ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/04/2020

Ερώτηση 23 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας

Ερώτηση 23 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώραςΕρώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Αθαν-Μελέτιος Δημόπουλος σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως στις Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τα οποία συμμετέχουν καθημερινώς και αδιαλείπτως με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και της εν γένει υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Σχεδόν το σύνολο του ως άνω προσωπικού εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες από τις συνήθεις, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Έτσι ρωτούν την Υπουργό:

1) Πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας το αρ 4 της από 30.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α΄75), ώστε η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο οικονομική ενίσχυση προς το προσωπικό των αποκλειστικά απαριθμούμενων στο άρθρο αυτό φορέων, να επεκταθεί και στα μέλη στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια και ειδικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Πρόκειται αφενός μεν ως ελάχιστη ένδειξη ανταμοιβής προς το εν λόγω προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του, αφετέρου δε για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισής τους με το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων;

 

2) Άλλως, ποια είναι τα έκτακτα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για το ως άνω προσωπικό;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας »
Δυνάμει του αρ 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο νομοθέτης, στην παρ 1 του αρ 4 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προβαίνει σε αποκλειστική απαρίθμηση των φορέων, το προσωπικό των οποίων θα λάβει την, στην οικεία διάταξη, προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, ως έκτακτο μέτρο.
Όπως επισημαίνει ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Αθαν-Μελέτιος Δημόπουλος σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως στις Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τα οποία συμμετέχουν καθημερινώς και αδιαλείπτως με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και της εν γένει υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Σχεδόν το σύνολο του ως άνω προσωπικού εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες από τις συνήθεις, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Με βάση τα ανωτέρω και με γνώμονα, την ιδιαίτερη μέριμνα, που οφείλει το κράτος να επιδείξει προς το προσωπικό και άλλων φορέων, το οποίο συμμετέχει με αυτοθυσία στο βαρύ έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραλειφθεί από την πρόβλεψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως ανωτέρω έχει περιγραφεί.
Ερωτάται ο Υπουργός:
1) Πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας το αρ 4 της από 30.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α΄75), ώστε η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο οικονομική ενίσχυση προς το προσωπικό των αποκλειστικά απαριθμούμενων στο άρθρο αυτό φορέων, να επεκταθεί και στα μέλη στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια και ειδικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Πρόκειται αφενός μεν ως ελάχιστη ένδειξη ανταμοιβής προς το εν λόγω προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του, αφετέρου δε για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισής τους με το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων;
2) Άλλως, ποια είναι τα έκτακτα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για το ως άνω προσωπικό;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αβραμάκης Ελευθέριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ