ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/05/2020

«Στα αζήτητα η προοδευτική αποδέσμευση λογαριασμών που θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ»: Ερώτηση 44 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

«Στα αζήτητα η προοδευτική αποδέσμευση λογαριασμών που θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ»: Ερώτηση 44 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑΣαράντα τέσσερις (44) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση σχετικά με την μη λειτουργία του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού. Ο νόμος 4611/2019 εντάσσεται στην προσπάθεια που έγινε για την ελάφρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018. Στο νόμο που θεσμοθέτησε τις 120 δόσεις, εντάχθηκε, στο άρθρο 130, και ο μηχανισμός για την προοδευτική αποδέσμευση ως ένα πρόσθετο κίνητρο στους οφειλέτες για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και την συνεπή τήρηση των ρυθμίσεών τους. Σκοπός ήταν η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των οφειλών τους, με τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Με την Υπουργική Απόφαση Α.1236/2019 (ΦΕΚ 2713/Β/2-7-2019) που ακολούθησε προβλεπόταν η τεχνική διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προοδευτικής αποδέσμευσης των λογαριασμών. Ειδικότερα, καθορίστηκε ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού της κατάσχεσης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογαριασμού. Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής προσδιορίστηκε την 1.10.2019. Με την ίδια απόφαση οριζόταν ότι το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης προστίθεται στο ακατάσχετο όριο των 1250 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων και της διαδικασίας δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία και παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσει.

Επίσης, πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και έχουν πληρώσει και τις δόσεις τους, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ευεργετικό πλαίσιο της προοδευτικής αποδέσμευσης των λογαριασμών τους, εν τέλει να μην μπορούν να κάνουν χρήση! Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία, σε σειρά συναντήσεων-τηλεδιασκέψεων, αρκετός κόσμος, πολίτες και επαγγελματίες, αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της έναρξης του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού.

Οι παρατάσεις και οι αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων δεν προσφέρουν μία βιώσιμη λύση για το σύνολο των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα απλά μετατίθεται για τους επόμενους μήνες, καθώς πολίτες και επαγγελματίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες οφειλές μετά το πέρας των αναστολών στις υποχρεώσεις τους. Μέχρι στιγμής κανένα συνεκτικό σχέδιο δεν έχει ανακοινωθεί.

Με βάση τα παραπάνω, η χρησιμότητα του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού και της προοδευτικής αποδέσμευσης λαμβάνει κομβικό ρόλο στην στήριξη των πολιτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

-Πότε θα λειτουργήσει η προοδευτική αποδέσμευση των λογαριασμών, και σε τι κινήσεις έχει προχωρήσει ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία;

-Σε τι οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση;

 

 

Ακολουθεί η Ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα : «Καθυστέρηση στη λειτουργία της προοδευτικής αποδέσμευσης λογαριασμών»

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδειξε από την αρχή την πρόθεσή της να διευκολύνει τους Έλληνες πολίτες. Έτσι, σε συνέχεια της εξόδου της χώρας από την περίοδο των μνημονίων, τον Αύγουστο του 2018, και μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των οικονομικών συνθηκών της χώρας, προβήκαμε σε μία ακόμα ριζοσπαστική έκτακτη ρύθμιση οφειλών με το νόμο 4611/2019. Περαιτέρω, και προς τον ίδιο σκοπό, στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 130, προχωρήσαμε και στη θεσμοθέτηση της προοδευτικής αποδέσμευσης λογαριασμών για τους συνεπείς στις ρυθμίσεις τους πολίτες, επιβραβεύοντας τους με αυξημένο ακατάσχετο όριο, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο τήρησης των ρυθμίσεών τους κάθε είδους.

Στην συνέχεια, με την Υπουργική Απόφαση Α.1236/2019 (ΦΕΚ 2713/Β/2-7-2019), «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση» που ακολούθησε προβλεπόταν η τεχνική διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προοδευτικής αποδέσμευσης των λογαριασμών. Ειδικότερα, καθορίστηκε ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού της κατάσχεσης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογαριασμού. Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής προσδιορίστηκε την 1.10.2019.

Στην ίδια απόφαση προβλεπόταν πως υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και προκειμένου να «χτιστεί» ο ακατάσχετος λογαριασμός, θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών και έχουν εξοφληθεί οι δύο πρώτες δόσεις. Ο περιορισμός χορηγείται για ένα μοναδικό λογαριασμό και ισχύει για 1 μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνεται μηνιαίως. Το ποσό της αποδέσμευσης εξαρτάται από το ύψος των ρυθμισμένων δόσεων πολλαπλασιαζόμενο με τον αντίστοιχο συντελεστή (3-4,5) και προστίθεται στο ακατάσχετο όριο των 1250 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων και της διαδικασίας δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία και παραμένει άγνωστο πότε θα ξεκινήσει.

Επίσης, πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και έχουν πληρώσει και τις δόσεις τους, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ευεργετικό πλαίσιο της προοδευτικής αποδέσμευσης των λογαριασμών τους, εν τέλει να μην μπορούν να κάνουν χρήση! Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία, σε σειρά συναντήσεων-τηλεδιασκέψεων, αρκετός κόσμος, πολίτες και επαγγελματίες, αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της έναρξης της προοδευτικής αποδέσμευσης τω λογαριασμών.

Με την θεσμοθέτηση του εργαλείου του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού, δόθηκε ένα πρόσθετο κίνητρο στους οφειλέτες για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και την συνεπή τήρηση των ρυθμίσεών τους. Σκοπός ήταν η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των οφειλών τους, με τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Η παρούσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης επιβάλλει την άμεση λειτουργία τόσο της προοδευτικής αποδέσμευσης των λογαριασμών, αλλά και μίας συνολικότερης λύσης στο θέμα των ληξιπρόθεσμων που δημιουργούνται αυτή τη περίοδο. Οι παρατάσεις και οι αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων δεν προσφέρουν μία βιώσιμη λύση για το σύνολο των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα απλά μετατίθεται για τους επόμενους μήνες, καθώς πολίτες και επαγγελματίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες οφειλές μετά το πέρας των αναστολών στις υποχρεώσεις τους. Μέχρι στιγμής κανένα συνεκτικό σχέδιο δεν έχει ανακοινωθεί.

Με βάση τα παραπάνω, η χρησιμότητα της προοδευτικής αποδέσμευσης λαμβάνει κομβικό ρόλο στην στήριξη των πολιτών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πότε θα λειτουργήσει η προοδευτική αποδέσμευση των λογαριασμών, και σε τι κινήσεις έχει προχωρήσει ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία;
2. Σε τι οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση;

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Παπανάτσιου Κατερίνα

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Αθανασίου Αθανάσιος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παππάς Νικόλαος (Νίκος)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Πάναγιωτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ