ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/02/2020

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της «σφήκας της καστανιάς»

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση  της «σφήκας της καστανιάς» ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς Υπουργούς:
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Περιβάλλοντος κι Ενέργειας

Θέμα: Αντιμετώπιση της «σφήκας της καστανιάς»


Προς τα μέσα του έτους 2016, το έντομο Dryocosmus kyriphilus - Yasumatsu, γνωστό ως «σφήκα της καστανιάς», είχε ήδη αφανίσει σχεδόν το 80% της παραγωγής κάστανου της Ιταλίας. Η έλλειψη του καρπού στην αγορά, διπλασίασε την τιμή παραγωγού και έστρεψε το ενδιαφέρον των Ελλήνων αγροτών στα εγκαταλειμμένα καστανοπερίβολά τους. Δυστυχώς η «σφήκα» εμφανίστηκε και στη χώρα μας, ξεκινώντας από την Πελοπόννησο, πιθανότατα μέσω καλλιεργητικού υλικού που είχε εισαχθεί από την Ιταλία. Το έντομο αυτό προσέβαλε διάφορα είδη καστανιάς στην ελληνική επικράτεια, προκαλώντας τελικά υποβάθμιση της παραγωγής και σημαντική απώλεια εισοδήματος των παραγωγών κάστανου.

Ήδη από το 2017, η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), αποφάσισε τη βιολογική καταπολέμησή της, βάσει δεδομένων από την εφαρμογή της σε χώρες όπως στη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, με τις στοχευμένες εξαπολύσεις ενός παρασιτοειδούς, ωστόσο ωφέλιμου εντόμου, ονόματι Torymus sinensis, φυσικού εχθρού της σφήκας της καστανιάς, που δεν συναντάται όμως στην Ελλάδα, γι’ αυτό η προμήθειά του προβλέφθηκε από την Ιταλία.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ το ωφέλιμο έντομο Torymus sinensis καταχωρήθηκε στον Εθνικό Κατάλογο Μακρο-οργανισμών, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάχθηκε οικονομικός φάκελος για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ώστε να υπάρξει άμεση, δραστική λύση που θα ανακόπτει και θα καταπολεμά την εξάπλωση της ζημιογόνου σφήκας.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Διοικητικό́ Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την απόφασή του 121.2.3/2017 ενέταξε και χρηματοδότησε με το ποσό των
€ 157.960,00 το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιολογική Καταπολέμηση της σφήκας της Καστανιάς (Dryocosmus kyriphilus) στην Ελλάδα με ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis και έρευνα της επίδρασής του στους πληθυσμούς της σφήκας» από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2017.
Οι εξαπολύσεις των ωφέλιμων εντόμων πραγματοποιήθηκαν με την συνεργασία των εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ και του ΜΦΙ με τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), τις Δασικές Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς καστανοπαραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς κάστανου, πρώτα σε δασικές εκτάσεις και καστανοπερίβολα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας, Λάρισας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Αρκαδίας και Λακωνίας, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα (θύλακες) προσβολών και ακολούθησαν εξαπολύσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Τα ακριβή σημεία-δένδρα της κάθε εξαπόλυσης των ωφέλιμων εντόμων καταγράφηκαν γεωχωρικά (με GPS) και η εγκατάσταση των εντόμων, η προσαρμογή τους στο ελληνικό οικοσύστημα και η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης των εντόμων της σφήκας της καστανιάς θα αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης στη διάρκεια των επόμενων ετών, προκειμένου να αξιολογηθεί η μέθοδος, σε σύγκριση με τα θετικά αποτελέσματα που είχαν ήδη καταγραφεί στην Ιταλία.

Επειδή για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας οι καλλιεργητές δεν πρέπει να ψεκάζουν στις περιοχές όπου εξαπολύθηκε το ωφέλιμο έντομο, άλλως θα το εξολοθρεύσουν και δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα.

Επειδή με την υπ’ αρ. 2014/690/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταργηθεί η προηγούμενη απόφαση (2006/464/ΕΚ), που αφορούσε στη λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσής του και έτσι έχουν περιορισθεί οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι.

Επειδή βάσει της εμπειρίας και των παραδειγμάτων και από άλλες χώρες όπου το έντομο έχει εντοπισθεί, η «σφήκα του κάστανου» χωρίς τη συνεπή, συνεχή και στοχευμένη αντιμετώπιση μπορεί να εξελιχθεί σε άμεση απειλή για τη συνολική παραγωγή της χώρας μας και καθώς από πρόσφατες αναφορές Ελλήνων κασταναπαραγωγών το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί.

Επειδή η παραγωγή κάστανου εξελίχθηκε σε σημαντικό τομέα της αγροτικής παραγωγής, κυρίως για περιοχές της χώρας μας, όπως η ορεινή Πιερία, που πρόσφατα επανέκαμψαν στην καστανοπαραγωγή, αφότου η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό προσέφερε επαγγελματική διέξοδο με σημαντικά εισοδήματα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πόσες συνολικά εστίες ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, με πόσα ωφέλιμα έντομα ανά εστία;
2. Πώς εξελίσσεται η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου και ποια η παρακολούθησή του, μετά την ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis;
3. Κρίνεται επαρκής η μέχρι σήμερα εξαπόλυση ή απαιτείται ενίσχυσή της;
4. Ποιες είναι οι ολοκληρωμένες οδηγίες που δώσατε προς τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), τις Δασικές Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς καστανοπαραγωγών και μεμονωμένους παραγωγούς κάστανου, ιδίως για την αποφυγή ψεκασμών όπου έχει γίνει η ελεγχόμενη εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis;
5. Ποια τα μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα συμπεράσματα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου;
6. Ποιος είναι ο οικονομικός προγραμματισμός του υπουργείου για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου ανά τη χώρα όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και τα καστανοχώραφα που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις;
7. Ποιες είναι οι προσπάθειες του υπουργείου σας για την συνέχιση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του προγράμματος καταπολέμησης της σφήκας καστάνου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα

 

Αβραμάκης Ελευθέριος


Αλεξιάδης Τρύφων


Ηγουμενίδης Νικόλαος


Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)


Μάλαμα Κυριακή


Μάρκου Κωνσταντίνος


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μπουρνούς Ιωάννης


Παππάς Νικόλαος


Πούλου Παναγιού (Γιώτα)


Τσίπρας Γεώργιος


Φάμελλος Σωκράτης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ