ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

06/04/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη θωράκιση της χώρας μας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη θωράκιση της χώρας μας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδουΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αναγκαία η θωράκιση της χώρας μας ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου»

Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων της Δημόσιας Πολιτικής Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών (ΦΕΚ Β΄ 2863/5-7-2019), που αποτέλεσε το πρώτο σχέδιο δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, μιας πρωτοβουλίας και επιτυχίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έλειπε χρόνια από την Ελλάδα.

Η πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών προέβλεπε την χρηματοδότηση με 140 εκατ € των δασικών υπηρεσιών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, την πρόσληψη 550 δασολόγων και δασοπόνων (200 εκ των οποίων ως μόνιμοι και ενταγμένοι στον απαραίτητο προγραμματισμό για το 2019) με εξασφαλισμένη την ένταξη της χρηματοδότησης στο ΠΔΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο σχέδιο δράσης προβλέπονταν ακόμη η ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών με νέα τεχνικά εργαλεία, όπως είναι ο εντοπισμός των κρίσιμων περιοχών, που κινδυνεύουν περισσότερο από τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και ειδικά σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης της δασικής πυρκαγιάς στη μεικτή ζώνη δάσους – κατοικίας, με πιλοτικές εφαρμογές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού του ΥΠΕΝ στις 18.10.2019 κατά την συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησης μας, από τις έγγραφες απαντήσεις του ΥΠΕΝ στην γραπτή ερώτηση που καταθέσαμε στις 20.11.2019 (σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησής μας), προκύπτει ότι δεν έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των 200 μόνιμων υπαλλήλων δασοπόνων-δασολόγων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις δασικές υπηρεσίες της χώρας είναι η παραδοχή της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ ότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και ότι η ίδια η Γενική Διεύθυνση Δασών λειτουργεί με λιγότερο από τα 2/3 του προσωπικού που προβλέπεται στα περιγράμματα θέσεων σύμφωνα με την προβλεπόμενη δομή της υπηρεσίας.

Ακόμη, σε εφαρμογή του πρώτου σχεδίου δράσης εκδόθηκε η υπ΄αριθμ.66502/24.06.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 2019 το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ, με ετήσιες πιστώσεις 20.000.000 ευρώ για τρία έτη. Η ετήσια πίστωση για το έτος 2019 μέχρι 9.12.2019 δεν είχε αποδοθεί ακόμη στις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς γινόταν επεξεργασία των αιτημάτων σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.

Με μεγάλη καθυστέρηση προχώρησε και το έργο που είχε ενταχθεί στο ΠΔΕ με ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και προστασίας σε ζώνες μίξης δασών- κατοικιών», καθώς η ένταξη έγινε με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας στις 24.6.2019, το σχέδιο απόφασης διαβιβάστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία στις 26.7.2019 και η απόφαση που αφορά στην έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης σχετικά με τον εντοπισμό των περιοχών άμεσης προτεραιότητας και την σύνταξη των προσωρινών προδιαγραφών ειδικών σχεδίων πρόληψης υπογράφηκε 4 μήνες μετά, στις 20.11.2019.

Παράλληλα, ενώ έχουν λήξει οι συμβάσεις των 5.066 εργαζομένων στα κοινωφελή προγράμματα αντιπυρικής προστασίας, δεν γνωρίζουμε ακόμη πως και πότε θα συνεχίσει το πρόγραμμα πυρο- και δασοπροστασίας και αν θα αξιοποιηθεί η εμπειρία όσων εργάστηκαν στα προγράμματα αυτά. Μέχρι σήμερα έχουμε απλά την εξαγγελία για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς, οι αιτήσεις των οποίων θα ξεκινήσει σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας εντός του Απριλίου. Ενώ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήδη από 21 Μαρτίου 2019 είχε εκδοθεί η ΚΥΑ 9.1765/ ΦΕΚ Β΄969/2019 που παράτεινε την διάρκεια των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο ΥΠΕΝ και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην έγκαιρη θωράκιση της Χώρας.

Με τα ως άνω δεδομένα, δημιουργείται έντονη ανησυχία για την πρόοδο και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων προσλήψεων και δράσεων για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Δυστυχώς, με δελτία τύπου που διαλαλούν την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής για τα δάση και ενέργειες όπως ο ορισμός συντονιστή για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων στα θέματα δασικής πολιτικής, η ηγεσία του ΥΠΕΝ αποδεικνύει ότι εξαντλεί την δυναμική της στην επικοινωνία και όχι την ουσία στον τόσο κρίσιμο τομέα της δασικής πολιτικής.

Επειδή ξεκινά η αντιπυρική περίοδος αλλά η κυβέρνηση υποτιμά την μεγάλη σημασία της πρόληψης δασικών πυρκαγιών,

Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και η αδράνεια εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Επειδή, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν οι Δασικές Υπηρεσίες με προσωπικό και πόρους ώστε να θωρακιστεί η χώρα μας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.
Επειδή, για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής για τα δάση χρειάζονται δράσεις και όχι εξαγγελίες και επικοινωνιακά τεχνάσματα

Επειδή, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν οδηγήσει στην μη εκτέλεση πολλών εργασιών καθαριότητας και αποψίλωσης στην ύπαιθρο πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο αγροτικών και δασικών πυρκαγιών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της πολιτικής Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών (πρώτου Σχεδίου Δράσης της ΕΣΔ) και πότε;

2. Πότε και πως θα ενισχύσει η κυβέρνηση τις δασικές υπηρεσίες σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό; Θα προχωρήσει η πρόσληψη των 550 δασολόγων και δασοπόνων που είχε προγραμματιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

3. Έχουν διατεθεί τα ποσά στις αρμόδιες υπηρεσίες του έργου «Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο» που έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ, έχει δρομολογηθεί η αντίστοιχη διαδικασία για την ανάληψη της ετήσιας πίστωσης για το έτος 2020;

4. Έχει παραδοθεί το έργο σχετικά με τον εντοπισμό των περιοχών άμεσης προτεραιότητας σε περιοχές δάσους – κατοικίας, για προφύλαξη από τις δασικές πυρκαγιές και τη σύνταξη προσωρινών προδιαγραφών ειδικών σχεδίων πρόληψης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στη μεικτή ζώνη δάσους- κατοικία; Έχει δρομολογηθεί η πιλοτική εφαρμογή των ειδικών αυτών σχεδίων; Έχει εκκινήσει η διαδικασία για την ανάληψη των σχετικών εγκεκριμένων πιστώσεων;

5. Πως και πότε θα καλυφθούν οι 5.066 θέσεις που κάλυπταν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που απασχολήθηκαν στην αντιπυρική προστασία; Υπάρχει πρόβλεψη για να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ως άνω εργαζομένων;

6. Πρόκειται να ληφθούν επιπλέον μέτρα καθώς πληθώρα αγροτικών εργασιών που συνδέονται άμεσα με την αντιπυρική προστασία έχει αναβληθεί λόγω της επιβολής αυστηρών μέτρων στις μετακινήσεις των πολιτών προς την εξοχή για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού;

Και παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών αναλυτικά όλα τα έγγραφα που αφορούν :

στην αλληλογραφία με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την Γενική Διεύθυνση Δασών και αφορούν ιδιαίτερα στην υλοποίηση του σχεδίου Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών για τα έτη 2019 -2020, στην αξιοποίηση των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, στην ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με προσωπικό και στην κάλυψη των 5.066 θέσεων των εργαζόμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία και στην αξιοποίηση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων όσων εργάστηκαν στα ως άνω προγράμματα.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αποστόλου Βαγγέλης
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτρης (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ