ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/05/2020

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη για την αποδέσμευση με το πέρας του 18μηνου περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δράση

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη για την αποδέσμευση με το πέρας του 18μηνου περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δράσηΕν αναμονή της επίσημης κοινοποίησης του νόμου από τις ελληνικές αρχές για τη διεξοδική ανάλυση των διατάξεων εκείνων που αποδεσμεύουν προϊόντα οικονομικών εγκλημάτων με το πέρας 18 μηνών, δηλώνει η Κομισιόν

Κομισιόν: Ο εν λόγω νόμος ενδέχεται να επηρεάσει τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ. Αναμένουμε την επίσημη κοινοποίηση του νόμου από τις ελληνικές αρχές για την ανάλυση των διατάξεών του

 

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την αποδέσμευση με το πέρας του 18μηνου, περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δράση και έχουν κατασχεθεί από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, σχετικά με νόμο που προβλέπει την αποδέσμευση όσων περιουσιακών στοιχείων προέρχονται από εγκληματική δράση και έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με το πέρας 18 μηνών,έδωσε η Κομισιόν δια της Επιτρόπου της Ιλ. Γιοχάνσον, αρμόδιας για θέματα εσωτερικών υποθέσεων.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα, πλέον,διάταξη (άρθρο 9 παράγραφος 2 του Νόμου 4637/2019), η δέσμευση λογαριασμών, κινητών, ακινήτων κ.λπ. που διατάσσει η ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 18 μήνες.

Στην απάντησή της η Επιτροπή αναγνωρίζει «ότι ο εν λόγω νόμος ενδέχεται να επηρεάσει τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ (όπως είναι η οδηγία 2014/42/ΕΕ)» και ως εκ τούτου, «αναμένει την επίσημη κοινοποίηση του νόμου από τις ελληνικές αρχές για την ανάλυση των διατάξεών του».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο οι εν λόγω διατάξεις να οδηγήσουν την Ελλάδα σε παρέκκλιση από τα διεθνή πρότυπα για τη διαφθορά και τις πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να απαντήσει, δηλώνοντας πως «δεν μπορεί να κρίνει, έως ότου πραγματοποιηθεί η εν λόγω ανάλυση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δεσμεύτηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προϊόντα οικονομικών εγκλημάτων ύψους άνω του 1 δις., μετά από έρευνα σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, ναρκωτικών και εγκληματικών οργανώσεων.

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003883/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis

Θέμα: Αποδέσμευση προϊόντων οικονομικών εγκλημάτων με το πέρας 18 μηνών

Διάταξη που τέθηκε χθες σε ισχύ στην Ελλάδα (άρθρο 9 παράγραφος 2 του Νόμου 4637/2019) προβλέπει ότι η δέσμευση λογαριασμών, κινητών, ακινήτων κ.λπ. που διατάσσει η ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 18 μήνες.

Πρόσφατο δημοσίευμα του διεθνούς τύπου 1 αναφέρει ότι η διάταξη αντιβαίνει στις διεθνείς πρακτικές και ότι πρόκειται να ωφελήσει, μεταξύ άλλων, εφοπλιστές, επιφανείς επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες που τελούν υπό δικαστική έρευνα για απιστία και ξέπλυμα χρήματος, οδηγώντας σε αναδρομική αποδέσμευση κατασχεθέντων αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα χρήματος (FATF) και την Ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς, του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται θα πρέπει να παραμένουν «παγωμένα» μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται δήλωση αξιωματούχου της FATF, σύμφωνα με τον οποίο τέτοιου είδους διατάξεις θα προβλημάτιζαν ιδιαίτερα τη FATF.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αξιολογεί τη νέα ρύθμιση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα αλλά και το προϊσχύσαν καθεστώς;

2. Ποιες εκτιμά ότι θα είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της διάταξης;

EL, E-003883/2019
Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(30.4.2020)

1. Ο ελληνικός νόμος 4637/2019 αναφέρεται στις εξουσίες της ελληνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να εκδίδει επείγουσες αποφάσεις δέσμευσης. Καθώς η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο εν λόγω νόμος ενδέχεται να επηρεάσει τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ (όπως είναι η οδηγία 2014/42/ΕΕ2), η Επιτροπή αναμένει την επίσημη κοινοποίηση του νόμου από τις ελληνικές αρχές για την ανάλυση των διατάξεών του.

Μέχρι να πραγματοποιηθεί η εν λόγω ανάλυση, η Επιτροπή δεν μπορεί να κρίνει εάν οι εν λόγω διατάξεις θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε παρέκκλιση από τα διεθνή πρότυπα και κατά πόσον οι νέοι κανόνες θα διαφέρουν από τους προηγούμενους.

2. Εν αναμονή διεξοδικής ανάλυσης, η Επιτροπή μπορεί να μοιραστεί μόνο το προκαταρκτικό της πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία που ορίζεται για επείγουσες αποφάσεις δέσμευσης από την ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς τέτοιες εξουσίες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο νόμος αφορά μόνο τις αποφάσεις δέσμευσης που εκδίδονται από την εν λόγω Αρχή, τα μέτρα δικαστικής δέσμευσης δεν επηρεάζονται.

 

 

1 https://www.ft.com/content/37512b46-06b4-11ea-9afa-d9e2401fa7ca

2 Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ