ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

Domestic Violence Letter to the Commission

Domestic Violence Letter to the Commission  • Letter by 123 Members of the European Parliament from six (6) different Political Groups to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, regarding the dramatic increase in domestic violence cases during the lockdown caused by the coronavirus epidemics

  • Co-signed by D. Papadimoulis, A. Georgoulis, P. Kokkalis, E. Kountoura

  • “We request the European Commission to take the necessary measures to confine domestic violence and to make every effort to protect fundamental rights of the EU citizens”123 Members of the European Parliament from six Political Groups – GUE/NGL, Socialists & Democrats, Greens EFA, European People’s Party, Renew, European Conservatives and Reformists – sent a letter to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, about the dramatic increase in domestic violence cases during the lockdown caused by the coronavirus epidemics. The letter is signed, among others, by the Vice-President of the European Parliament and Head of the SYRIZA – Progressive Alliance delegation, Dimitrios Papadimoulis as well as the Members of the European Parliament of SYRIZA – Progressive Alliance delegation, Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis and Elena Kountoura.

In the letter, the co-signed Members of the European Parliament, point out the dramatic development in the increase of domestic violence cases during the lockdown caused by the coronavirus epidemics in the European Union and request the European Commission, “after having identified the severe nature of the problem”, to “make the necessary measures to confine domestic violence in all member – states”.

The MEPs also criticise the fact that the Hungarian Government used the pandemic as a pretext to reject the Istanbul Convention. The Members of the European Parliament point out that the Istanbul Convention is a legally binding international text, setting the criteria for preventing gender – based violence and request the European Commission to bend every effort to protect fundamental rights of all EU citizens.

You can read the whole letter below:

H.E. Ursula von der Leyen
President
European Commission
European Parliament, 11 May 2020

RE: RISE OF DOMESTIC VIOLENCE DURING CORONAVIRUS PANDEMIC
Honourable President,

We, 123 undersigned members of the European Parliament are sincerely worried about the dramatic increase in domestic violence cases during the lockdown caused by the coronavirus epidemics in the member states of the European Union and beyond.

We are of the conviction that both member states and the European Commission should introduce special measures to protect effective and potential victims of domestic violence.

French Secretary of State for Gender Equality, Marlène Schiappa revealed that domestic violence across France increased by 32% in one week, in Paris alone it rose by as much as 36%. The French secretary of state rightly pointed out that addressing the situation has become more difficult, and even the emergency number to report domestic abuses has received fewer calls due to the fact that during quarantine “the victims are on lockdown with their abusers”.

Another member state, notably the Hungarian government, used the pandemic to have the Parliament adopted a resolution in an extraordinary procedure to reject the Istanbul Convention becoming legally binding in Hungary and the European Union. Deputy Prime Minister Mr Zsolt Semjén’s argued that while the government wanted to eliminate violence, the aim of the Istanbul Convention is to eliminate the families. As you can see, the attitudes of member states can be much diverse.

The rise of domestic violence, however, is a dramatic development in all of our member states. Due to the lockdown, tolerance in many families decrease, the functioning of state agencies and civil society organisations is also limited, and victims have fewer opportunities to seek for protection.

The European Commission has always been firmly committed to combatting domestic violence. We, members of the European Parliament appreciate and highly value the activities of the European Commission in this respect. The lockdown resulted by the pandemic, however, raises the issue to a more severe level than ever before.

We request the European Commission, after having identified the severe nature of the problem, to make the necessary measures to confine domestic violence in all member states, make them ratify the Istanbul Treaty to bend every effort to protect fundamental rights of our citizens.

Yours faithfully:

Klára DOBREV, Hungary – S&D, Csaba MOLNÁR, Hungary – S&D, Sándor RÓNAI, Hungary – S&D, Attila ARA-KOVÁCS, Hungary – S&D, Karin KARLSBRO, Sweden – Renew, István UJHELYI, Hungary – S&D, Marc ANGEL, Luxembourg – S&D, Maria WALSH, Ireland- EPP,
Sylwia SPUREK, Poland – S&D, Gabrielle BISCHOFF, Germany – S&D, Predrag Fred MATIĆ, Croatia – S&D, Evelyn REGNER, Austria – S&D, Łukasz KOHUT, Poland – S&D, Marianne VIND, Denmark – S&D, Marisa MATIAS, Portugal – GUE/NGL, José GUSMÃO, Portugal – GUE/NGL, Vlad-Marius BOTOŞ, Romania – Renew, Alice KUHNKE, Sweden – Greens/EFA, Irène TOLLERET, France – Renew, Agnes JONGERIUS, Netherlands – S&D, Christel SCHALDEMOSE, Denmark – S&D, Abir AL-SAHLANI, Sweden – Renew, Dragoș PÎSLARU, Romania – Renew, Clare DALY, Ireland – GUE/NGL, Milan BRGLEZ, Slovenia – S&D, Carles PUIGDEMONT, Spain – NA, Antoni COMÍN I OLIVERES, Spain – NA, Clara PONSATÍ, Spain – NA, Izaskun BILBAO BARANDICA, Spain – Renew, Dietmar KÖSTER, Germany – S&D, Isabel CARVALHAIS, Portugal – S&D, Miriam DALLI, Malta – S&D, Ilhan KYUCHYUK, Bulgaria – Renew, Erik MARQUARDT, Germany – Greens/EFA, Maria GRAPINI, Romania – S&D, Anna DONÁTH, Hungary – Renew, Maria NOICHL, Germany – S&D, Pascal DURAND, France – Renew, Cornelia ERNST, Germany – GUE/NGL, Pina PICIERNO, Italy – S&D, Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, Spain – GUE/NGL, Petros KOKKALIS, Greece – GUE/NGL, Ramona STRUGARIU, Romania – Renew, Cindy FRANSSEN, Belgium – EPP, Vera TAX, Netherlands – S&D
Sylvie BRUNET, France – Renew, Rosa D`AMATO, Italy – NA, Laurence FARRENG, France – Renew, Alessandra MORETTI, Italy – S&D, Robert BIEDROŃ, Poland – S&D, Katarzyna ŁUKACIJEWSKA, Poland – EPP, Dimitrios PAPADIMOULIS, Greece – GUE/NGL, Terry REINTKE, Germany - Greens/EFA, Hilde VAUTMANS, Belgium – Renew, Nikos ANDROULAKIS, Greece – S&D, Malin BJÖRK, Sweden – GUE/NGL, Ewa KOPACZ, Poland – EPP, Bettina VOLLATH, Austria – S&D, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Spain – Renew, Margarida MARQUES, Portugal – S&D, Chrysoula ZACHAROPOULOU, France – Renew, Elena KOUNTOURA, Greece – GUE/NGL, Heléne FRITZON, Sweden – S&D, Fabienne KELLER, France – Renew, Markéta GREGOROVÁ, Czechia – Greens/EFA, Jytte GUTELAND, Sweden – S&D, Kira Marie PETER-HANSEN, Denmark - Greens/EFA, Tonino PICULA, Croatia – S&D, Francisco GUERREIRO, Portugal – Greens/EFA, Eva KAILI, Greece – S&D, Carmen AVRAM, Romania – S&D, Anne-Sophie PELLETIER, France – GUE/NGL, Manon AUBRY, France – GUE/NGL, Tilly METZ, Luxembourg – Greens/EFA, Christophe GRUDLER, France – Renew,
Brando BENIFEI, Italy – S&D, Alex AGIUS SALIBA, Malta – S&D, Frances FITZGERALD, Ireland – EPP, Kim VAN SPARRENTAK, Netherlands – Greens/EFA, Alexis GEORGOULIS, Greece – GUE/NGL, Hannah NEUMANN, Germany – Greens/EFA, Tanja FAJON, Slovenia – S&D, Katalin CSEH, Hungary – Renew, Włodzimierz CIMOSZEWICZ, Poland – S&D, Niklas NIENAß, Germany – Greens/EFA, Josianne CUTAJAR, Malta – S&D, Arba KOKALARI, Sweden – EPP, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Portugal – S&D, Svenja HAHN, Germany – Renew, Marie-Pierre VEDRENNE, France – Renew, Pernando BARRENA ARZA, Spain – GUE/NGL, Evin INCIR, Sweden – S&D, Michal ŠIMEČKA, Slovakia – Renew, Gwendoline DELBOS-CORFIELD, France – Greens/EFA, Grace O`SULLIVAN, Ireland – Greens/EFA, Patrick BREYER, Germany – Greens/EFA, Demetris PAPADAKIS, Cyprus – S&D, Fabio Massimo CASTALDO, Italy – NA, Monika VANA, Austria – Greens/EFA, Salima YENBOU, France – Greens/EFA, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Romania – Renew, Petra DE SUTTER, Belgium – Greens/EFA, Daniela RONDINELLI, Italy – NA, Andrius KUBILIUS, Lithuania – EPP, Isabel SANTOS, Portugal – S&D, Miapetra KUMPULA-NATRI, Finland – S&D, Katarina BARLEY, Germany – S&D, Eleonora EVI, Italy – NA, Ernest URTASUN, Spain – Greens/EFA, Pierfrancesco MAJORINO, Italy – S&D, Rovana PLUMB, Romania – S&D, Michal WIEZIK, Slovakia – EPP, Silvia MODIG, Finland – GUE/NGL, Andreas SCHIEDER, Austria – S&D, Alviina ALAMETSÄ, Finland – Greens/EFA, Danuta Maria HÜBNER, Poland – EPP, Costas MAVRIDES, Cyprus – S&D, Christine SCHNEIDER, Germany – EPP, Nikolaj VILLUMSEN, Denmark – GUE/NGL, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Slovakia – ECR, Javier NART, Spain – Renew, Ivars IJABS, Latvia – Renew, Isabella ADINOLFI, Italy - NAΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ