ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/02/2020

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αλέξη Γεωργούλη για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και για την στήριξη των ελληνικών αγροτικών περιοχών

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αλέξη Γεωργούλη για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και για την στήριξη των ελληνικών αγροτικών περιοχώνΑπάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αλέξη Γεωργούλη για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και για την στήριξη των ελληνικών αγροτικών περιοχών

Η Κομισιόν αναφέρει στον Ευρωβουλευτή κ. Αλέξη Γεωργούλη ότι η Ελλάδα θα επωφεληθεί από νέο προϋπολογισμό ύψους 10,7 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής κ. Αλέξης Γεωργούλης, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, για τις πρωτοβουλίες που θα δρομολογήσει η Κομισιόν το 2020, αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και για την στήριξη των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Το Πλαίσιο Δράσης σκοπεύει να συνδράμει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, επιδιώκει την ανάδειξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου που ενισχύει τις κοινές αξίες της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Επιτροπή. Επομένως, ο Ευρωβουλευτής ζήτησε από την Κομισιόν να εξηγήσει με λεπτομέρεια με ποιον τρόπο πρόκειται να πραγματώσει αυτόν τον στόχο. Δηλαδή, πως θα αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, αν θα δοθεί η δέουσα βαρύτητα στην Ελλάδα, καθώς οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επικράτειάς της, και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας στις αγροτικές περιφέρειες, όπου απαιτείται άμεση δράση.

Σύμφωνα με την απάντηση, στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία επωφελούνται αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και οι ελληνικές, μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» (Horizon 2020), θα προστεθούν άλλα 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με στόχο την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, θα διαθέσει 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του τομέα του πολιτισμού και της αγοράς εργασίας σε αυτόν. Μέρος αυτού του προϋπολογισμού θα διανεμηθεί σε αγροτικές περιοχές. Τέλος, στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να ορίσει ένα πολυετές πλάνο για την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αγροτικών περιοχών.

Ο Ευρωβουλευτής δήλωσε για την απάντηση της Κομισιόν στην ερώτησή του:
‘’Η χρηματοδότηση στον τομέα του πολιτισμού είναι σημαντική. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί πλείστες φορές, μέσα από έρευνες και έχει αποτυπωθεί σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ότι ο πολιτισμός έχει την δυναμική για να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία, ειδικά των αγροτικών περιοχών. Εδώ επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτή η σύνδεση. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέχεια. Ο πλούτος του Ευρωπαϊκού πολιτισμού συνεχίζει να ακτινοβολεί και να παρέχει οφέλη κάθε είδους για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ειδικά αυτές του ευρωπαϊκού Νότου, που προσπαθούν να βγουν από το σκοτάδι που τις βύθισε η κρίση και η λιτότητα’’.

Ακολουθεί η ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αλέξη Γεωργούλη:

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομία αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως αποτέλεσμα έχει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ειδικότερα, στόχος του είναι να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά ως έναν κοινό πόρο, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, καθώς και να ενδυναμώσει την αίσθηση του ανήκειν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό και πολιτικό χώρο.

Τον περασμένο Απρίλιο, στο Δουβλίνο, πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο, το οποίο εστιάστηκε στην κοινωνική καινοτομία και τη σχέση της με την πολιτιστική κληρονομιά. Ένας από τους άξονες αναφέρεται στην αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων. Με δεδομένα όσα επιτυχώς έχουν υλοποιηθεί κατά το 2018 αλλά και κατά το τρέχον έτος, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κονδύλια για το 2020, και ποιο ποσοστό θα διαμοιραστεί σε κάθε έναν από τους πυλώνες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης;

2. Υπάρχουν κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, όπου οι αγροτικές περιοχές είναι η συντριπτική πλειοψηφία της επικράτειάς τους. Θα δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα κράτη μέλη και με ποιον τρόπο;

3. Υπάρχουν αγροτικές περιφέρειες που υποφέρουν από μακροχρόνια ανεργία και χαμηλή κοινωνική συνοχή. Πώς η Επιτροπή θα εστιάσει στην αναζωογόνηση αυτών των περιοχών σε σχέση με πλούσιες αγροτικές περιφέρειες της κεντρικής Ευρώπης;

Ακολουθεί η απάντηση της Κομισιόν:

Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει περίπου 60 δράσεις που υποστηρίζονται από προγράμματα της ΕΕ, όπως τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Erasmus+» και «Ορίζων 2020».

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται το οδικό δίκτυο, η ευρυζωνικότητα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών και των αγροτικών τοπίων, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μικρής κλίμακας (παρεκκλήσια, γεφύρια, δημόσιοι χώροι κ.λπ.) και τη διατήρηση της άυλης κληρονομιάς (π.χ. μουσική, λαογραφία, εθνολογία).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μπορεί να στηρίζει την προστασία, την ανάπτυξη και την προώθηση δημόσιων πολιτιστικών δράσεων. Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ , προβλέπεται να διατεθούν 4,7 δισ. EUR, κυρίως για τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον πολιτισμό και ιδιωτικών πρωτοβουλιών στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με στόχο τη συμβολή στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για επενδύσεις στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), έχει προγραμματιστεί χρηματοδότηση άνω των 6 δισ. EUR από το ΕΚΤ για τη στήριξη της απασχόλησης, των υπηρεσιών, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές.

Τα κράτη μέλη κατανέμουν τα κονδύλια με βάση τις ειδικές ανάγκες και τον προγραμματισμό τους. Διάφορα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Το «RURITAGE», με προϋπολογισμό ύψους 10,5 εκατ. EUR, είναι ένα παράδειγμα έργου με ελληνική συμμετοχή.

Η Επιτροπή θα διαμορφώσει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνει πτυχές σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ