τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και της ορθής αξοποίησης των πόρων, θέλει να δώσει τέλος στα λάθη του παρελθόντος, όπου ο εκάστοτε Υπουργός ή ακόμα και Πρωθυπουργός εξαγγέλει, σχεδιάζει, δρομολογεί μελέτες, ρυθμιστικά σχέδια και MasterPlan.

Το ΕΣΣΜ αποτελεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη στρατηγική μεταφορών για όλη την επικράτεια, με ορίζοντα σχεδόν εικοσαετίας, με στόχο η αειφόρος ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος να αποτελέσει βάση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επιπλέον, καθορίζει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές και των απαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα ορίζει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Βασίζεται στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση όλου του μεταφορικού τομέα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Περιλαμβάνει επίσης Συγκοινωνιακό Μοντέλο για όλα τα μέσα μεταφοράς, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής, τον προγραμματισμό των επενδύσεων και την προετοιμασία των έργων. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πλαίσιο της Λευκής Βίβλου 2011 για τις Μεταφορές και είναι συμπληρωματικό άλλων στρατηγικών σχεδίων (πχ Στρατηγικό Πλαίσιο για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020, Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2015-2025, Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2016-2025, Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ 2016-2020, Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα 2017), ενώ ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2018.

Δυστυχώς, από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την κατασκευή υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (fly-over) στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης είναι εμφανές ότι η δρομολόγηση του συγκεκριμένου έργου γίνεται αυθαίρετα και όχι στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής που υπαγορεύει το ΕΣΣΜ.

Επιπλέον δεν υπάρχει επικαιροποιημένη στρατηγική μελέτη κυκλοφορίας και μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, από την οποία να προκύπτει και η σκοπιμότητα αλλά και η τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση του έργου στο ευρύτερο πλαίσιο των οδικών αξόνων και της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια κατεύθυνση, δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία κυκλοφοριακού φορτίου που να συνηγορούν σε αυτή την επιλογή.


Επειδή έχει έρθει πλέον η ώρα να σταματήσουμε να υλοποιούμε έργα αποσπασματικά, με προχειρότητα και παντελή έλλειψη σχεδιασμού, τα οποία είναι αποτέλεσμα εξαγγελιών κάποιου Υπουργού ή ακόμα και Πρωθυπουργού.

Επειδή βασική προϋπόθεση για την πρόκριση έργων και δράσεων πρέπει να αποτελεί ο στρατηγικός σχεδιασμός, με οικονομικό προγραμματισμό και χωροταξική θεώρηση και με σκοπό την προστασία του δημόσιου, του κοινού συμφέροντος από μια γειτονιά μέχρι το σύνολο της Επικράτειας, κάτι που είναι πλέον εφικτό μέσω του ΕΣΣΜ.

Επειδή για την επιλογή της fly-over περιφερειακής οδού ως έργο προτεραιότητας η Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το ΕΣΣΜ, ενώ παράλληλα η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου έργου δεν τεκμηριώνονται από επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη.

Επειδή, για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα απομειωθούν εκτάσεις δασικής έκτασης, γεγονός που προσκρούει στο καθεστώς προστασίας του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, το οποίο στις επιτρεπόμενες χρήσεις δεν περιλαμβάνει τα οδικά δίκτυα.

Επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να διαπιστώσουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο πλήρωσε μελέτες, η πόλη «συζήτησε» και «διαβουλεύτηκε» για ένα έργo, η υλοποίηση του οποίου είχε προαποφασιστεί, χωρίς να ληφθούν υπόψη βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να το ματαιώσουν.

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με βάση ποιο Στρατηγικό Σχέδιο προκύπτει η κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (fly-over);
2. Πότε επικαιροποιήθηκε το σχέδιο μεταφορικών υποδομών και μετακινήσεων και τα κυκλοφοριακά φορτία σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε να συνηγορούν για την εκ νέου αναμόχλευση του έργου;
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών ως μέσο υποστήριξης για τη χάραξη πολιτικής, τον προγραμματισμό των επενδύσεων και την προετοιμασία των νέων έργων ή έχει αποφασίσει την πλήρη εγκατάλειψή του;
4. Σε περίπτωση μη αξιοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, προγραμματίζεται η εκπόνηση νέου Στρατηγικού Σχεδίου όσον αφορά στις υποδομές και τις υπηρεσίες του μεταφορικού συστήματος της χώρας;
5. Υπάρχει αξιολόγηση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου;
6. Έχει προχωρήσει η διοίκηση σε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και τι επιπτώσεις αυτό θα έχει σε επίπεδο ηχορύπανσης, αέριας ρύπανσης, μείωσης δασικής βιοποικιλότητας, πλημμυρικού κινδύνου κτλ; Η προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε όλα τα έργα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο έργων και δημόσιας διοίκησης της χώρας μας καλούνται να κρίνουν με βάση τους κανόνες της επιστήμης και το δημόσιο όφελος. Πώς αυτή η αρχή ικανοποιείται όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει και δεσμεύει τη διοίκηση για έργα τα οποία δεν έχουν ωριμότητα, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση, αδειοδότηση και δεν εντάσσονται στον απαιτούμενο στρατηγικό σχεδιασμό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Ζουράρης Κωνσταντίνος
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ