ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/04/2020

Ερώτηση 28 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Με Υπουργική Απόφαση αποχαρακτηρίζει έκπτωτο εργολάβο η κ. Υπουργός»

Ερώτηση 28 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Με Υπουργική Απόφαση αποχαρακτηρίζει έκπτωτο εργολάβο η κ. Υπουργός»Ερώτηση κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη πολιτισμού Πάνου Σκουρολιάκου, στην Υπουργό Πολιτισμού με τίτλο «Με Υπουργική Απόφαση αποχαρακτηρίζει έκπτωτο εργολάβο η κ. Υπουργός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως η προηγούμενη Υπουργός Πολιτισμού, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτης της εργολάβου εταιρείας ΙΚNOWHOW Πληροφορική με καθόλα νόμιμες διαδικασίες, διότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα του έργου που προέβλεπε η σύμβασή της με το δημόσιο [ για την εκτέλεση του δημόσιου έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ] καθώς και την οριστική προθεσμία θεραπείας επιμέρους παραδοτέων του, σύμφωνα με προηγούμενη Υπουργική Απόφαση.


Όμως, η σημερινή Υπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να συνεχίσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και χρήματος, μέχρι τη λήξη του έργου της ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων στις 30 Νοεμβρίου του 2020, σταματά στην ουσία την διαδικασία.

Για να το δικαιολογήσει, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλείται το γεγονός ότι η σύνθεση της πενταμελούς αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με αρμοδιότητα τον έλεγχο των Παραδοτέων δεν ήταν νόμιμη, αναφέροντας ότι ένα από τα μέλη της είχε αποχωρήσει, αιτία η οποία δεν υφίσταται.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι η απόφαση της Υπουργού συνιστά κατάφωρη παρέμβαση στην δικαιοσύνη διότι η εν λόγω εταιρεία λίγους μήνες μετά την έκπτωση της προσέφυγε στη δικαιοσύνη (Διοικητικό Εφετείο) εναντίον του ελληνικού δημοσίου, ενώ είχε ήδη χάσει την Αίτηση Αναστολής και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής της.
Αντί η Υπουργός να περιμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, παρεμβαίνει στο έργο της, τασσόμενη υπέρ των συμφερόντων του εργολάβου, και αποφασίζει εμμέσως να επαναφέρει στην εκτέλεση του έργου την ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ Πληροφορική (ΙΚNOWHOW), με πιθανές οικονομικές συνέπειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου. από τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Ερώτηση
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Με Υπουργική Απόφαση αποχαρακτηρίζει έκπτωτο εργολάβο η κ. Υπουργός»

Στις 16.03.2020 η κ. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Υπουργική Απόφαση περιεχόμενο της οποίας είναι η ανάκληση προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, με την οποία τον Νοέμβριο του 2018, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παραλαβής του έργου, είχε κηρυχτεί έκπτωτη η εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ Πληροφορική (ΙΚNOWHOW) από την εκτέλεση του δημόσιου έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με κωδικό MIS 5003748.
Η προηγούμενη Υπουργός Πολιτισμού είχε προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτης της εργολάβου εταιρείας με καθόλα νόμιμες διαδικασίες, διότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα του έργου που προέβλεπε η σύμβασή της με το δημόσιο καθώς και την οριστική προθεσμία θεραπείας επιμέρους παραδοτέων του, σύμφωνα με προηγούμενη Υπουργική Απόφαση.
Όμως, η σημερινή Υπουργός Πολιτισμού αντί να συνεχίσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και χρήματος, μέχρι τη λήξη του έργου της ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων στις 30 Νοεμβρίου του 2020, σταματά στην ουσία την διαδικασία.
Για να το δικαιολογήσει, επικαλείται το γεγονός ότι η σύνθεση της πενταμελούς αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με αρμοδιότητα τον έλεγχο των Παραδοτέων δεν ήταν νόμιμη, αναφέροντας ότι ένα από τα μέλη της είχε αποχωρήσει, αιτία η οποία δεν υφίσταται. Αυτό προκύπτει αβίαστα από τις δημοσιευμένες αποφάσεις συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής στη Διαύγεια, καθώς και από όλα τα πρακτικά της που έχουν εγκριθεί με αλλεπάλληλες Υπουργικές Αποφάσεις, όπως και το τελευταίο, δημοσιευμένο και εγκεκριμένο πρακτικό με την Υπουργική Απόφαση την οποία τώρα, 8 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, θυμήθηκε να ανακαλέσει η Υπουργός.
Τονίζουμε ότι η απόφαση της Υπουργού συνιστά κατάφορη παρέμβαση στην δικαιοσύνη διότι η εν λόγω εταιρεία λίγους μήνες μετά την έκπτωση της προσέφυγε στη δικαιοσύνη (Διοικητικό Εφετείο) εναντίον του ελληνικού δημοσίου, ενώ είχε ήδη χάσει την Αίτηση Αναστολής και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής της. Αντί η Υπουργός να περιμένει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, παρεμβαίνει στο έργο της, τασσόμενη υπέρ των συμφερόντων του εργολάβου, και αποφασίζει εμμέσως να επαναφέρει στην εκτέλεση του έργου την ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ Πληροφορική (ΙΚNOWHOW), με πιθανές οικονομικές συνέπειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου. από τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις!
Με Βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός
-Σε μία εποχή που η Ελληνική Κοινωνία και ειδικότερα ο χώρος του Πολιτισμού και οι άνθρωποι του δοκιμάζονται από τις συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας γιατί η Υπουργός Πολιτισμού δεν περίμενε τις αποφάσεις τις δικαιοσύνης για την εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου;
-Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η ανάκληση της προηγούμενης Υπουργικής απόφασης;
-Βάσει ποιας διάταξης και ποιας διαδικασίας η Υπουργός Πολιτισμού όρισε καινούργια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του έργου χωρίς να έχει παυθεί η προηγούμενη και μάλιστα χωρίς κλήρωση όπως ήταν η προηγούμενη και όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και η αμεροληψία του οργάνου; ΄


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκουρολιάκος Πάνος
Αβραμάκης Λευτέρης
Αθανασίου Αθανάσιος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ