ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

12/03/2020

Ερώτηση Γ. Γκιόλα για το Νοσοκομείο Αργολίδας

Ερώτηση Γ. Γκιόλα για το Νοσοκομείο ΑργολίδαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας:
Θέμα: « Άμεσες ανάγκες για  διορισμό: α) Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ν. Αργολίδας και β) Μονίμων ιατρών για την κάλυψη των κενών στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, ως και στα Κέντρα Υγείας του Νομού»
Εν όψει των εξαιρετικών περιστάσεων στις οποίες έχει περιέλθει η χώρα από την πανδημία του Κορωνοϊού και των ολοένα αυξανομένων κρουσμάτων συνεπεία αυτού.
Ωσαύτως βρίσκεται προ των θυρών η επέκταση της διασποράς των κρουσμάτων σε όλη την περιφέρεια και ως εκ τούτου και στο νομό Αργολίδας. Επομένως είναι απολύτως και αμέσως αναγκαία η προετοιμασία όλων των υποδομών των μονάδων υγείας για να ανταπεξέλθουν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο προκειμένου να αναχαιτιστεί η επέκταση του Κορωνοϊου.
Λόγω των ανωτέρω εξαιρετικών συνθηκών είναι πλέον αμέσως αναγκαία η συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας για να λάβει αποφάσεις ώστε να προετοιμάσει το Γ.Ν. Αργολίδας για την υποδοχή των ασθενών που αναμένεται να νοσήσουν από τον Κορωνοϊό.
Ο διορισμός των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αρμοδιότητα την οποία δύναται να ασκήσει αποκλειστικά ο Υπουργός Υγείας δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα.
Παρατύπως, ως μη υπαγόμενο στην αρμοδιότητα και τα δικαιώματα των Διοικητών ζητήθηκε από την Κα Διοικήτρια η παραίτηση των υφισταμένων μελών, τα οποία παρ’ όλα αυτά και την επιτυχή τετραετή θητεία τους έχουν δηλώσει ότι θέτουν την παραίτηση τους στην διάθεση του Υπουργού.
Επειδή από την ανάληψη των καθηκόντων της Κας Διοικήτριας δεν έχει συγκληθεί, έστω το υπάρχον Δ.Σ., για να γίνει ενημέρωση αυτής και του κ. Υποδιοικητή επί των πεπραγμένων και κυρίως των υπό εξέλιξη έργων και των αναγκών των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου και ειδικότερα για την υποδοχή και θεραπεία όσων πρόκειται να προσβληθούν από τον Κορωνοϊό.
Ήδη από μακρού χρονικού διαστήματος υπερβαίνοντος το έτος υφίστανται πολλές κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Αργολίδας. Για την κάλυψη των κενών τούτων και στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες έχει προ καιρού προκηρυχθεί η κάλυψη των θέσεων, πλην όμως, πέραν δύο συγκεκριμένων θέσεων για την κάλυψη των οποίων οι προκηρυχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι, οι προσλήψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρ’ ότι έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, με συνέπεια τούτων να προκαλείται τεράστιο πρόβλημα στην επαρκή κάλυψη και λειτουργία των εν λόγω Μονάδων.
Ειδικότερα οι διορισμοί μονίμων ιατρών που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ήσαν κατά μονάδα οι εξής:
Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ
 
1.     Τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., αποκλειστικά για τη στελέχωση του ΤΕΠ, επιπλέον των προβλεπόμενων θέσεων του Οργανισμού και συγκεκριμένα (1) Παθολογίας ΕΑ, (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Καρδιολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
 
2.     Δύο (2) μόνιμες θέσεις ιατρών  και συγκεκριμένα (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Καρδιολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4α/Γ.Π./30595/23-4-2018 απόφαση).
 
3.     Έξι (6) μόνιμες θέσεις ιατρών  και συγκεκριμένα (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Καρδιολογίας ΕΒ, (1) Ακτινοδιαγνωστικής ΕΒ, (1) Αναισθησιολογίας ΕΒ, (1) Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΒ, (1) Αιματολογίας ή Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π.36305/17/5/2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας).
 
Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 
1.     Μια (1) θέση Χειρουργικής ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018).
 
2.     Πέντε (5) μόνιμες θέσεις ιατρών  και συγκεκριμένα (1) Παθολογικής Ογκολογίας, (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Ακτινοδιαγνωστικής ΕΒ, (1) Αναισθησιολογίας ΕΒ, (1) Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π.36305/17/5/2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας).

Επίσης δεν έχουν επαναπροκηρυχθεί δυο (2) θέσεις και συγκεκριμένα (1) Παθολογίας και (1) Ψυχιατρικής, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με τις Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 και Γ4α/Γ.Π./21989/16-03- 2018 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχα, αλλά οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι.

    
Επιπλέον ενόψει υπαρκούς υπολοίπου στον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Α. (Ν.Μ. Ναυπλίου) για το οικονομικό έτος 2020 εζητήθηκε από τον αναπληρωτή Διοικητή κ. Γεώργιο Φαράντο η έγκριση για την  πρόσληψη τριών ιατρών με ειδικότητα των δύο Παθολογίας και ενός Γυναικολογίας – Μαιευτικής και για τρεις μήνες. Πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση επί των από 08/01/2020 και με αριθμ. Πρωτ. 86-87 εγγράφων της Ν.Μ. Ναυπλίου προς την αρμόδια 6η Υ.Π.Ε.
Επιπροσθέτως και ειδικώς στην Παθολογική Κλινική της Ν.Μ. Ναυπλίου  οι ελλείψεις είναι τεράστιες και ανυπέρβλητες με συνέπεια να τίθεται εν κινδύνω η ίδια η ύπαρξη και λειτουργία αυτής, μάλιστα δε για το λόγω αυτό εζητήθηκε η πρόσληψη των 2 παθολόγων με τρίμηνες συμβάσεις
Έτσι η Παθολογική Κλινική του Ναυπλίου αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ιατρό.
Οι ανάγκες καλύπτονται, εμβαλωματικά, με προσωρινές μετακινήσεις ολίγων μηνών ή και ημερών, που λήγουν και παρατείνονται, ιατρών διατιθεμένων από τα Κ.Υ. ή και τη Ν.Μ. Άργους περιστασιακά, με συνέπεια, το φαινόμενο της υποστελέχωσης να συμπαρασύρει ως αλυσίδα τα Κ.Υ. αλλά και τη Ν.Μ. του Άργους.
Επιπλέον σε δύο κωμοπόλεις του απομακρυσμένου Δήμου Ερμιονίδας και συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι και την Κοιλάδα υφίστανται δύο αγροτικά ιατρεία σε που στεγάζονται σε κτήρια εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη συνδρομή του οικείου Δήμου αλλά και χορηγίες ιδιωτών δύο αγροτικά ιατρεία.
Παρά την ύπαρξη των δύο πιο πάνω ιατρείων εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ελλείψεις στο Κ.Υ. Κρανιδίου που αδυνατεί να καλύψει με πληρότητα τις ανάγκες Υγείας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες  είναι πολλαπλάσιες των αναγκών των μονίμων κατοίκων λόγω της προσέλευσης πλήθους επισκεπτών και τουριστών, καθώς και πολιτών με δευτερεύουσες κατοικίες. Εν τούτοις δεν έχουν μέχρι τώρα προκηρυχθεί οι δύο θέσεις αγροτικών ιατρών.
Επειδή η επέκταση του Κορωνοϊού είναι αναμενόμενο, λόγω της πανδημίας που έχει λάβει, να πλήξει όλη τη περιφέρεια και το Νομό Αργολίδας οι ανωτέρω προσλήψεις είναι απολύτως και άμεσα αναγκαίες να γίνουν σε συντομότατο χρόνο ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Γ.Ν. Αργολίδας για την αναχαίτιση της εξάπλωσης των κρουσμάτων από τον Κορωνοϊό, η ως άνω όμως κάλυψη θα θωρακίσει το Νοσοκομείο για την εξασφάλιση της Υγείας στους πολίτες της περιοχής.

Με βάση τα ανωτέρω Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Γιατί δεν προβαίνει στον άμεσο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας;
2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις σε ιατρούς που υφίστανται στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και των Κέντρων Υγείας του Νομού;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γκιόλας ΓιάννηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ