ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

09/01/2020

Ερώτηση του Αλ. Μεϊκόπουλου για την έδρα Επιχειρησιακού Συντονιστή για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Ερώτηση του Αλ. Μεϊκόπουλου για την έδρα Επιχειρησιακού Συντονιστή για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας-Στερεάς ΕλλάδαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Έδρα Επιχειρησιακού Συντονιστή για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα Πολιτικής Προστασίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ αυτών και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.2 το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. 7 Συντονισμός (Coordination) είναι η οργάνωση, προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων, καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της εφαρμογής των κανόνων επιχειρησιακής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων για τη επίτευξη κοινού σκοπού.»
Σύμφωνα λοιπόν με το πνεύμα των ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της οργάνωσης των απαιτούμενων δράσεων και της εξασφάλισης του καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας, συστήνονται ανά την Επικράτεια θέσεις Επιχειρησιακού Συντονιστή για το Πυροσβεστικό Σώμα (Υποστράτηγος Π.Σ.) με περιοχές ευθύνης τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Στο άρθρο 82 παρ.5 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, προβλέπεται ότι η έδρα του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα βρίσκεται στη Λαμία.
Σύμφωνα με το πνεύμα των νέων ρυθμίσεων αλλά και εξ ορισμού ο επιχειρησιακός συντονισμός περιλαμβάνει ενέργειες έγκαιρου εντοπισμού και επέμβασης, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και από τη φύση του απαιτεί χρονική και γεωγραφική εγγύτητα των εμπλεκόμενων φορέων.
Με βάση το γεγονός ότι ο σκοπός της σύστασης του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, όπως των πυρκαγιών, των πλημμυρών και των άλλων ακραίων φαινομένων, καθώς και η παροχή συνδρομής σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τη διάσωση ανθρώπων και υλικών αγαθών που απειλούνται, η έδρα του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος θα πρέπει να συσταθεί σε μία περιοχή με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και κοντά στις έδρες των υπόλοιπων κρίσιμων για την Πολιτική Προστασία φορέων.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο κέντρο της ελληνικής επικράτειας συνδέοντας όλες τις άλλες περιφέρειες. Επιπρόσθετα, η Θεσσαλία ως γεωγραφική Περιφέρεια έχει πληθυσμό 732.000.
Ειδικότερα, την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας υπάγονται τα νησιά των Σποράδων, ενώ το λιμάνι του Βόλου συγκαταλέγεται στις κύριες διεθνείς θαλάσσες πύλες. Διαθέτει δύο πολιτικά αεροδρόμια, το ένα στο νησί της Σκιάθου και το άλλο στη Νέα Αγχίαλο που αποτελούν εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας. Επιπλέον, στη Μαγνησία εδρεύουν η 111 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της Νέας Αγχιάλου καθώς και το αεροδρόμιο της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο.
Η Μαγνησία έχει επίσης προνομιακή γεωγραφική θέση, καθώς βρίσκεται στο μέσον περίπου της χιλιομετρικής απόστασης των ορίων Στερεας Ελλαδας και Θεσσαλιας απο το εθνικό δίκτυο που τις διασχιζει.
Εν κατακλείδι, η Μαγνησία είναι μία περιοχή με πλεονεκτική θέση, με γεωγραφική εγγύτητα στους κρίσιμους φορείς πολιτικής προστασίας και με εύκολη και άμεση προσβασιμότητα στις νοσοκομειακες μοναδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πανεπιστημιακο Λαρισας, Νοσοκομειο Βολου, Νομαρχιακο νοσοκομειο Λαρισας και Νοσοκομεία Καρδιτσας και Τρικάλων).
Επειδή, στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», συστήνονται ανά την Επικράτεια θέσεις Επιχειρησιακού Συντονιστή για το Πυροσβεστικό Σώμα με περιοχές ευθύνης τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Επειδή, στο υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, προβλέπεται μόνο μία έδρα του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται στη Λαμία.
Επειδή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει πληθυσμό 732.000.
Επειδή, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας υπάγονται τα νησιά των Σποράδων όπου στο νησί της Σκιάθου εδρεύει Πολιτικό Αεροδρόμιο, ενώ στη Ν. Αγχιάλο λειτουργεί επίσης πολιτικό αεροδρόμιο.
Επειδή, η Μαγνησία διαθέτει επίσης πλεονεκτική γεωγραφική θέση.
Επειδή, σκοπός της σύστασης του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος θα πρέπει να είναι ο βέλτιστος επιχειρησιακός σχεδιασμός της αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και η παροχή συνδρομής σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς για τη διάσωση ανθρώπων και υλικών αγαθών που απειλούνται.
Επειδή, ο επιχειρησιακός συντονισμός από τη φύση του απαιτεί γεωγραφική εγγύτητα και εύκολη προσβασιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να παρέμβει συστήνοντας έδρα του Επιχειρησιακού Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε θέση που να εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή οργάνωση των απαιτούμενων δράσεων και τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας;

Ο ερωτών βουλευτής

Μεϊκόπουλος ΑλέξανδροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ