ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

23/12/2019

Ερώτηση 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με της μετατάξεις των 103 εργαζομένων στην ΕΒΖ

Ερώτηση 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με της μετατάξεις των 103 εργαζομένων στην ΕΒΖΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εσωτερικών

Θέμα: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετατάξεων 103 εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης σε φορείς του δημόσιου τομέα.
Με βάση το άρθρο 23 του Ν 4587/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις προβλέφθηκε ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταταχθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Προϋπόθεση για τη μετάταξη αυτή είναι οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτησή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου που ορίζει α) τη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, β) τον προσδιορισμό των θέσεων των φορέων υποδοχής, βάσει των αιτημάτων και των υπηρεσιακών αναγκών τους, γ) τη διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, δ) τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και ε) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Προς το σκοπό αυτό προβλέφθηκε ότι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει τα υπουργεία, οι γενικές και ειδικές γραμματείες των υπουργείων και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να ενημερώσουν το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τις κενές θέσεις που θέλουν να καλύψουν ή τις νέες θέσεις που δημιουργούν, προκειμένου να καλυφθούν από υπαλλήλους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, οι οποίοι και θα μεταταχθούν.
Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 3 εκδόθηκε πράγματι και δημοσιεύτηκε στις 23.5.2019 η κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔ//2019 (ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/7/16836 ΦΕΚ Β 1939 2019) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που καθόρισε τη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον αυτός που ζητάει τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στην οποία μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α` 33) και 4354/ 2015 (Α` 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών των υπαλλήλων.
Η αίτηση των εργαζομένων για τη μετάταξή τους σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση υποβάλλεται σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί ο υπάλληλος να μεταφερθεί, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της εταιρείας, και από τυχόν άλλα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που συναρτώνται με τα κριτήρια μεταφοράς. Η αίτηση του υπαλλήλου κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στην εταιρεία. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αιτήσεις, οι βεβαιώσεις γνησιότητας καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αποστέλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να αντιστοιχηθούν τα προσόντα των υποψηφίων προς τις θέσεις επιλογής τους, και να γίνει η ανάρτηση των σχετικών πινάκων διάθεσης του εν λόγω προσωπικού στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των αιτήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενώ στις 4.7.2019 έγινε και η ανάρτηση των σχετικών πινάκων διάθεσης του εν λόγω προσωπικού.
Ωστόσο δυστυχώς έκτοτε δεν έχουν εκδοθεί οι κοινές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πλέον Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, πλέον Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου 23 του ν. 4587/2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς, με αποτέλεσμα 103 εργαζόμενοι να αδυνατούν να μεταταχθούν.

Ερωτώνται οι Υπουργοί
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εσωτερικών
Γιατί δεν προχωρά η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης και τι προτίθενται να κάνουν ώστε να μεταταχθούν οι 103 εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιαννούλης Χρήστος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τζάκρη Θεοδώρα

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ