ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/04/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαίρεση των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 5 υπαλλήλους από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαίρεση των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 5 υπαλλήλους από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώΕρώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών κατέθεσαν 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εξαίρεση των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από πέντε υπαλλήλους από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατόπιν των σχετικών ελέγχων των κριτηρίων που έχει ορίσει η κυβέρνηση για τη δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να λάβουν το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 800 ευρώ από τη ΓΣΕΒΕΕ, προκύπτει ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι πέντε άτομα προσωπικό και η επαγγελματική τους δραστηριότητα περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας. Ενώ όπως καταγγέλλει η Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Σερρών «Η Αγία Βαρβάρα», η ακατανόητη αυτή πρόβλεψη εξαιρεί το 95% των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από αυτό το βοήθημα. Οι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ κ.λπ. απασχολούν κατά κανόνα περισσότερους από 5 εργαζόμενους και όμως εξαιρούνται των πενιχρών αυτών ενισχύσεων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως οι υποχρεώσεις των εν λόγω επιχειρήσεων εξακολουθούν να υφίστανται και να πολλαπλασιάζονται. Δημοτικά τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, ΦΠΑ, λογαριασμοί ρεύματος και ύδρευσης, ενοίκια, τραπεζικές οφειλές και οφειλές σε προμηθευτές εξακολουθούν να ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις στο ακέραιο την ίδια στιγμή που υποχρεώνονται με κυβερνητική απόφαση να στερούνται οποιοδήποτε έσοδο από την εργασία τους. Ταυτόχρονα, καλούνται να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους χωρίς να έχουν έσοδα από την εργασία τους.

Επειδή, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολεί μια επιχείρηση δεν αποτελεί επ` ουδενί κριτήριο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του εργοδότη, ενώ τουλάχιστον το 95% των επιχειρήσεων εστίασης, καφέ και συναφών δραστηριοτήτων απασχολεί περισσότερα από 5 άτομα και κατά συνέπεια εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους Υπουργούς:

-Με ποιο σκεπτικό ορίστηκε ότι δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι 5 άτομα;

-Σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους και να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις τελούν υπό αναγκαστική αναστολή δραστηριότητας θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα;

-Σκοπεύουν να πάρουν μέτρα πραγματικής μείωσης και όχι απλώς μετάθεσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γεννώνται αδιαλείπτως σε όλη αυτή την περίοδο που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους;

 

Επισυνάπτεται η ερώτηση:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Οικονομικών

Θέμα: Εξαίρεση των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από πέντε υπαλλήλους από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ

Κατόπιν των σχετικών ελέγχων των κριτηρίων που έχει ορίσει η κυβέρνηση για τη δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να λάβουν το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 800 ευρώ από τη ΓΣΕΒΕΕ, προκύπτει ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι πέντε άτομα προσωπικό και η επαγγελματική τους δραστηριότητα περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας. Όπως πολύ σωστά καταγγέλλει η Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Σερρών «Η Αγία Βαρβάρα», η ακατανόητη αυτή πρόβλεψη εξαιρεί το 95% των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από αυτό το βοήθημα. Οι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ κ.λπ. απασχολούν κατά κανόνα περισσότερους από 5 εργαζόμενους και όμως εξαιρούνται των πενιχρών αυτών ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή οι υποχρεώσεις τους εξακολουθούν να υφίστανται και να πολλαπλασιάζονται αφού έχουν προβλεφθεί μεν κάποιες εκπτώσεις και έχει παραταθεί η περίοδος μέσα στην οποία οφείλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, αυτές όμως εξακολουθούν να τους βαραίνουν και θα προστεθούν σε επόμενες οφειλές τους. Δημοτικά τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, ΦΠΑ, λογαριασμοί ρεύματος και ύδρευσης, ενοίκια, τραπεζικές οφειλές και οφειλές σε προμηθευτές εξακολουθούν να ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις στο ακέραιο την ίδια στιγμή που υποχρεώνονται με κυβερνητική απόφαση να στερούνται οποιοδήποτε έσοδο από την εργασία τους. Η παροχή ρευστότητας και οι χρονικές διευκολύνσεις αποπληρωμής το μόνο που πρακτικά πετυχαίνουν είναι η μετάθεση του προβλήματος στο μέλλον, όταν θα κληθούν να ανταποκριθούν σε πολλαπλάσιες υποχρεώσεις είτε προς το κράτος και τους Δήμους είτε προς τράπεζες και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, καλούνται να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους χωρίς να έχουν έσοδα από την εργασία τους. Τα 800 ευρώ που έχει προβλέψει η κυβέρνηση ως βοήθημα για όσους πλήττονται από τους περιοριστικούς όρους που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σίγουρα δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποτελούν όμως ένα ελάχιστο βοήθημα διαβίωσης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μάλιστα είναι ακατανόητη ειδικά σε σχέση με τον σκοπό θέσπισης αυτού του βοηθήματος που είναι η αποκατάσταση έστω μέρους του εισοδήματος που χάνεται λόγω των κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων και η διασφάλιση ότι το σύνολο των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν εργάζονται υποχρεωτικά θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μέρος έστω των καθημερινών τους αναγκών. Άλλωστε το εισόδημα των 800 ευρώ για 1,5 μήνα δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαιούχων.

Επειδή, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ πρέπει να καταβληθεί στο σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση.

Επειδή, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολεί μια επιχείρηση δεν αποτελεί επ ουδενί κριτήριο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του εργοδότη.

Επειδή, τουλάχιστον το 95% των επιχειρήσεων εστίασης, καφέ και συναφών δραστηριοτήτων απασχολεί περισσότερα από 5 άτομα και κατά συνέπεια εξαιρείται αδικαιολόγητα από την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση


Ερωτώνται οι κ Υπουργοί:

1. Με ποιο σκεπτικό ορίστηκε ότι δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες απασχολούν μέχρι 5 άτομα;

2. Σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους και να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις τελούν υπό αναγκαστική αναστολή δραστηριότητας θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα;

3. Σκοπεύουν να πάρουν μέτρα πραγματικής μείωσης και όχι απλώς μετάθεσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γεννώνται αδιαλείπτως σε όλη αυτή την περίοδο που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μϊλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ