ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/04/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για παρανομίες σε βάρος εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για παρανομίες σε βάρος εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων ΓλωσσώνΕρώτηση κατέθεσαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με παρανομίες και παρατυπίες που παρατηρούνται σε βάρος εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.


Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως μείζον ζήτημα για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών,είναι η παράνομη αναστολή των συμβάσεών τους και η υπαγωγή τους στο μηχανισμό στήριξης εργαζόμενων, αν και παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες (τούτο μάλιστα αποτελεί παράβαση του άρθρου 13, παρ. 5α της ΠΝΠ 14/3/2020, άρα είναι ποινικό αδίκημα για τους εργοδότες) και ενώ οι γονείς καλούνται από τους επιτήδειους ιδιοκτήτες να καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως οι φροντιστηριάρχες που διακόπτουν την λειτουργία τους αναστέλλοντας τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, συνήθως, επωφελούνται με τρόπο που συνιστά σκάνδαλο.
Ενώ η πολιτεία τους παρέχει μια σειρά από ξεκάθαρα διατυπωμένες διευκολύνσεις (έκπτωση ενοικίου, απαλλαγή από εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα των εργαζομένων το καλοκαίρι, ελεύθερες βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων κ.ά.), την ίδια στιγμή αφήνει εσκεμμένα ασαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους ή μη, απελευθερώνοντας την τηλεργασία για όσες το επιλέξουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μην πληρώνουν αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές, να κάνουν χρήση μαύρης και απλήρωτης εργασίας, να εισπράττουν κανονικά τα δίδακτρα από τους γονείς και τελικά να κερδοσκοπούν σε βάρος του συνόλου της κοινωνίας.

Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά την πλειονότητά τους. Από την απαράδεκτη και αντικοινωνική αυτή πρακτική της μη καταβολής μισθών και εισφορών και της ταυτόχρονης αποδοχής κρατικής ενίσχυσης που προβλέπεται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών της εκπαίδευσης κερδοσκοπεί σε βάρος των δημόσιων ταμείων, των γονέων και των εργαζόμενων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως η πολιτεία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας οφείλουν να προβούν σε εντατικό έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικά λειτουργούντων μονάδων, να παραπεμφθούν οι παραβάτες στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να προβλεφθεί η επιστροφή των διδάκτρων σε όσες από τις εκπαιδευτικές αυτές επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών.

Τέλος στην ερώτηση τους προς τους αρμόδιους υπουργούς θέτουν και ένα δεύτερο ζήτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό ιδιωτικών
εκπαιδευτικών που είναι αυτό των πολλαπλών εργοδοτών και της δυνατότητας
υπαγωγής στο μηχανισμό στήριξης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που
εργάζονται σε πάνω από μια εκπαιδευτική μονάδα.

Περιοχή συνημμένων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: «Παρανομίες και παρατυπίες σε βάρος εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών»

Μείζον ζήτημα για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών  είναι η παράνομη αναστολή των συμβάσεών τους και η υπαγωγή τους στο μηχανισμό στήριξης εργαζόμενων, αν και παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες (τούτο αποτελεί παράβαση του άρθρου 13, παρ. 5α της ΠΝΠ 14/3/2020, άρα είναι ποινικό αδίκημα για τους εργοδότες) και ενώ οι γονείς καλούνται από τους επιτήδειους ιδιοκτήτες να καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα. 

Με βάση όλες τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και ιδιαίτερα την ΚΥΑ (Αριθ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020), οι φροντιστηριάρχες που διακόπτουν την λειτουργία τους αναστέλλοντας τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, συνήθως, επωφελούνται με τρόπο που συνιστά σκάνδαλο. Ενώ η πολιτεία τους παρέχει μια σειρά από ξεκάθαρα διατυπωμένες διευκολύνσεις (έκπτωση ενοικίου, απαλλαγή από εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, δυνατότητα καταβολής του δώρου Πάσχα των εργαζομένων το καλοκαίρι, ελεύθερες βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων κ.ά.), την ίδια στιγμή αφήνει εσκεμμένα ασαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους ή μη, απελευθερώνοντας την τηλεργασία για όσες το επιλέξουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μην πληρώνουν αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές, να κάνουν χρήση μαύρης και απλήρωτης εργασίας, να εισπράττουν κανονικά τα δίδακτρα από τους γονείς και τελικά να κερδοσκοπούν σε βάρος του συνόλου της κοινωνίας.

Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά την πλειονότητά τους. Από την απαράδεκτη και αντικοινωνική αυτή πρακτική της μη καταβολής μισθών και εισφορών και της ταυτόχρονης αποδοχής κρατικής ενίσχυσης που προβλέπεται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών της εκπαίδευσης κερδοσκοπεί σε βάρος των δημόσιων ταμείων, των γονέων και των εργαζόμενων. Η πολιτεία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας οφείλουν να προβούν σε εντατικό έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικά λειτουργούντων μονάδων, να παραπεμφθούν οι παραβάτες στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να προβλεφθεί η επιστροφή των διδάκτρων σε όσες από τις εκπαιδευτικές αυτές επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών.

Ένα δεύτερο ζήτημα που απασχολεί σημαντικό αριθμό ιδιωτικών  εκπαιδευτικών είναι αυτό των πολλαπλών εργοδοτών και της δυνατότητας  υπαγωγής στο μηχανισμό στήριξης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε πάνω από μια εκπαιδευτική μονάδα. Πληροφορούμαστε πως  εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που εργάζονται κυρίως σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν πολλαπλούς εργοδότες, βιώνουν μια ακραία αδικία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπρόσωποί τους, εάν έστω και ένας εργοδότης λειτουργεί, οι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ, μέσω της υπαγωγής στο μηχανισμό στήριξης των εργαζόμενων, την ώρα δε που η συντριπτική πλειονότητα αυτών έχει στον ενεργό αυτό εργοδότη λιγότερες από 5 ώρες την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, λόγω της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας, θα υποχρεωθούν, αυτή τη δύσκολη περίοδο, σε εξαθλίωση με μηνιαίες αμοιβές που μετά βίας φθάνουν το τριψήφιο νούμερο.
Επιπρόσθετα, πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει την αμοιβή τους για τις ώρες που έχουν εργαστεί πριν τις 10 Μαρτίου που ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα. Επίσης, αναφέρουν ότι οι εργοδότες τους ζητούν μέρος της κρατικής επιδότησης που θα λάβουν μελλοντικά και αρκετοί αναφέρουν ότι πολλοί εργοδότες τους προτείνουν να κάνουν μαθήματα μέσω διαδικτύου και μετά το πέρας της επιδότησης με αμοιβή 3 ευρώ ανά ώρα (πολύ χαμηλότερα από τα σημερινά θεσμικά δεδομένα).
Πολλοί εργαζόμενοι αναφέρουν ακόμα ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να μπουν στο σύστημα ώστε να κάνουν αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ, είτε εξ αιτίας παραλείψεων ή αργοπορίας των εργοδοτών, είτε λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών παραλείψεων και θεμάτων για τα οποία δεν υπήρξε πρόβλεψη.
Επειδή, η πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζόμενων,
Επειδή, πρέπει να διασφαλισθεί η, κατά το δυνατό, ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και μετά την πανδημία,
Επειδή, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για την προστασία των εργαζομένων, ενδεχομένως, να μην είναι στις παρούσες συνθήκες επαρκές,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών απέναντι στις αυθαιρεσίες των εργοδοτών τους;
2. Πως θα προστατέψουν τους εργαζόμενους σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ώστε να μην καταστρατηγούνται ή να αλλάζουν οι συμβάσεις και οι όροι εργασίας τους;
3. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης (ΦΜΕ, ΚΞΓ, ΙΕΚ, ΚΕΔΒ Ι και ΙΙ, κ.ά.) ανήκουν στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απαγόρευσε την λειτουργία τους η κυβέρνηση και επομένως οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (περίπτωση Α1 της ΚΥΑ Αριθ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020), ή στις λεγόμενες «επιχειρήσεις που πλήττονται» και άρα είναι στην διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών τους να αναστέλλουν επιλεκτικά τις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων τους ή να προχωρούν σε βλαπτικές μεταβολές των όρων όσων παραμένουν σε ισχύ (περίπτωση Α2 της ΚΥΑ Αριθ. 12998/232/2020, ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) ;
4. Γιατί τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας (που εποπτεύει διοικητικά) και Εργασίας/Ανάπτυξης δεν έχουν παρέμβει με εγκυκλίους ή με έκτακτη νομοθεσία που να ξεκαθαρίζει το τοπίο στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης;
5. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου που σταματούν εικονικά, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους σε μαύρη εργασία ή ακόμα και για αυτές που επιλέγουν να αναστέλλουν επιλεκτικά ατομικές συμβάσεις ή/και να υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς σε βλαπτικές μεταβολές, κυρίως μείωσης ωρών διδασκαλίας, ποιους μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής των παραβάσεων έχουν προετοιμάσει και οργανώσει;
6. Ποιόν μηχανισμό ελέγχου έχουν προετοιμάσει ώστε να εξασφαλιστούν ο μισθός και τα ένσημα των εργαζομένων για όλη αυτήν την περίοδο (11 Μάρτη έως σήμερα);
7. Με ποια μέσα και ελεγκτικούς μηχανισμούς σκοπεύουν να ελέγξουν τους εργοδότες ώστε να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων;
8. Σκοπεύουν να διευρύνουν έτι περαιτέρω τα κριτήρια στήριξης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών;
9. Εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί και πέραν της 12ης Απριλίου παράταση για την κατάθεση αιτήσεων, προκειμένου να προλάβουν να κάνουν αίτηση όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε εξ αιτίας παραλείψεων ή αργοπορίας των εργοδοτών, είτε λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών παραλείψεων και θεμάτων για τα οποία δεν υπήρξε πρόβλεψη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Φίλης Νικόλαος

Παππάς Νικόλαος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μουζάλας Ιωάννης

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ