ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/05/2020

Ανακοίνωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς σε σχέση με το «Σχέδιο Κόστα-Ρίκα» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)• Η πνευματική ιδιοκτησία για καινοτομίες σε σχέση με τον COVID-19 πρέπει να είναι δημόσια και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους
• Να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος φορέας που με χρηματοδότηση από πλούσιες χώρες και δωρητές θα εξαγοράσει τις πατέντες και θα τις διαθέσει δωρεάν
• Η μόνη χώρα η οποία αντιτίθεται σθεναρά στο «σχέδιο Κόστα-Ρίκα» είναι οι ΗΠΑ
• Αν έστω και ένας αν δεν είναι ασφαλής, τότε κανείς δεν είναι

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/NGL προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει ένθερμα τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έτσι ώστε τα σωτήρια εμβόλια και φάρμακα που αναμένει ολόκληρη η ανθρωπότητα σε σχέση με την COVID-19 να διατίθενται δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, χρώματος δέρματος και οικονομικής τους κατάστασης. Μετά από πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η GUE/NGL δήλωσε πως στηρίζει ένθερμα ότι η πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης ευρεσιτεχνιών και πατεντών θα πρέπει να είναι δημόσια και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου φορέα που θα εξαγοράσει τις πατέντες και θα τις διαθέσει δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο. Το συγκεκριμένο πλάνο αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΠΟΥ σήμερα και ονομάζεται «σχέδιο Κόστα Ρίκα».
Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιστέκονται σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτή τους η στάση κρύβει πολύ σημαντικούς κινδύνους, καθώς ενδέχεται να ανακαλυφθεί ένα σωτήριο φάρμακο ή εμβόλιο και να μην φτάσει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η ανακοίνωση τελειώνει τονίζοντας ότι η υγεία είναι απαράβατο και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση:

Ελεύθερη Πρόσβαση για Όλους σε Εμβόλια και Φάρμακα για την αντιμετώπιση της COVID-19

Ανακοίνωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς σε σχέση με το «Σχέδιο Κόστα-Ρίκα» του ΠΟΥ
Η πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης ευρεσιτεχνιών (πατέντες) απειλούν την πρόσβαση πολλών χωρών, ιδιαίτερα των πιο φτωχών, αλλά όχι μόνο, στα προϊόντα και τις τεχνολογίες (φάρμακα, εμβόλια κλπ.) για την αντιμετώπιση του COVID-19. Υπάρχει δηλαδή η περίπτωση να ανακαλυφθεί ένα σωτήριο φάρμακο ή εμβόλιο και να μην φτάσει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη εξαιτίας της υψηλής τιμής ή των εμπορικών πολιτικών μιας εταιρείας. Ένα σενάριο αυτού του τύπου θα ήταν καταστροφικό όχι μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία, αλλά και για την έννοια της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας, ειδικά σε περιόδους παγκόσμιας κρίσης.
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - και των μελών της - αλλά και της Κίνας, πρότειναν και πέρασαν ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με την εξής λύση – «σχέδιο Κόστα Ρίκα»: Να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος φορέας με επικεφαλής τον ΠΟΥ που με χρηματοδότηση από τις πλούσιες χώρες και άλλους δωρητές θα εξαγοράσει τις πατέντες και θα τις διαθέσει δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο (κράτη, κλπ.) προκειμένου να παραχθούν έγκαιρα, σε επαρκείς ποσότητες και προσιτές τιμές τα κατάλληλα προϊόντα για την αντιμετώπιση του COVID-19.
Η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκριμα για την συνολική αντιμετώπιση των αγκυλώσεων (υψηλές τιμές, καθυστερήσεις κυκλοφορίας κλπ) που δημιουργεί η πνευματική ιδιοκτησία στην πρόσβαση σε τεχνολογίες υγείας. Η μόνη χώρα η οποία αντιτίθεται σθεναρά στο «σχέδιο Κόστα Ρίκα» είναι οι ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ως κίνητρο καινοτομίας, με ενδεχομένως απώτερο σκοπό την προστασία των κερδών της φαρμακοβιομηχανίας.
Επισημαίνουμε τη θέση της Ευρωομάδας μας ότι όλη η πνευματική ιδιοκτησία για καινοτομίες σε σχέση με τον COVID-19 πρέπει να είναι δημόσια και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όταν οι προερχόμενες από τα τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών της δαπάνες της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν θα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές προς το δημόσιο συμφέρον συνέπειες, καθώς θα επηρέαζαν την τιμή και την προσβασιμότητα των ασθενών.
Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της δημόσιας έρευνας και της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες μας για τον κυρίαρχο ρόλο των πολυεθνικών στον φαρμακευτικό τομέα. Επομένως, καλούμε επειγόντως όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες να συγκεντρώσουν τα δεδομένα και την τεχνογνωσία τους σε μια συλλογική προσπάθεια εντοπισμού, δοκιμής, ανάπτυξης και παρασκευής εμβολίων και θεραπειών για τον περιορισμό του COVID-19. Η επιπλέον χρηματοδότηση του προτεινόμενου από το κοινό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου «Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας COVID-19», για την ενίσχυση των δράσεων του για τη χρηματοδότηση ταχείας έρευνας σχετικά με ένα εμβόλιο ή θεραπεία είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.
Η υγεία είναι απαράβατο και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κανείς δεν μπορεί να μείνει εκτός σε αυτόν τον αγώνα για να ανακτήσουμε τις ζωές μας. Μας δίνεται λοιπόν μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές νομικές εξαιρέσεις υπέρ της Δημόσιας Υγείας, με όσο πιο ευέλικτο τρόπο γίνεται και με τρόπο που να επιτρέπει την θωράκιση του παγκόσμιου πληθυσμού, καθότι, έστω και ένας αν δεν είναι ασφαλής, τότε κανείς δεν είναι.
Απαιτούμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εμβόλια και φάρμακα που αντιμετωπίζουν τον COVID19 με διαφάνεια για όλους τους πολίτες, σε προσιτές τιμές για όλες τις χώρες.

29.05.2020

Παρακάτω η ανακοίνωση και στα αγγλικά:
Access to Covid-19 vaccines & medicines must be affordable for all
May 29, 2020

GUE/NGL statement on the WHO General Assembly’s ‘Costa Rica Plan’
Intellectual property and patent rights are threatening many countries’ access to medicines and vaccines for treating Covid-19 – especially the poorest ones. Such rights cover both products and technologies (medicinal drugs, vaccines, etc.), which means once a life-saving drug or vaccine is discovered, large parts of the world’s population will have no access to the treatment due to high prices or commercial policies and limitations imposed by a company.
Such a scenario would be a disaster, not only in the fight against the pandemic – which requires a coordinated global approach – but also the impact on humanity as a whole, and the fundamental concept of international solidarity and cooperation which is more necessary than ever during times of global crises.
To overcome this, many countries including the EU and its member states, as well as China, have proposed and passed a resolution at the World Health Organization’s (WHO) General Assembly that includes the “Costa Rica plan”. The proposal includes setting up an international body headed by the WHO which, by incorporating funding from rich countries and other donors, will acquire the patents and make them available free of charge to all interested parties (states etc.) in order to produce the appropriate products for Covid-19 treatment at affordable prices.
This proposal may yet set the precedence for addressing the overall issue of high prices caused by intellectual property rights, as well as access to health-related technologies. The only country that is strongly opposed to the ‘Costa Rica Plan’ is the United States of America, citing the importance of intellectual property as an incentive to innovate, but more likely as a way to protect its pharmaceutical industry.
Our group reaffirms our belief that all intellectual property for innovations to combat Covid-19 must come under the public domain. We must ensure that when EU public money is spent on research and development, the results will not be bound by intellectual property rights, due to the negative consequences, impact on price and patient accessibility.
In addition, we emphasise the importance of public research and cooperation on an international level, and we express our concerns over the dominant role played by multinationals in the pharmaceutical sector. We therefore call on all pharmaceutical companies to pool their data and knowledge in a collective effort to identify, test, develop and manufacture vaccines and treatments to curb Covid-19 immediately. The establishment of additional funding for a “Covid-19 Research and Innovation Fund” to boost its efforts to finance speedy research on a vaccine or treatment is absolutely crucial.
Health is a fundamental human right. No one should be left behind in our fight against the virus. It is therefore critical that we seize the opportunity now by taking advantage of all possible legal exceptions in favour of public health, in the most flexible way possible, and in a way that would lead to the greater protection of our citizens’ wellbeing. If even one person’s life is endangered, then no one is safe.
Our demand is simple: access to vaccines and medicine that treat Covid-19 with transparency for all, and at accessible prices for all countries.

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ