ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

28/04/2020

Ερώτηση 51 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων στήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)»

Ερώτηση 51 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων στήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)»
Ερώτηση κατέθεσαν 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Εργασίας & Ανάπτυξης με θέμα την: «Άμεση λήψη μέτρων στήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)»
Επειδή,

α. Η λήψη μέτρων ενίσχυσης των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δυστυχώς δεν απαντούν σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων.

β. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

γ. Στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται 48 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημία και μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πλαίσιο κρατικής οικονομικής βοήθειας.

δ. Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής και συμβάλλουν στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

ε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη ρευστότητας, την οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν χωρίς κρατική παρέμβαση.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Πώς προτίθενται να παρέμβουν, ώστε να ενταχθούν οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Αστικές Εταιρείες) στους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και να υπαχθούν οι εργαζόμενοι στην ευνοϊκή ρύθμιση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 17/03/2020 έως 30/04/2020;

 

 

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoυς κ.κ. Υπουργούς:
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Άμεση λήψη μέτρων στήριξης των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)»
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες, τις οποίες βιώνει η χώρα μας λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) και οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος για προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχουν επηρεάσει σημαντικά πολλούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας.
Η λήψη μέτρων ενίσχυσης των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δυστυχώς, δεν απαντούν στις πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων που ακόμα και αν δεν έχουν λάβει κρατική εντολή διακοπής της επιχείρησής τους, εντούτοις, πρακτικά βρίσκονται σε αρκετά δυσχερή θέση για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 39162 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1457/Β/16.04.2020, η οποία καθορίζει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 17/03/2020 έως 30/04/2020 (45 ημέρες) και αφορά τους εργαζόμενους-δικαιούχους που έχουν πληγεί οικονομικά εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) στη χώρα, δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) και στις Αστικές Εταιρείες (αρ. 741 Α.Κ.).

Στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται 48 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), μεταξύ των οποίων 46 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και 2 Αστικές Εταιρείες των αρ. 751 Α.Κ.. Οι εν λόγω φορείς έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημία, καθώς αφενός η εξάπλωση της πανδημίας έχει πλήξει σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και αφετέρου μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πλαίσιο κρατικής οικονομικής βοήθειας.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το ν. 4430/2016 πραγματοποίησε θεσμική παρέμβαση στον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θεσμοθετώντας δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο την έμπρακτη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της ανάπτυξης σύγχρονων συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ώστε αυτά να καταλάβουν ικανό μερίδιο της αγοράς. Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο με τη μορφή συνεταιριστικών σχημάτων δραστηριοποιούνται, κυρίως, στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής και συμβάλλουν στην ενίσχυση των τοπικών κυρίως οικονομιών.
Ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, της ύφεσης της οικονομίας και της ακόλουθης έλλειψης ζήτησης, αλλά και εξαιτίας των πρακτικών δυσκολιών που δεν επιτρέπουν τη συνάθροιση και την από κοινού εργασία, οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη ρευστότητας, την οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν χωρίς κρατική παρέμβαση.

Επειδή, η λήψη μέτρων ενίσχυσης των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, δυστυχώς δεν απαντούν σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων.
Επειδή, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας.
Επειδή, στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται 48 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο που έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημία.
Επειδή, οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής και συμβάλλουν στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
Επειδή, τη δεδομένη χρονική στιγμή οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη ρευστότητας, την οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν χωρίς κρατική παρέμβαση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Πως προτίθενται να παρέμβουν, ώστε να ενταχθούν οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Αστικές Εταιρείες) στους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και να υπαχθούν οι εργαζόμενοι στην ευνοϊκή ρύθμιση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 17/03/2020 έως 30/04/2020;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέτη
Σπίρτζης Χρήστος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ