ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/04/2020

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ ζητά επειγόντως από την Κομισιόν πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού - Συνυπογράφει ο Δημ. Παπαδημούλης

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ ζητά επειγόντως από την Κομισιόν πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού - Συνυπογράφει ο Δημ. ΠαπαδημούληςΚοινή δήλωση του Προέδρου και των Συντονιστών των Πολιτικών Ομάδων της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου ζητά επειγόντως από την Κομισιόν πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και ένα νέο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το 2021, που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της χρηματοδότησης και εφαρμογής των προγραμμάτων, σε περίπτωση καθυστέρησης στη συμφωνία για τον νέο Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό

Συνυπογράφει ο Δημ. Παπαδημούλης, συντονιστής της Ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG)

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Πρόεδρος -Johan Van Overtveldt- και οι Συντονιστές των Πολιτικών Ομάδων -Δημήτρης Παπαδημούλης (Ευρωομάδα της Αριστεράς), Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), José Manuel Fernandes (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), Valérie Hayer (Renew Europe), Rasmus Andresen (Πράσινοι), Hélène Laporte (Ταυτότητα και Δημοκρατία), Bogdan Rzońca (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές)- στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για την αναγκαιότητα λήψης πιο φιλόδοξων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορoνοϊού, καθώς και για τη δημιουργία ενός κατεπείγοντος σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το 2021, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης και της εφαρμογής των προγραμμάτων, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Καθώς ο τρέχων μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν νέο δημοσιονομικό προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά χρόνια. Γι᾽ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο του 2018 την θέση της για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2021-2027. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον νέο δημοσιονομικό προϋπολογισμό εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και επαναβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση για το θέμα αυτό.

«Την ώρα που οι εργασίες για τη θέσπιση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 πρέπει να συνεχιστούν και να ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της τρέχουσας κρίσης στη δημόσια υγεία, είναι, ακόμη, πιο επείγον η Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που αναμένονται -λόγω της κρίσης του κορονοϊού- στην έγκαιρη συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο» επισημαίνουν ο Πρόεδρος και οι Συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπογραμμίζοντας, επιπλέον, την ανάγκη ένα τέτοιο «σχέδιο έκτακτης ανάγκης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις άμεσες συνέπειες της έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού, στην κατεύθυνση των θετικών μέτρων που έχουν ληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 για τον επαναπροσανατολισμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων».

 

Ακολουθεί ολόκληρη η κοινή δήλωση του Προέδρου και των Συντονιστών των Πολιτικών Ομάδων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού

Οι Ευρωβουλευτές καλωσορίζουν την ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής για επικαιροποίηση της πρότασης του προϋπολογισμού της ΕΕ για μετά το 2020. Ωστόσο, ζητούν επειγόντως μια πιο φιλόδοξη πρόταση από την σημερινή

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στη δημόσια υγεία και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων

«Την ώρα που οι εργασίες για τη θέσπιση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 πρέπει να συνεχιστούν και να ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της τρέχουσας κρίσης στη δημόσια υγεία, είναι, ακόμη, πιο επείγον η Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που αναμένονται -λόγω της κρίσης του κορονοϊού- στην έγκαιρη συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τον Οκτώβριο του 2019 ένα τέτοιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις άμεσες συνέπειες της έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού, στην κατεύθυνση των θετικών μέτρων που έχουν ληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 για τον επαναπροσανατολισμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει αλλαγές στην πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), οι οποίες θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού. Σε αυτή την πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα πακέτο κινήτρων που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της συνοχής εντός της Ένωσης, μέσω της αλληλεγγύης και της ευθύνης.

Ενθαρρύνουμε, επίσης, την Επιτροπή να σκεφτεί "εκτός πλαισίου", υποβάλλοντας μια αναθεωρημένη πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η οποία θα είναι επικαιροποιημένη δεόντως σε σχέση με την αρχική πρόταση του Μαΐου 2018, με κατάλληλη αναθεώρηση της πρότασής της για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων -εάν είναι απαραίτητο- για να υπάρξει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών.

Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμβάλει επιπρόσθετα σε όλα τα προγράμματα για την οικονομική ανάκαμψη, την αλληλεγγύη, τη δημόσια υγεία και τη διαχείριση κρίσεων, προσφέροντας, παράλληλα, μεγαλύτερη ευελιξία. Η αναθεωρημένη πρόταση θα πρέπει, επίσης, να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές δεσμεύσεις της νέας Επιτροπής, - όπως την Πράσινη Συμφωνία, την ψηφιοποίηση και τη γεωπολιτική Επιτροπή. Οι τρέχουσες προκλήσεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά ενδέχεται να εξελιχθούν σε ακόμη πιο σοβαρές, εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού».

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου:
Johan Van Overtveldt

 

Οι Συντονιστές από τις Πολιτικές Ομάδες:
Δημήτρης Παπαδημούλης (Ευρωομάδα της Αριστεράς)

José Manuel Fernandes (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα)

Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες)

Valérie Hayer (Renew Europe)

Rasmus Andresen (Πράσινοι)

Hélène Laporte (Ταυτότητα και Δημοκρατία)

Bogdan Rzońca (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ