ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/05/2020

Ερώτηση 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστέα ύλη ειδικού μαθήματος των Μουσικών σχολείων 

Ερώτηση 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστέα ύλη ειδικού μαθήματος των Μουσικών σχολείων Ερώτηση κατέθεσαν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα την "Εξεταστέα ύλη ειδικού μαθήματος με τίτλο `Μουσική Αντίληψη και Γνώση` των Μουσικών Σχολείων". Ενώ ανακοινώθηκε η ημερομηνίας έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση σε οποιοδήποτε ΦΕΚ, που να καθορίζει ακριβέστερα την εξεταστέα ύλη του ειδικού αυτού μαθήματος.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την μείωση της εξεταστέας ύλης των φετινών πανελληνίων εξετάσεων δεν αναφέρει σε κανένα σημείο της τα ειδικά μαθήματα των μουσικών σχολείων. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση αυτή, δεν εξειδικεύει την ύλη του ανωτέρω μαθήματος παρ` όλο που υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε αυτή.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Τι σκέπτεται να πράξει ώστε να βοηθήσει στην επίλυση των σημαντικότατων προβλημάτων των μαθητών των μουσικών σχολείων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν;

2. Υπάρχει πρόθεση ώστε να εξειδικευτεί η ύλη του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές τα ακριβή αντικείμενα στα οποία θα εξεταστούν;

3. Υπάρχει πρόθεση, να μειωθεί η ύλη των ειδικών μαθημάτων γενικότερα;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Εξεταστέα ύλη ειδικού μαθήματος με τίτλο ‘Μουσική Αντίληψη και Γνώση’ των Μουσικών Σχολείων »

Κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές των μουσικών σχολείων της χώρας μας συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις με απώτερο σκοπό τις περαιτέρω σπουδές τους στην μουσική τέχνη. Επί χρόνια καταβάλλουν γιγάντιες προσπάθειες και καταθέτουν μεγάλο μόχθο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας, οι υποψήφιοι υποχρεώνονται σε δύο διαφορετικούς τρόπους εξέτασης αν επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ένα από τα κατωτέρω τμήματα σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί Υπουργική απόφαση σε οποιοδήποτε ΦΕΚ, που να καθορίζει ακριβέστερα την εξεταστέα ύλη του ειδικού μαθήματος με τίτλο «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» των μουσικών σχολείων Ελλάδας. Μάλιστα, με μεγάλη προσοχή ακούσαμε τις υπουργικές εξαγγελίες στις 29-04-2020, μήπως παρ΄ ελπίδα ανακοινωθεί κάτι σχετικό με τα μουσικά σχολεία γενικότερα και τον ακριβέστερο καθορισμό της ύλης του ανωτέρω μαθήματος ειδικότερα. Μάταια όμως περιμέναμε κάτι τέτοιο, παρ΄ όλο που ανακοινώθηκε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις άρχονται στις 15-06-2020. Σε ενάμιση μήνα από σήμερα, οι μαθητές της τρίτης τάξης των μουσικών σχολείων- λυκείων, θα κληθούν να διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις δίχως να γνωρίζουν επακριβώς την ύλη του μαθήματος με τίτλο «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» . Μάλιστα, η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την μείωση της εξεταστέας ύλης των φετινών πανελληνίων εξετάσεων δεν αναφέρει σε κανένα σημείο της τα ειδικά μαθήματα των μουσικών σχολείων. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση αυτή, δεν εξειδικεύει την ύλη του ανωτέρω μαθήματος παρ’ όλο που υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε αυτή.

Επίσης, είναι αληθές ότι κατά το προηγούμενο έτος, η πλειοψηφία των εξεταζόμενων (ποσοστό 75%) είχε επίδοση στο γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» κάτω από τη βάση του 10. Τούτο διότι η ύλη στην οποία τελικά εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» δεν εξειδικεύτηκε ποτέ. Αίτιο αυτού, ήταν ότι οι απαντήσεις των θεωρητικών ερωτημάτων τις οποίες κλήθηκαν να δώσουν οι υποψήφιοι βρίσκονταν στα εγχειρίδια μελέτης της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

Όπως φαίνεται δε από την πράξη, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών λειτούργησε με μεγάλες δυσκολίες κι όχι τόσο αποτελεσματικά ως θα όφειλε. Παρατηρήθηκαν δηλαδή φαινόμενα αναγκαστικού παραγκωνισμού μεγάλης κατηγορίας μαθητών, οι οποίοι δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα αυτά λόγω της κακής υλικοτεχνικής υποδομής που διέθεταν τόσο όσον αφορά στους υπολογιστές όσο και στην ταχύτητα του διαδικτύου που διέθεταν. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις μαθητών που λόγω της κακής οικονομικής κατάστασής τους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν καθόλου τα μαθήματα αυτά.

Εν αντιθέσει με τα παραπάνω και σε αρμονία με το άρθρο 16 του Συντάγματος, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προάγει και να αναπτύσσει την έρευνα και την διδασκαλία όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών παρέχοντας σε αυτούς όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Από όλα τα ανωτέρω, συνάγονται τα εξής δύο δεδομένα: Πρώτον, ότι η ύλη του ειδικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές της Γ λυκείου των μουσικών σχολείων δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην γνωρίζουν οι μαθητές σε ποια αντικείμενα θα εξεταστούν ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις τους. Επιπλέον, δεν ανακοινώθηκε καμία μείωση αυτής της ύλης, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα των μαθητών να έχει ενταθεί υπερβολικά.

Δεύτερον, δεν υπήρξε μέριμνα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, για την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές των σχολείων της Ελλάδας ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους και:

Eπειδή οι μαθητές των μουσικών σχολείων είναι σε μεγάλη ανασφάλεια όσον αφορά την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η οποία εντείνεται μέσα στο κλίμα της σημερινής πρωτόγνωρης κατάστασης.

Επειδή οι πανελλήνιες εξετάσεις ορίστηκαν για τις 15-6-2020 χωρίς ακόμη να έχει εξειδικευτεί επακριβώς η ύλη του ανωτέρω μαθήματος.

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας, ενώ μείωσε την καθορισμένη ύλη των μαθημάτων που θα εξεταστούν πανελλαδικά, παρέβλεψε να συμπεριλάβει στην ρύθμισή του τα ειδικά μαθήματα των μουσικών σχολείων.

Επειδή προέκυψαν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών λόγω της ανεπάρκειας των υλικοτεχνικών υποδομών και της μηδαμινής κρατικής μέριμνας να τους εξοπλίσει με τα κατάλληλα μέσα.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Τι σκέπτεται να πράξει ώστε να βοηθήσει στην επίλυση των σημαντικότατων προβλημάτων των μαθητών των μουσικών σχολείων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν;

2. Υπάρχει πρόθεση ώστε να εξειδικευτεί η ύλη του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές τα ακριβή αντικείμενα στα οποία θα εξεταστούν;

3. Υπάρχει πρόθεση, να μειωθεί η ύλη των ειδικών μαθημάτων γενικότερα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Λάππας Σπυρίδωνας
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ