ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/04/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του Δημοσίου

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του ΔημοσίουΕρώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών για τη σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του Δημοσίου κατέθεσαν 62 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Με ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στις 22.11.2019 τέθηκε το ζήτημα της σύστασης μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του δημοσίου. Ειδικότερα αναδείχθηκε το μείζον ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορους φορείς των δημοσίου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (18 μηνών) και ζητήθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η δέσμευση για την σύσταση μόνιμων θέσεων, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα επ` ωφελεία του δημόσιου συμφέροντος. Στην απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε αναρμόδιος για το θέμα, παραπέμποντας στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος με απάντησή του, ενώ θεωρητικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, στην πραγματικότητα το παρέπεμψε στις καλένδες, καθώς το συνέδεσε με την ύπαρξη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε σύσταση νέων θέσεων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως οι ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας, είναι πάγιες και διαρκείς και με αφορμή την έξαρση της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19, αποδεικνύεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από εργαζόμενους με σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι από ευκαιριακές συμβάσεις εργολαβικού τύπου.

Επειδή οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας πληρώνονται ήδη από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς σε περίπτωση σύστασης αντίστοιχων μόνιμων θέσεων δεν προκύπτει ουσιαστική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, οι βουλευτές ρωτούν:

-Δεσμεύεται η κυβέρνηση για τη σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας, στους φορείς του δημοσίου;

-Θα υπάρξει μέριμνα για να ληφθεί υπόψη η σημαντική προϋπηρεσία που διαθέτουν οι νυν απασχολούμενοι στον τομέα της καθαριότητας, εντός των δυνατοτήτων που παρέχει το Σύνταγμα και η σχετική νομολογία;

-Έχει ληφθεί σχετική πρόνοια στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων και αν ναι ποιος ο αριθμός μόνιμων θέσεων ανά έτος;

-Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ποιο είναι αυτό;

 

Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Οικονομικών
• Εσωτερικών


ΘΕΜΑ: Σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του Δημοσίου


Με την υπ’ αριθμ. 2103/22-11-2019 Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή 48 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, τέθηκε το ζήτημα της σύστασης μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας στους φορείς του δημοσίου. Ειδικότερα αναδείχθηκε το μείζον ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορους φορείς των δημοσίου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (18 μηνών), βάσει της διάταξης του άρθρου 8, του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191 Α΄) και ζητήθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η δέσμευση για την σύσταση μόνιμων θέσεων, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα επ’ ωφελεία του δημόσιου συμφέροντος.

Ο Υπουργός Οικονομικών με την υπ’ αριθμ. 140129ΕΞ/2019/09.12.2019 απάντησή του δήλωσε αναρμόδιος για το θέμα, παραπέμποντας αποκλειστικά στον Υπουργό Εσωτερικών για σχετική απάντηση.

Από την άλλη, με την υπ’ αριθμ. ΤΚΕ/Φ2/οικ.43358/18-12-2019 απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ θεωρητικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, στην πραγματικότητα το παρέπεμψε στις καλένδες, καθώς το συνέδεσε με την ύπαρξη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, αποφεύγοντας κάθε αναφορά σε σύσταση νέων θέσεων. Ειδικότερα, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…σε περίπτωση που σε φορείς και υπηρεσίες υφίστανται κενές θέσεις του κλάδου της καθαριότητας και οι ανάγκες αυτές είναι πάγιες και διαρκείς, μπορούν να υποβληθούν τα αντίστοιχα αιτήματα τα οποία σε κάθε περίπτωση θα εξετασθεί στο πλαίσιο της τήρησης του λόγου «μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση» στο σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα».

 Επειδή έχουν παρέλθει ήδη περίπου 4 μήνες από τις ως άνω απαντήσεις και 9 μήνες από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
 Επειδή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης πέτυχε την εφαρμογή του κανόνα 1:1 στον λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα.
 Επειδή οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας πληρώνονται ήδη από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς σε περίπτωση σύστασης αντίστοιχων μόνιμων θέσεων δεν προκύπτει ουσιαστική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
 Επειδή κατά γενική παραδοχή οι ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας, είναι πάγιες και διαρκείς.
 Επειδή με αφορμή την έξαρση της διάδοσης του κορωνοϊού Covid 19, αποδεικνύεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας.
 Επειδή η τήρηση των κανόνων δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από εργαζόμενους με σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι από ευκαιριακές συμβάσεις εργολαβικού τύπου.
 Επειδή οι περισσότερες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί βάσει της διάταξης του άρθρου 8, του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191 Α΄) λήγουν το προσεχές διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κλίμα εργασιακής ανασφάλειας και να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια. Ιδίως στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί
1. Δεσμεύεται η κυβέρνηση για τη σύσταση μόνιμων θέσεων στον τομέα της καθαριότητας, στους φορείς του δημοσίου;
2. Θα υπάρξει μέριμνα για να ληφθεί υπόψη η σημαντική προϋπηρεσία που διαθέτουν οι νυν απασχολούμενοι στον τομέα της καθαριότητας, εντός των δυνατοτήτων που παρέχει το Σύνταγμα και η σχετική νομολογία;
3. Έχει ληφθεί σχετική πρόνοια στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων και αν ναι ποιος ο αριθμός μόνιμων θέσεων ανά έτος;
4. Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ποιο είναι αυτό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Αβραμακης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βεττα Καλλιόπη

Βιτσας Δημήτρης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Νατάσα

Γκιόλιας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζειμπεκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιωτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλιδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλακης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεικοπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζαλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνους Γιάννης

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπουλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαηλιου Γιώργος

Παπανατσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπιστη

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιακος Πάνος

Σκουφα Μπέτυ

Σπιρτζης Χρήστος

Συρμαλενιος Νίκος

Τελιγιοριδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζουφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτρης

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννακης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ