ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/05/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων και την ιατρική βεβαίωση που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να προπονηθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις»

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων και την ιατρική βεβαίωση που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να προπονηθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις»ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
Υγείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων για εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ιατρική βεβαίωση που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να προπονηθούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις»

Στις 17/05/2020 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από 18-24 Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Β΄ 1868/2020). 
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. 3 προβλέπεται η χρήση των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, για τη σχετική προετοιμασία που θα τους επιτρέψει να λάβουν μέρος στην πρακτική δοκιμασία στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Εξετάσεων για την είσοδό τους στις λεγόμενες Παραγωγικές Σχολές τις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Πυροσβεστικές Σχολές, Λιμενικό & ΑΕΝ.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνέχεια της ΚΥΑ, εξέδωσε σχετικές Οδηγίες Αθλητικής Προετοιμασίας για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Με βάση τις Οδηγίες, για την είσοδο ενός υποψηφίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό την προετοιμασία του, ο κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίζει, πέρα των άλλων σχετικών εγγράφων και βεβαιώσεων, «ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/της υποψηφίου/ας για COVID-19 και ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρεία του».

Με βάση τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι μαθητές για τις Παραγωγικές Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν την εξέταση για COVID-19, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους. Εντούτοις, τόσο το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό, όσο και το ιατρικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων, δεν έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση και οδηγία για την πραγματοποίηση των σχετικών τεστ COVID-19 σε μαθητές υποψήφιους πανελληνίων για εισαγωγή σε Παραγωγικές Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γονείς και μαθητές βρίσκονται σε δικαιολογημένη αναστάτωση, καθώς στην περίπτωση που τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν λάβουν εντολή και οδηγίες ώστε να διενεργήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις για COVID-19, αυτόματα θα πρέπει να στραφούν σε ιδιώτες ιατρούς και να επωμιστούν το σημαντικά αυξημένο κόστος της εν λόγω εξέτασης. Τα χρονικά περιθώρια για την πραγματοποίηση της εξέτασης είναι μάλιστα στενά, καθώς οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν και οι υποψήφιοι μαθητές-αθλητές θα πρέπει να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους το συντομότερο δυνατό.

Ακόμη, προβληματισμό δημιουργεί και το αν η εξέταση για COVID-19 στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψήφιοι μαθητές- αθλητές θα τους καλύπτει και για τη διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές σχολές ή αν θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε εκ νέου εξέταση, επωμιζόμενοι περαιτέρω οικονομικό βάρος.

Σε απάντηση Επιστολής που απέστειλα για το θέμα στις 18/05/2020, ο ΓΓ Αθλητισμού σημείωσε ότι: «Υπάρχει μια παρεξήγηση: δεν ζητάμε τεστ COVID-19, αλλά συμπλήρωση από τους υποψηφίους ενός συνοπτικού ιστορικού που δίνεται στον ιατρό και κλινική εξέταση από τον ιατρό που ελέγχει αν υπάρχουν συμπτώματα COVID-19 (πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, μυαλγίες κλπ) και χορηγεί την αντίστοιχη βεβαίωση «ότι ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα COVID-19» ή παραπέμπει για άλλες εξετάσεις αν κρίνει σκόπιμο από την κλινική εξέταση και το ιστορικό. Λόγω της παρερμηνείας που έχει δημιουργηθεί θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις».

Τα παραπάνω είναι διευκρινιστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η νόσος του  COVID-19, πέρα από τα συνήθη συμπτώματα που αναφέρονται, παρουσιάζει και άλλα συμπτώματα, ενώ ειδικά στους νέους υποψήφιους μαθητές η νόσος, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, είναι τις περισσότερες φορές ασυμπτωματική.  Συνεπώς, για ένα γιατρό είναι δύσκολο να γνωματεύσει μόνο με μια απλή κλινική εξέταση ότι κάποιος/α και δη νέος/α δεν έχει  COVID-19 χωρίς να γίνει η εξέταση με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.

Με βάση τα παραπάνω και τη συνήθη πρακτική, οι επαγγελματίες ιατροί πολύ δύσκολα θα παρέχουν σε υποψηφίους ιατρική βεβαίωση ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα COVID-19, καθώς δεν θα μπορούν να λάβουν την ευθύνη για κάτι τέτοιο χωρίς τη διενέργεια του διαγνωστικού τεστ. Έτσι, οι πολλοί υποψήφιοι θα οδηγηθούν στην σχετική εξέταση με σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ώστε με την παροχή των κατάλληλων οδηγιών, να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης για COVID-19 σε μαθητές υποψήφιους πανελληνίων για εισαγωγή σε Παραγωγικές Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Στην περίπτωση που αυτό δεν κρίνεται δυνατό, θα πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση, ώστε αν η εν λόγω εξέταση γίνεται από ιδιώτη ιατρό, αυτή να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ και οι οικογένειες να μην επωμιστούν το σημαντικό αυτό οικονομικό κόστος.

Οι μαθητές υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων και οι οικογένειες τους έχουν ήδη βιώσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση ανασφάλειας, αγωνίας και δυσκολιών εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων που πάρθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Είναι χρέος της κυβέρνησης να τους διευκολύνει με κάθε τρόπο στην απαιτητική διαδικασία που έχουν να αντιμετωπίσουν και όχι να τους επιβαρύνει με αχρείαστα κόστη και περαιτέρω ταλαιπωρία.

Επειδή, για την είσοδο ενός υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό την προετοιμασία του για την είσοδό του στις λεγόμενες παραγωγικές σχολές, ο κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίζει, πέρα των άλλων σχετικών εγγράφων και βεβαιώσεων, ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/της υποψηφίου/ας για COVID-19.

Επειδή, τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση και οδηγία για την πραγματοποίηση των σχετικών τεστ COVID-19 σε μαθητές υποψήφιους πανελληνίων για εισαγωγή σε Παραγωγικές Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επειδή, γονείς και μαθητές βρίσκονται σε δικαιολογημένη αναστάτωση, καθώς στην περίπτωση που τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν λάβουν εντολή και οδηγίες ώστε να διενεργήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις για COVID-19, αυτόματα θα πρέπει να στραφούν σε ιδιώτες ιατρούς και να επωμιστούν το σημαντικά αυξημένο κόστος της εν λόγω εξέτασης.

Επειδή, ο ΓΓ Αθλητισμού ενημέρωσε ότι δεν ζητείται τεστ COVID-19, αλλά συμπλήρωση από τους υποψηφίους ενός συνοπτικού ιστορικού που δίνεται στον ιατρό και κλινική εξέταση από τον ιατρό που ελέγχει αν υπάρχουν συμπτώματα COVID-19 (πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, μυαλγίες κλπ).

Επειδή, η νόσος του  COVID-19 ειδικά στους νέους υποψήφιους μαθητές σύμφωνα με ιατρικές μελέτες είναι τις περισσότερες φορές ασυμπτωματική ή παρουσιάζει και άλλα πέρα από τα συνήθη συμπτώματα και αυτό συνεπάγεται ότι πολλές φορές αναπόφευκτα οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να παραπέμπονται για εξετάσεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Πώς προτίθενται να παρέμβουν, ώστε με την παροχή των κατάλληλων οδηγιών, να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης για COVID-19 σε μαθητές υποψήφιους πανελληνίων για εισαγωγή σε Παραγωγικές Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα Δημόσια Νοσοκομεία και στην περίπτωση που αυτό δεν κρίνεται δυνατό η εν λόγω εξέταση να γίνεται από ιδιώτη ιατρό και να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ ώστε και οι οικογένειες να μην επωμιστούν το σημαντικό αυτό οικονομικό κόστος;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάρκου Κώστας

Παπαδόπουλος ΣάκηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ