ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/03/2020

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Σοβαρές πλημμέλειες στην ΚΥΑ ρυθμίσεων για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Σοβαρές πλημμέλειες στην ΚΥΑ ρυθμίσεων για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Σοβαρές πλημμέλειες στην ΚΥΑ ρυθμίσεων για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με το από 25.10.2019 Δελτίο Τύπου της, ανακοίνωσε τα εξής: «Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για πέντε αδικήματα (πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ` εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, απιστία από κοινού και κατ` εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς κατά 17 προσώπων – υπηρεσιακών παραγόντων (υπαλλήλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν μετά από πορισματική έκθεση Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για υπόθεση χρηματικών ποσών 200.000 ευρώ, η οποία αφορούσε στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων και δανείων από το Ταμείο προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού την περίοδο 2012 - 2014 και τα οποία ουδέποτε πιστώθηκαν πραγματικά στους εν λόγω υπαλλήλους».
Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, διαπιστώθηκε η απώλεια των βιβλίων πρωτοκόλλου (εισερχόμενα, εξερχόμενα, εσωτερική αλληλογραφία) των ετών 2015, 2016, 2017, και αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ, γεγονός που δυσχέρανε τον έλεγχο και στέρησε από το αρμόδιο κλιμάκιο τη δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων, σύμφωνα με το από 6.12.2018 Δελτίο Τύπου της Διοίκησης του ίδιου του Ταμείου και σύμφωνα με σειρά σχετικών δημοσιευμάτων.
Το σοβαρό και δυσεξήγητο αυτό γεγονός συνδέεται τόσο με τις παραπάνω κακουργηματικές κατηγορίες, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη και εκκρεμεί κύρια ανάκριση, όσο και με άλλη δικογραφία, βάσει της οποίας έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον του Γ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας, ως κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφων από κοινού καθώς και για διατάραξη λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας από κοινού, δημόσιοι υπάλληλοι – μέλη του ΔΣ του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ παρελθόντων ετών, (υπ. αρ. Γ18-337 ΕΓ67-2018/185 6485466/2018 δικογραφία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας), με ημερομηνία τελευταίας αναβολής, ύστερα από αίτημα των κατηγορουμένων, την 31η Ιανουαρίου 2020.
Την ίδια ημερομηνία, 31 Ιανουαρίου 2020, εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/52500/165/31.1.2020 (Β’ 207) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», συνυπογεγραμμένη κατά λόγο αρμοδιότητας από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική . Η απόφαση αυτή εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 (Α΄185) που περιέργως θέτει το Ταμείο αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, αντίθετα προς τις διατάξεις του ν. 4598/2019 (Α΄36) που αντιμετώπιζαν τις παθογένειες του Ταμείου με σκοπό την εξυγίανσή του και που ψηφίστηκαν μόλις οκτώ μήνες νωρίτερα από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων της προηγούμενης Βουλής.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της επίμαχης ΚΥΑ, παρέχεται αρμοδιότητα στον εκκαθαριστή να προβαίνει σε ανασύσταση φακέλων ως εξής: «Σε περίπτωση τυχόν διαπίστωσης ολικής ή μερικής απώλειας φακέλων, εγγράφων, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίων ή άλλων στοιχείων του Ταμείου, με υπαιτιότητα των υπηρεσιών του, ο εκκαθαριστής προβαίνει σε διοικητική ανασύσταση των φακέλων με κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης».
Εκ των ως άνω καθίσταται σαφές, ότι η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση νομιμοποιεί ευθέως τον εκκαθαριστή να ανασυστήσει εξαφανισμένα βιβλία, φακέλους, έγγραφα και στοιχεία, τα οποία όχι μόνο έχουν επιβεβαιωμένα απωλεσθεί, όπως αποδεικνύεται από το πόρισμα ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Μάρτιο του 2018, αλλά αποτελούν και αντικείμενα σε ήδη ανοιγείσες ποινικές δίκες υπεξαγωγής εγγράφων και αποδεικτικά στοιχεία σε σχηματισμένες ποινικές δικογραφίες που αφορούν διασπάθιση δημοσίου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες που φέρεται να τελέστηκαν με δόλο στα πλαίσια σύστασης και λειτουργίας εγκληματικής οργάνωσης.
Παράλληλα, η αρμοδιότητα του εκκαθαριστή να εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον της Δικαιοσύνης (άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄) και η ταυτόχρονη ανέλεγκτη δυνατότητά του να επανασυστήνει στοιχεία, ευνοεί – και σε κάθε περίπτωση δεν αποτρέπει – την πιθανότητα σύστασης ή κατασκευής στοιχείων αμφιβόλου ή και αναληθούς περιεχομένου, προς συγκάλυψη των κατηγορουμένων και προς συσκότιση της κρίσης των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, οδηγώντας στην τέλεση επιπλέον αδικημάτων όπως ενδεικτικά το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης και της απάτης επί δικαστηρίω.
Περαιτέρω, το κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θέτει το Ταμείο σε «εκκαθάριση εν λειτουργία» εξοπλίζοντας τον εκκαθαριστή με υπερεξουσίες, όπως τη δυνατότητα υλοποίησης δαπανών ανεξαρτήτως αιτιολογίας και ύψους αρκεί να την κρίνει ο ίδιος απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ) και τη σύναψη κάθε αναγκαίας κατά την κρίση του σύμβασης, λογιζομένων των οφειλομένων ποσών στον αντισυμβαλλόμενο, ως εξόδων της εκκαθάρισης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο α΄).
Πέραν αυτού και παρά το γεγονός η εν λόγω ΚΥΑ συνυπογράφεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών, υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενό της, το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι αποδέκτης ούτε της έκθεσης ενεργητικού και παθητικού (άρθρο 2 παράγραφος 5) ούτε της έκθεσης που αποτυπώνει την οριστική εικόνα της περιουσίας μετά την επαλήθευση αξιώσεων και απαιτήσεων (άρθρο 3 παράγραφος 4).
Επιπλέον, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του εκκαθαριστή ορίζεται η επαλήθευση των αξιώσεων εις βάρος του Ταμείου που υφίστανται κατά το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης, βάσει των υφιστάμενων στοιχείων στα επίσημα βιβλία του Ταμείου και στις καταχωρημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του (άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3).
Σε αυτές τις αξιώσεις συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με την από 17.12.2019 καταγγελία - αναφορά ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και η Απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου (μετά την πρόσφατη αλλαγή της σύνθεσής του), στην υπ’ αριθμ. 297/5.12.2019 συνεδρίαση, που παρανόμως ενέκρινε δαπάνη οικονομικής ενίσχυσης με δημόσιο χρήμα υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διοργάνωση του 13ου συνδικαλιστικού συνεδρίου της, με το οποίο εξέλεξε το νέο 33μελές Γενικό Συμβούλιό της, ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και εξέλεξε αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η παράνομη αυτή απόφαση που αφορά ποσό άνω των 100.000€ (για την κάλυψη οδοιπορικών, εξόδων διαμονής και σίτισης των συνέδρων, απομαγνητοφώνησης των εργασιών του συνεδρίου κλπ) ελήφθη παρά το υπ΄ αριθμ. 2/49790/ΔΠΣΕ/20.7.2018 πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «οριστικά αποτελέσματα του υπ΄αριθμ. 7213/2017 έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού»για τα έτη 2005 – 2016, και στο οποίο μεταξύ άλλων είχε επισημανθεί ότι η παλαιότερη δαπάνη που αποφασίστηκε από το Ταμείο στην υπ΄αριθμ. 256/13.10.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του για την κάλυψη δαπανών του 12ου συνεδρίου της ΠΟΕ ΥΠΠΟ δεν εμπίπτει στους σκοπούς του Ταμείου. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, για το 12ο συνέδριο της ΠΟΕ ΥΠΠΟ το Ταμείο κατέβαλε 126.958,73 €. Περαιτέρω, με το εν λόγω πόρισμα, το συνολικό ποσό των 211.838,29 € που καταβλήθηκε από το Ταμείο προς την Ομοσπονδία ζητήθηκε να επιστραφεί από τα μέλη του ΔΣ που έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις και η υπόθεση εξετάζεται παράλληλα από τις εισαγγελικές αρχές.
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΚΥΑ βρίθει πλημμελειών που επιτρέπουν ή οδηγούν απευθείας στη συγκάλυψη παρανομιών και ποινικών αδικημάτων αλλεπάλληλων διοικήσεων του ΤΑΥΠΥΠΠΟ,
Επειδή η ανασύσταση φακέλων που προβλέπεται στην ΚΥΑ όχι μόνο τίθεται εκτός του εξουσιοδοτικού νόμου αλλά υπό την παρούσα συγκυρία συνιστά ευθέως ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης,
Επειδή στην ΚΥΑ οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή είναι διογκωμένες ενώ οι αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών συρρικνωμένες, αφήνοντας ανέλεγκτο τον πρώτο,
Επειδή ο εκκαθαριστής ασκεί δημόσιο λειτούργημα και όχι επιχειρηματική δραστηριότητα, επομένως υποχρεούται να λογοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, προκειμένου να προλαμβάνονται ατασθαλίες και αυθαιρεσίες,
Επειδή οι πόροι του Ταμείου προέρχονταν σε ποσοστό 100% από δημόσιο χρήμα με κύρια και σταθερή χρηματοδότηση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
Επειδή το Υπουργείο Οικονομικών υπέχει υποχρέωση για τη διασφάλιση της σύννομης διάθεσης και διαχείρισης του δημόσιου πλούτου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
- Τι σημαίνει ο όρος «εκκαθάριση εν λειτουργία» που τίθεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης;
-Γιατί υπέγραψε την απόφαση εφόσον ο εκκαθαριστής κείται εκτός του ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων) και των σχετικών θεσμικών προβλέψεων;
-Πώς θα ασκεί το Υπουργείο Οικονομικών την αρμοδιότητα ελέγχου του εκκαθαριστή του ΤΑΥΠΥΠΠΟ;
-Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για τη διόρθωση των σοβαρών πλημμελειών του περιεχομένου της ΚΥΑ σχετικά με την ευθεία αρμοδιότητα ανασύστασης φακέλων και νομιμοποίησης διαπιστωμένα παράνομων δαπανών του Ταμείου, προς αποτροπή των ανεξέλεγκτων συνεπειών που θα επιφέρει η εφαρμογή της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Αλεξιάδης Τρύφων

Βασιλικός Βασίλης

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Μαμουλάκης Χάρης  

Μάρκου Κώστας

Πολάκης Παύλος

Σκουρολιάκος Πάνος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ