ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/04/2020

Μπ. Σκούφα: «Τύχη των έργων των Δήμων της Πιερίας, που είχαν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201), γνωστού ως ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Μπ. Σκούφα:  «Τύχη των έργων των Δήμων της Πιερίας, που είχαν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201), γνωστού ως ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Τύχη των έργων των Δήμων της Πιερίας, που είχαν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201), γνωστού ως ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Το πρόγραμμα «επενδυτικών δανείων προς τους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ» του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201), το οποίο έγινε γνωστό με το όνομα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ήταν ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει ζωτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτώντας έργα υποδομών σε όλους τους δήμους της χώρας και νομοθετήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το έτος 2017, μετά από εισήγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Το χαρακτηριστικό που εκτόξευσε την δημοφιλία του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης Δήμων, γνωστού ως ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ήταν η αποπληρωμή των δανείων των Δήμων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από πόρους του κεντρικού κράτους, χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των δήμων.
Μέσω ενός σχεδόν αυτοματοποιημένου συστήματος στην πλατφόρμα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», οι Δήμοι κατάφεραν να υποβάλουν χωρίς γραφειοκρατία και να εντάξουν άμεσα έργα για πολύ σημαντικές υποδομές και να απορροφήσουν αρκετά κεφάλαια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στην κυβέρνησή σας εντάξεις στο πρόγραμμα αυτό ύψους 1,235 δισ. Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 502 έργα, εκ των οποίων τα 170 έργα, ύψους 450 εκατ. Ευρώ, έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ενώ σε 21 έργα, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις.
Δυστυχώς, δίχως να έχετε πείσει για την αναγκαιότητα αλλαγής ή τροποποίησης του νομικού πλαισίου «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», προχωρήσατε δια του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’75/2020) στην αντικατάσταση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201/2017), εγκαταλείποντας κυριολεκτικά «στον αέρα» τα έργα της προηγουμένης παραγράφου, όπως:

Του Δήμου Κατερίνης, ο οποίος έχει τρέχουσες χρηματοδοτήσεις έργων ύψους:
• € 2.407.980,00 για υποδομές εκπαίδευσης, κοινωνικές υποδομές και κτίρια,
• € 6.282.258,00 για περιβαλλοντικά έργα και
• € 2.296.977,48 σε διάφορες προμήθειες,
Εκ των οποίων έχουν εγκριθεί έργα € 4.628.858,00 και τελούν υπό έγκριση έργα € 5.257.857,48, δηλαδή τελούν σε αβεβαιότητα «κανονικότητας», έργα υποδομών συνολικού ύψους € 9.886.715,48.
Επίσης, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, ο οποίος ενέταξε στο πρόγραμμα έργα που υπερβαίνουν τα 4.000.000 ευρώ. Ειδικότερα:

Επιπλέον των παραπάνω εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για μηχανήματα έργου ύψους € 150.000, καθώς και πρόταση για χρηματοδότηση μελετών για την πυροπροστασία και την βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ για όλα τα σχολεία του δήμου.
Και τέλος, του Δήμου Δίου – Ολύμπου, ο οποίος ενέταξε στο πρόγραμμα την «Ολοκλήρωση - συσσωμάτωση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Δίου - Ολύμπου» προϋπολογισμού € 2.170.640,00 και «Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterlpan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» προϋπολογισμού € 79.381,05.

Επειδή την κατάργηση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ακολούθησε η απόγνωση των Δημάρχων για το ποιος θα καλύψει τα δεκάδες έργα που είναι σε εξέλιξη και προπάντων αν και πώς θα πληρωθούν οι εργολάβοι. Ή σε ακόμη πιο γκρίζες ζώνες, τι θα γίνει με τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί σχεδόν σε όλους τους δήμους της χώρας, που εκτιμώνται συνολικής αξίας 450 εκατ. ευρώ, με τους δημάρχους να δηλώνουν ότι αν ακυρωθούν τα έργα αυτά, στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν νομικά προβλήματα με τους εργολάβους, οι οποίοι θα προσφύγουν κατά των Δήμων ζητώντας αποζημιώσεις.

Επειδή από τη νέα νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησής σας, προκύπτει αβίαστα ότι δεν είναι η εμπλοκή ή μη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο κομβικός λόγος της κατάργησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αλλά σας ενοχλεί ο κομβικός ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το οποίο κατέχει αναμφισβήτητη, άριστη, πολυετή τεχνογνωσία στον αντικειμενικό έλεγχο μελετών σκοπιμότητας και την εμπειρία στη χορήγηση επενδυτικών δανείων. Το ΤΠΔ επιθυμούσατε να «βγάλετε από τη μέση», ώστε να δανειοδοτείτε ανέλεγκτα τους φίλιους Δήμους με θαλασσοδάνεια, που θα τα ξεπληρώσει πάλι ο Ελληνικός Λαός.
Επειδή, δικαιολογημένα κατά τα ανωτέρω, οι δήμαρχοι ανησυχούν περαιτέρω με την κατάργηση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», γιατί καθίστανται «όμηροι» υμών ή/και των τοπικών Βουλευτών, τους οποίους θα χρειάζεται να πιέζουν πολιτικά για να εντάξουν προς χρηματοδότηση τις προτάσεις υλοποίησης των έργων των Δήμων τους.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποιο είναι πραγματικά το διαφοροποιό στοιχείο στη διαδικασία χρηματοδότησης μεταξύ του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’201) και του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’75/2020);
2. Γιατί λάμπει δια της απουσίας της η ΕΤΕπ και οιαδήποτε ρύθμιση του τρόπου εμπλοκής της ΕΤΕπ στο «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ» του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ;
3. Γιατί απουσιάζουν από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ οι μεταβατικές διατάξεις που θα ρύθμιζαν τα εκκρεμή και σε εξέλιξη έργα των Δήμων της επικρατείας;
4. Με ποιο νομικό τρόπο εξασφαλίσατε ότι δεν θα εναχθούν δικαστικώς οι Δήμοι που έχουν ήδη αναθέσει έργα σε εργολάβους ή είναι ήδη υπό κατασκευή;
5. Με ποιο νομικό τρόπο και με ποια κονδύλια θα καλύψετε τις τυχόν οικονομικές ζημίες των Δήμων από τις παλινδρομήσεις της πολιτικής σας;
6. Τι θα απογίνουν τα εκκρεμή έργα των τριών (3) δήμων του νομού Πιερίας, ως ανωτέρω αναλύθηκαν;
7. Με τι ηθικό εκτόπισμα και με ποιο πρακτικό τρόπο θα αντιμετωπίσετε τυχόν περιβαλλοντικές και κλιματικές καταστροφές σε Δήμους που ενέταξαν στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ τα αντιπλημμυρικά τους έργα και τα σταμάτησαν το Νοέμβριο του 2019 εξαιτίας των δηλώσεών σας;
Η ερωτώσα Βουλευτής

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ