ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/04/2020

Α. Μείκόπουλος: «Σοβαρές αδικίες εις βάρος πολλών εργαζόμενων της Μαγνησίας που συνεχίζουν να απασχολούνται στη δευτερεύουσα εργασία τους και αποκλείονται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και από τις άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις»

Α. Μείκόπουλος: «Σοβαρές αδικίες εις βάρος πολλών εργαζόμενων της Μαγνησίας που συνεχίζουν να απασχολούνται στη δευτερεύουσα εργασία τους και αποκλείονται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και από τις άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις»ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τoν κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων


ΘΕΜΑ: «Σοβαρές αδικίες εις βάρος πολλών εργαζόμενων της Μαγνησίας που συνεχίζουν να απασχολούνται στη δευτερεύουσα εργασία τους και αποκλείονται από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και από τις άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις».


Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), καθώς και της ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή επειδή η επιχείρηση στην οποία εργάζονται έχει αναστείλει την λειτουργία της με εντολή Δημόσιας Αρχής ή επειδή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 βάση ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση (αποζημίωση ειδικού σκοπού) ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
Ακόμη, οι εργαζόμενοι που χάνουν το εισόδημά τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, λαμβάνουν ως οικονομική ενίσχυση επιδότηση ενοικίου, αλλά και περαιτέρω διευκόλυνση στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).
Η έννοια των μέτρων αυτών είναι να ανακουφίσουν, μέχρι ενός σημείου, τους εργαζόμενους που λόγω των μέτρων χάνουν εν μέρει ή εν όλω σημαντικό μέρος των εσόδων τους τα οποία προέρχονται από την εργασία τους αυτή, η οποία αναστέλλεται χωρίς φυσικά δική τους υπαιτιότητα.
Ωστόσο, από τις εν λόγω ρυθμίσεις διαφαίνεται πως εξαιρούνται εργαζόμενοι που εργάζονται σε δύο εργοδότες - επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία προχωρά σε αναστολή της εργασίας τους, ενώ η άλλη όχι. Σε μία τέτοια περίπτωση ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει την ενίσχυση των 800 ευρώ ενώ δεν υπάρχει ακριβής διευκρίνιση ούτε για τα αντίστοιχα ένσημα για την απασχόλησή του που ανεστάλη από τη μία επιχείρηση, δημιουργώντας του έτσι ανεκπλήρωτη οικονομική και ασφαλιστική ζημία και αίσθημα αδικίας σε σχέση με συναδέλφους του που θα λάβουν τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης.
Το αίσθημα αδικίας δε, γιγαντώνεται στην περίπτωση που η εργασία του που ανεστάλη από τη μία επιχείρηση είναι η κύρια, με αποτέλεσμα να χάνει την κύρια πηγή βιοπορισμού του μόνο και μόνο γιατί παρουσιάζεται απασχολούμενος (χωρίς αναστολή εργασίας) στη δεύτερη επιχείρηση. Και εδώ παραβλέπεται το γεγονός πως η δεύτερη εργασία αποτελεί μια δευτερεύουσα απασχόληση, που σε πολλές από τις περιπτώσεις παρέχει υποτυπώδη εισοδήματα, καθαρά συμπληρωματικού χαρακτήρα για τον εργαζόμενο.
Τέτοιες περιπτώσεις που εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης των 800 ευρώ, αλλά και από την επιδότηση ενοικίου και τη διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και οι εργαζόμενοι που έχουν την ατυχία να ανήκουν σ` αυτές, καλούνται να επιβιώσουν εν μέσω της κρίσης μόνο με τα πενιχρά εισοδήματα της δευτερεύουσας αυτής εργασίας, χωρίς καμία πρόβλεψη και εξασφάλιση για την απώλεια της κύριας και ουσιαστικής πηγής εισοδήματός τους καθώς και των αντίστοιχων ενσήμων τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εργαζόμενοι των οποίων η κύρια εργασία τους σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα έχει ανασταλεί αλλά δεν μπορούν να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση καθώς εμφανίζονται να παρέχουν (δευτερεύουσα) εργασία ως ωρομίσθιοι σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Σ` αυτή την περίπτωση καλούνται να επιβιώσουν με κατά μέσο όρο 50-100 ευρώ εισόδημα.
Στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή λειτουργούν το ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, το Δημόσιο ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και η ΕΠΑ.Σ.. Στις δομές αυτές, απασχολούνται δεκάδες ωρομίσθιοι καθηγητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς η διδασκαλία τους στις δομές αυτές είναι δευτερεύουσα εργασία συμπληρωματική του εισοδήματός τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναπληρώσει το εισόδημα που χάνουν από την κύρια εργασία τους που έχει ανασταλεί.
Επειδή, από την αποζημίωση των 800 ευρώ και τα άλλα μέτρα ενίσχυσης φαίνεται πως εξαιρούνται εργαζόμενοι που εργάζονται σε δύο εργοδότες - επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία προχωρά σε αναστολή της εργασίας τους, ενώ η άλλη όχι.
Επειδή, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η εργασία που ανεστάλη είναι η κύρια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν την κύρια πηγή βιοπορισμού τους.
Επειδή, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η δευτερεύουσα απασχόληση παρέχει υποτυπώδη εισοδήματα, καθαρά συμπληρωματικού χαρακτήρα για τους εργαζόμενους.
Επειδή, πολλοί εργαζόμενοι στη Μαγνησία που έχουν την ατυχία να ανήκουν σ` αυτές τις περιπτώσεις, καλούνται να επιβιώσουν εν μέσω της κρίσης μόνο με τα πενιχρά εισοδήματα της δευτερεύουσας αυτής εργασίας.
Επειδή, τα ανωτέρω συνιστούν άδικα μεταχείριση σε βάρος εργαζομένων που εργάζονται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους
Επειδή, θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον διευκρίνιση και συγκεκριμενοποίηση ώστε να εξασφαλιστεί πως σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής εργασίας (κύριας ή δευτερεύουσας) θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη, για λόγους ανωτέρας βίας που δεν οφείλεται στους εργαζόμενους και για λόγους ίσης μεταχείρισης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πως προτίθεται να παρέμβει, ώστε να εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), καθώς και της ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020 και να λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και τα υπόλοιπα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε δύο εργοδότες - επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία προχωρά σε αναστολή της εργασίας τους ενώ η άλλη όχι, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εργασία που συνεχίζει είναι η δευτερεύουσα απασχόληση του εργαζόμενου, ώστε να αρθεί η σε βάρος τους αδικία;
2) Θα υπάρξει διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020 άρθρο 3 περίπτωση 2 (Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή) ή συγκεκριμένη ρύθμιση, ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά τουλάχιστον όλες οι περιπτώσεις εργαζομένων των οποίων η εργασία ανεστάλη, είτε ήταν η κύρια είτε η δευτερεύουσα εργασία;

Ο ερωτών βουλευτής


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ