ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

11/05/2020

Ερώτηση 50 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα στήριξης φορολογουμένων με ρυθμισμένα χρέη

Ερώτηση 50 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα στήριξης φορολογουμένων με ρυθμισμένα χρέηΕρώτηση κατέθεσαν 50 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ηρακλείου Χ. Μαμουλάκη προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών και θέμα: «Covid 19 και μέτρα στήριξης φορολογουμένων ως προς την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, στη φορολογική διοίκηση, που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής»

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της, έχουν ως συνέπειες για τους φορολογουμένους, την αύξηση των δυσκολιών εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τη μείωση της ρευστότητας που επακόλουθα θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μέτρου διευκόλυνσης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής οφείλει να είναι συνολικός, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμος, να λαμβάνει υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την κρίση της πανδημίας και να στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος ταμειακών ροών.

Η κυβέρνηση παρέχει μόνο τη δυνατότητα παράτασης καταβολής (μέχρι και την 31.08.2020), των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Το εν λόγω μέτρο καταλαμβάνει τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία ή ασκούν δραστηριότητα η οποία έχει πληγεί από την πανδημία, επίσης τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω επιχειρήσεις και τέλος τους μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τα μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας με βάση την παραδοχή ότι το εισόδημα των φορολογουμένων θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ήταν όταν εντάχθηκαν σε καθεστώς φορολογικής ρύθμισης.

Με τα έως τώρα μέτρα δεν επιλύεται ουσιαστικά το πρόβλημα της αδυναμίας εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο των επιχειρήσεων, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, όσο και των νοικοκυριών, αλλά μετατίθεται χρονικά, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εκτός από το μέτρο της αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η ρευστότητα όσων καταλαμβάνονται από το μέτρο αυτό πρόκειται να υιοθετηθεί και μέτρο αύξησης του αριθμού των δόσεων και ως εκ τούτου μείωσης του ποσού καταβολής;

2. Πρόκειται να επεκταθεί το μέτρο στο σύνολο των φορολογουμένων;

3. Θα αναβιώσει η ρύθμιση των 120 δόσεων για τους φόρους που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της πανδημίας και μετά;

 

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών:

Θέμα: «Covid 19 και μέτρα στήριξης φορολογουμένων ως προς την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, στη φορολογική διοίκηση, που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής »

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της, έχουν ως συνέπειες για τους φορολογουμένους, την αύξηση των δυσκολιών εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τη μείωση της ρευστότητας που επακόλουθα θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.
Για το περιορισμό των ανωτέρω δυσκολιών ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μέτρου διευκόλυνσης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής είναι κρίσιμος. Ο εν λόγω σχεδιασμός οφείλει να είναι συνολικός, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμος, να λαμβάνει υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την κρίση της πανδημίας και να στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος ταμειακών ροών.

Ωστόσο η κυβέρνηση, με το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), παρέχει μόνο τη δυνατότητα παράτασης καταβολής, μέχρι και την 31.08.2020, των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Το εν λόγω μέτρο καταλαμβάνει τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία ή ασκούν δραστηριότητα η οποία έχει πληγεί από την εξάπλωση του κορονωϊού, επίσης τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω επιχειρήσεις και τέλος τους μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει τα μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας του Covid-19 με βάση την παραδοχή ότι το εισόδημα των φορολογουμένων θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ήταν όταν εντάχθηκαν σε καθεστώς φορολογικής ρύθμισης. Δυστυχώς, με τα μέτρα που έχουν μέχρι τώρα ληφθεί δεν επιλύεται ουσιαστικά το πρόβλημα της αδυναμίας εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο των επιχειρήσεων, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, όσο και των νοικοκυριών, αλλά μετατίθεται χρονικά, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Εκτός από το μέτρο της αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η ρευστότητα όσων καταλαμβάνονται από το μέτρο αυτό πρόκειται να υιοθετηθεί και μέτρο αύξησης του αριθμού των δόσεων και ως εκ τούτου μείωσης του ποσού καταβολής;
2. Πρόκειται να επεκταθεί το μέτρο στο σύνολο των φορολογουμένων;
3. Θα αναβιώσει η ρύθμιση των 120 δόσεων για τους φόρους που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της πανδημίας και μετά;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσσα
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παππάς Νίκος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέτυ
Σπίρτζης Χρήστος Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ