ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/04/2020

Ερώτηση 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ακυρώσει αμέσως τη νομικά απαράδεκτη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers στους Β/Ν σταθμούς, που μεταφέρει στους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους την ευθύνη του κράτους και τους εκθέτει

Ερώτηση 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ακυρώσει αμέσως τη νομικά απαράδεκτη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers στους Β/Ν σταθμούς, που μεταφέρει στους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους την ευθύνη του κράτους και τους εκθέτειΣε ερώτηση που κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την Αναπλ. Τομεάρχη για την Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητούν να σταματήσει άμεσα η παράνομη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους των σταθμών να υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το έργο που προσφέρουν.

Οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί σταμάτησαν τη λειτουργία τους ταυτόχρονα με τα σχολεία. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι τελούν σε πλήρη αβεβαιότητα ως προς τη στήριξη που τελικά θα λάβουν, λόγω του ότι, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν, διαθέτοντας μέρος των θέσεών τους, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» -τα γνωστά vouchers.

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιουργήθηκε λόγω της ΠΝΠ της 30ής/3/20 όπου ορίζεται ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων του ΕΣΠΑ σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί όπως η δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο μέτρων για τις συνέπειες της πανδημίας.

Ακολούθησαν διαδοχικές εγκύκλιοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας που περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Με αυτές προτρέπονταν οι ιδιοκτήτες των σταθμών, προκειμένου να στους καταβληθεί η αξία των voucehrs, να διακρίνουν τους εργαζομένους τους σε απασχολούμενους δήθεν αποκλειστικά με παιδιά με voucher και μη, δηλώνοντας ότι οι απασχολούμενοι με το ΕΣΠΑ δεν τελούν σε αναστολή. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νόμο, προσλαμβάνονται για το σύνολο των παιδιών, ενώ σε όλους τους σταθμούς έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω του κορονοϊού.

Στις 24/4 μάλιστα, σε νέα εγκύκλιο που εξειδικεύει τη διαδικασία εκταμίευσης, καλούνται οι ιδιοκτήτες των σταθμών να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για το ποιοι εργαζόμενοί τους δεν τελούν σε αναστολή, προτρέπονται, δηλαδή, να υποβάλουν εν γνώσει όλων ψευδείς δηλώσεις που έχουν πιθανές νομικές συνέπειες. Το εγχείρημα αυτό είναι νομικά απαράδεκτο και επιχειρησιακά έωλο, μεταφέρει στους ιδιώτες τις ευθύνες του κράτους και τους εκθέτει έναντι του νόμου και των κανονισμών του ΕΣΠΑ.

Είναι γνωστό ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα ένα πακέτο μέτρων που δίνουν ευελιξία στη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ) λόγω του κορωνοϊού. Επομένως, η κυβέρνηση θα μπορούσε, αξιοποιώντας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «μένουμε όρθιοι»:

να υλοποιήσει τάχιστα ένα νέο ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το διάστημα στο οποίο παραμένουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, χρηματοδοτούμενο 100% από ευρωπαϊκούς πόρους, και να προσφέρει: α) στήριξη στις επιχειρήσεις, κυρίως μέσω μη επιστρεπτέας κρατικής ενίσχυσης και β) στήριξη στους εργαζόμενους με πλήρη αναπλήρωση των χαμένων ωρών εργασίας και πλήρη κάλυψη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του τακτικού προγράμματος των vouchers για όλο το παραπάνω διάστημα. Το πρόγραμμα των vouchers θα συνεχίσει κανονικά μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας των σταθμών.

Η προτεινόμενη αυτή λύση καλύπτει τις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων με ισοτιμία, και εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για όλους, χωρίς νομικές η διοικητικές ακροβασίες.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: Προτροπή υπουργών σε νομικά απαράδεκτη πράξη προς ιδιοκτήτες και εργαζόμενους ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών για εκταμίευση πόρων του ΕΣΠΑ (πρόγραμμα voucher)

Οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, εποπτευόμενοι από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σταμάτησαν τη λειτουργία τους ταυτόχρονα με τα σχολεία (ΠΝΠ 14/3/2020). Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι τελούν σε πλήρη αβεβαιότητα ως προς τη στήριξη που τελικά θα λάβουν, λόγω του ότι, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν, διαθέτοντας μέρος των θέσεών τους, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» -τα γνωστά vouchers.
Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιούργησε η ΠΝΠ της 30ής/3/20 όπου ορίζεται ότι συνεχίζεται η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων του ΕΣΠΑ σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί όπως η δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από ενισχύσεις στο πλαίσιο μέτρων για τις συνέπειες της πανδημίας.
Ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές εγκύκλιοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομίας που περιέπλεξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Η τελευταία εγκύκλιος, της 21ης/4/20, ανέφερε ότι: «η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας προσωπικού το οποίο εργάζεται σε φορείς/δομές ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 , αφορά στον αριθμό και την ειδικότητα εργαζομένων που καλύπτουν τον αριθμό των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (voucher) και των καλυπτόμενων από αυτούς υπηρεσιών στο σύνολό τους, όπως ίσχυαν πριν την αναστολή λειτουργίας της δομής». Καλούνταν δηλαδή οι εργοδότες, παράνομα και αυθαίρετα, να διακρίνουν τους εργαζομένους τους σε απασχολούμενους δήθεν αποκλειστικά με παιδιά που καλύπτονται από τα voucher του ΕΣΠΑ και μη, όταν είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για το σύνολο των παιδιών σύμφωνα με την Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293 (ΦΕΚ 1157Β΄/2017).
Το εγχείρημα αυτό είναι προφανώς νομικά απαράδεκτο και επιχειρησιακά έωλο αφού διακρίνει αυθαίρετα τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες, τους με αναστολή και χωρίς αναστολή των συμβάσεων τους.
Επειδή οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν υποστεί μεγάλη βλάβη από την αναγκαστική διακοπή λειτουργίας τους και χρειάζονται ουσιαστική και άμεση στήριξη προκειμένου να επιβιώσουν της κρίσης πανδημίας και να διατηρήσουν τους εργαζόμενους τους


Επειδή δεν είναι δυνατόν, στο όνομα της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων να επιλέγονται εγχειρήματα παράκαμψης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που υπονομεύουν την αξιοπιστία του ίδιου του κρατικού μηχανισμού
Επειδή δεν είναι δυνατόν να υποδεικνύεται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους των βρεφονηπιακών σταθμών να προβούν σε καταφανώς ψευδείς δηλώσεις που ενδεχομένως να τους βαρύνουν με ευθύνες έναντι του νόμου

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Τι προτίθεται να κάνει ώστε οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να λάβουν ουσιαστική στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας λόγω του κορωνοϊού;
2. Θα ακυρώσει την έωλη και παράτυπη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων του ΕΣΠΑ για τα vouchers στους Β/Ν σταθμούς, που μεταφέρει στους ιδιώτες την ευθύνη του κράτους και τους εκθέτει έναντι του νόμου και των κανονισμών του ΕΣΠΑ 2014-2020;
3. Πώς θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες και όλοι οι εργαζόμενοι των βρεφονηπιακών σταθμών θα λάβουν τη στήριξη που αναλογεί στις προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες, αδιακρίτως εάν έχουν ή όχι voucher;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φωτίου Θεανώ
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Γιαννούλης Χρήστος
Καλαματιανός Διονύσιος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κάτσης Μάριος
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πανος)
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ