ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/03/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός του Γεωπάρκου Σητείας

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός του Γεωπάρκου ΣητείαςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός του Γεωπάρκου Σητείας»

Το Γεωπάρκο Σητείας καταλαμβάνει έκταση 517 τ.χ., βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Κρήτης και τα όρια του ξεκινούν από την περιοχή των Μέσα Μουλιανών και φτάνουν μέχρι το Κάβο Σίδερο και από τα Κρύα μέχρι και τον Ξερόκαμπο.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορεινού και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής, αναλλοίωτα στο χρόνο συνθέτουν ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο με πλήθος οικοτόπων και οικοσυστημάτων, μοναδικά για την περιοχή της Μεσογείου και ενταγμένα ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Ο σχεδιασμός για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, με τα συνοδά έργα που θα πραγματοποιηθούν (χωματουργικά, ισοπεδώσεις, τεράστια οδοποιία, ορατότητα των τεράστιων ανεμογεννητριών, πλήρης αλλοίωση τοπίου, μεγάλος κίνδυνος για τον σπηλαιολογικό πλούτο και τις γεωλογικές διαμορφώσεις των γεωτόπων αλλά και την πανίδα και χλωρίδα), απειλεί με ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή το Γεωπάρκο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους δρόμους των 26 χλμ θα κινηθούν οχήματα που χρησιμοποιούνται για τα πτερύγια: Απαιτείται μία ρυμουλκούμενη πλατφόρμα προκειμένου να μεταφερθούν τα πτερύγια μήκους 54,65 m, ακόμη και πάνω από άνισο έδαφος. Το όχημα θα είναι τριπλά τηλεσκοπικό και το μήκος του θα είναι πάνω από 62 μ.  Αντιλαμβάνεται κανείς το πλάτος που απαιτείται να έχουν αυτοί οι δρόμοι, ιδίως εφόσον είναι με συνεχείς στροφές για να αποφευχθούν οι μεγάλες κλίσεις των βουνών.

Ως προς τα συνοδά έργα οδοποιίας, από τη διάνοιξη οδικού δικτύου θα προκληθεί κατακερματισμός της συνέχειας του φυσικού τοπίου και μάλιστα σε ανάγλυφο ημιορεινού όγκου. Είναι προφανές ότι η προτεινόμενη χάραξη διάνοιξης δρόμων πλάτους 5m που αναφέρει η μελέτη, ακόμη και με ανοικτές στροφές, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν την διέλευση οχημάτων μήκους έως 65 m για τη μεταφορά των εξαρτημάτων και κυρίως των πτερυγίων. Ακόμη και από τα παρατιθέμενα στοιχεία της επιφάνειας κατάληψης σε σχέση με το μήκος των δρόμων, διαπιστώνεται μεγαλύτερο πλάτος διάνοιξης των δρόμων, το οποίο ισοδυναμεί σε τουλάχιστον 8-10 μέτρα, επομένως αυξάνεται σημαντικά η επιφάνεια κατάληψης των δρόμων και κατά προέκταση τα προϊόντα εκσκαφών, που έτσι δεν ανταποκρίνονται στους παρατιθέμενους πίνακες ισοζυγίου της μελέτης. Επίσης, η μελέτη οδοποιίας παραθέτει ελάχιστα στοιχεία για την διάνοιξη των οδών πρόσβασης στα Α/Π, ειδικά στις περιοχές που διέρχονται από υδατορέματα. 

 Ως προς τις δυνητικές σωρευτικές επιπτώσεις: Δεν λαμβάνονται υπόψη στην Μ.Π.Ε. οι δυνητικές σωρευτικές επιπτώσεις του εν λόγω έργου με άλλα υφιστάμενα έργα Α.Π.Ε. που βρίσκονται σε λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και με εκείνα που έχουν ή πρόκειται να έχουν άδεια εγκατάστασης, αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων επιπτώσεων από τη συνολική λειτουργία τους.

Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η ουσιαστική εκτίμηση των επιπτώσεων, συντελείται όταν στην Μ.Π.Ε. συνεκτιμώνται λεπτομερώς οι δυνητικές σωρευτικές επιπτώσεις του εξεταζόμενου έργου σε συνδυασμό με άλλα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε φάση λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και με εκείνα που σχεδιάζονται, ιδίως δε πρέπει να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων επιπτώσεων.

Η απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, που επιτρέπει την εγκατάσταση 27 ανεμογεννητριών τεραστίων διαστάσεων (140 μ. ύψους), στην καρδιά του γεωπάρκου Σητείας, στο πλαίσιο του έργου του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αμαρίου Ρεθύμνης, θα επιφέρει τις εξής μη αναστρέψιμες επιπτώσεις:

• Η επέμβαση στην μορφολογία του τοπίου θα είναι υπέρμετρα μεγάλη και μη αναστρέψιμη.

• Το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται με τσιμέντωση παραγωγικής γης, διάνοιξη πολλών χιλιομέτρων νέων δρόμων σε παρθένες περιοχές, εκβραχισμούς πετρωμάτων που αποτελούν κομμάτια της γεωλογικής μας κληρονομιάς και αλλαγή της κατεύθυνσης των επιφανειακών υδρορροών που εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς της περιοχής.

• Το Γεωπάρκο Σητείας, που η καρδιά του είναι τα χωριά του ορεινού όγκου, θα ισοπεδωθεί.

• Μείωση εσόδων στην τοπική κοινωνία και θέσεων εργασίας από τουρισμό.

• Οικονομικές επιπτώσεις στην μελισσοκομία και στην κτηνοτροφία.

• Σοβαρές επιπτώσεις στην χλωρίδα και κυρίως στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

• Καταπάτηση χιλιάδων στρεμμάτων ιδιωτικών εκτάσεων μέσω του χαρακτηρισμού τους ως χορτολιβαδικές η δασικές.

• Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη:

• Όλα τα σπουδαία και με επιστημονική αξία σπήλαια της περιοχής και δεν σημειώνονται οι επιπτώσεις της κατασκευής του έργου σε αυτά, στον οικισμό του χωριού Σίτανος και των γύρω χωριών.

• Οι υπό κήρυξη παραδοσιακοί οικισμοί Σίτανος Σανδάλι, Κατσιδώνι, Καρύδι.

• Οι μη οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι.

• Η οπτική όχληση από σημεία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

• Η σχεδιαζόμενη επένδυση ακυρώνει κάθε άλλη εναλλακτική πρόταση ανάπτυξης της περιοχής.
• Το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο για την Κρήτη.

Επειδή ομόφωνα το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας και οι κάτοικοι της περιοχής είναι αντίθετοι στην τοποθέτηση των 27 ανεμογεννητριών και στην υπερσυγκέντρωση ενεργειακών μονάδων κάθε είδους στην περιοχή του Δήμου Σητείας, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες που θα έχει για την περιοχή της Σητείας και το γεωπάρκο της περιοχής.
Επειδή ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης γνωμοδότησε αρνητικά όσον αφορά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
Επειδή θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα  τα χρηματοδοτικά  εργαλεία για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων ώστε να καλυφθούν  τοπικές ανάγκες από ΑΠΕ, όπως οι ενεργειακές κοινότητες, ήπιες μορφές όπως τα φωτοβολταϊκά σε στεγασμένους χώρους κλπ.

Επειδή η αποθήκευση ρεύματος με αντλησιοταμίευση είναι εξαιρετικά ακριβή, όταν η ανταγωνιστική τιμή των διαγωνισμών για αιολικά έχει πέσει στα 60 €/ MWh.
Επειδή λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της διασύνδεσης που έχει δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, πρέπει να αξιολογηθεί αν το έργο είναι ασύμφορο ή όχι σε σχέση με την τελική τιμή με την οποία θα επιβαρύνει τους καταναλωτές, 

Επειδή οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα των τοπικών κοινωνιών, φορέων, του Δήμου και της Περιφέρειας είναι ενάντιες σε κάθε υποβάθμιση ή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εντός του Γεωπάρκου, όπως π.χ. το ψήφισμα των ελληνικών ορειβατικών Σωματείων και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α. στην γενική συνέλευση στις 25/01/2020, στο οποίο αναφέρονται οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων σε δρυμούς, NATURA 2000 , Γεωπάρκα κ.α.).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
• Συνάδει η εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας Αιολικών Πάρκων στο Γεωπάρκο Σητείας, ενός εκ των τεσσάρων στην χώρα μας ενταγμένων στον κατάλογο Παγκόσμιων Γεωπάρκων;

• Ποια μέτρα και ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν για την προστασία των Γεωπάρκων;

• Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας  92/43/ΕΟΚ , για τη λεπτομερή συνεκτίμηση των δυνητικών σωρευτικών επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου σε συνδυασμό με άλλα έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε φάση λειτουργίας ή σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή;

• Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση/αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και τι κατευθύνσεις προβλέπονται σε σχέση με την εγκατάσταση ΑΠΕ σε Γεωπάρκα;

• Πως θα ληφθούν υπό εκ των υστέρων οι προτάσεις και τα συμπεράσματα του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ εφόσον η κυβέρνηση προχώρησε εκ των προτέρων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Θραψανιώτης Μανόλης

Βαρδάκης Σωκράτης

Μαμουλάκης Χάρης

Ξανθός Ανδρέας

Πολάκης ΠαύλοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ