ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/04/2020

Κ. Μάρκου: «Άρση προστασίας κύριας κατοικίας και έκπτωση οφειλετών από το προστατευτικό της πλαίσιο»

Κ. Μάρκου: «Άρση προστασίας κύριας κατοικίας και έκπτωση οφειλετών από το προστατευτικό της πλαίσιο»ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Άρση προστασίας κύριας κατοικίας και έκπτωση οφειλετών από το προστατευτικό της πλαίσιο».
Tα μέτρα ρύθμισης της αστικής αφερεγγυότητας υπάρχουν διαχρονικά στην Αμερική από το 1898 (Federal Bankruptcy Act), στην Μεγάλη Βρετανία από το 1705 (Insolvency Act), καθώς και στη Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία κλπ. Σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου έχει εκδοθεί η οδηγία (ΕΕ) 1023/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εντάξουν σε μια ενιαία διαδικασία πτωχευτικού δικαίου τα χρέη φυσικών προσώπων και εμπόρων. Τούτο πόρρω απέχει από την υιοθέτηση της άποψης ότι προσήκει η αστική και η εμπορική αφερεγγυότητα να αντιμετωπιστούν ενιαία.
Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα συγκυρία, το καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας οφείλει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της κατάστασης εξαίρεσης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες μιας γενικευμένης κατάστασης ανάγκης, όπως η τωρινή, έχουν δικαιολογήσει ιστορικά πολλές φορές παρεκκλίσεις από διατάξεις ακόμα και του ίδιου του Συντάγματος, ενώ έχει αποφασισθεί η αναστολή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών είναι είναι αδύνατον όλοι οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες να προστρέξουν να υπαχθούν στην πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας μέχρι τέλη Απριλίου. Εξάλλου, εξ’ αιτίας της έξαρσης της ανεργίας και των νέων οικονομικών και εργασιακών συνθηκών, θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον νέες περιπτώσεις δανειοληπτών που θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.
Παράλληλα, αυξημένη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για όσους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση στο παρελθόν, αλλά λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις που έχουν οριστεί. Η ΠΝΠ της 30-3-2020 - ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020 προβλέπει την αναστολή καταβολής αυτής της κατηγορίας των δόσεων. Πλην όμως, προκύπτει ότι από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΠΝΠ εξαιρούνται πολλές σημαντικές κατηγορίες φυσικών προσώπων που πλήττονται αυτό το διάστημα και είναι πιθανό να έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών, ενώ δημιουργούνται και ερμηνευτικά ζητήματα επαγγελματιών που δεν εντάσσονται στις κατ εξουσιοδότηση Υπουργικές αποφάσεις ως πληττόμενοι, καθώς και όσοι θα λάβουν το γλίσχρο επίδομα των 800 ευρώ, όπως και δεν περιέχεται μέριμνα για την προστασία των εργαζόμενων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πους είναι οι πρώτοι που πλήττονται.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι μέτρα θα πάρει για να προστατεύσει την κύρια κατοικία όσων πολιτών είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά αδυνατούν να την εξυπηρετήσουν για λόγους ανωτέρας βίας και γεγονότων που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, ενώ δεν συνιστούν στρατηγικούς κακοπληρωτές και δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 της ΠΝΠ της 30-3-2020;
2. Θα προβεί λόγω των νέων έκτακτων δεδομένων σε επέκταση του χρόνου λήξης της δυνατότητας υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα του νόμου 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας, όπως ισχύει σήμερα;
Ο ερωτών βουλευτής

Mάρκου ΚώσταςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ