ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/05/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας στην ΕΤΑΔ ΑΕ κατά παράβαση ΠΝΠ

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας στην ΕΤΑΔ ΑΕ κατά παράβαση ΠΝΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Οικονομικών
• Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας στην ΕΤΑΔ ΑΕ κατά παράβαση ΠΝΠ»

Το «Αχίλλειο» αποτελεί ακίνητο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) στην Κέρκυρα (διαχειριζόμενο ως υποκατάστημα) και απασχολεί 44 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Την 14/3/20, η ΕΤΑΔ ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας του 80% του απασχολούμενου προσωπικού με υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με αρ. πρωτ. ΔΠ442662, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας τον 84131600 και αιτιολογία την ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ 18159/20 ΦΕΚ 859/Β/14.3.20 ως πληττόμενη σημαντικά επιχείρηση.
Εν συνεχεία, η ΕΤΑΔ τροποποίησε την ως άνω υπεύθυνη δήλωση την 31/3/20 με το αρ.πρωτ. ΔΠ75696, ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος τον 56301004 και αιτιολογία την ως άνω ΚΥΑ ως επιχείρηση της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή από δημόσια αρχή.
Η ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ 18159/20, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως αιτιολογία της αναστολής, δεν αναφέρει μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά χιονοδρομικά κέντρα και δημόσιες και ιδιωτικές παραλίες, ενώ ο ΚΑΔ που δηλώθηκε με την τροποποιητική υπεύθυνη δήλωση αφορά «υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ» και δηλώθηκε τεχνηέντως, προκειμένου το Μουσείο «Αχίλλειο» να ενταχθεί στις επιχειρήσεις των οποίων η αναστολή έγινε με εντολή δημόσιας αρχής.
Με την Α1053/20-03-2020 ΦΕΚΒ`949/21-03-2020 και Α1061/2020 ΦΕΚ1043 Β`/26.03.2020, οι οποίες καθορίζουν λεπτομέρειες εφαρμογής της από 11.3.20 ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α’, η ΕΤΑΔ ΑΕ εξαιρείται της εφαρμογής αναστολής των συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 και άρθρο 4 αντίστοιχα, στα οποία αναφέρεται «Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου».

Επειδή, ο κος Υφυπουργός Οικονομικών είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος που υπογράφει και τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς τέθηκαν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας όταν απαγορεύεται από διατάξεις εφαρμογής ΠΝΠ και ΥΑ;

2. Γιατί χρησιμοποιήθηκε ΚΑΔ «για υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ» στο Μουσείο «Αχίλλειο» και αν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές στους υπευθύνους για ψευδή υπεύθυνη δήλωση και ηθελημένη χρήση ψευδούς ΚΑΔ, όπως προβλέπεται από την ΠΝΠ;

3. Πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα στην ΕΤΑΔ, η οποία μετακύλησε τη μισθοδοσία του προσωπικού της στον Κρατικό Προϋπολογισμό στερώντας από άλλες ομάδες και εργαζόμενους το πολύτιμο επίδομα των 800 €;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μουζάλας Ιωάννης
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ