ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/06/2020

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςστους εργαζόμενους της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑ.Β.Ε.Ε

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςστους εργαζόμενους της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑ.Β.Ε.ΕΤροπολογία στο σ/ν του υπουργείου Παιδείας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βίτσας Δημήτρης, βουλευτής Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Βουλής και Δρίτσας Θοδωρής, βουλευτής Πειραιά και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε, παρέχουν εργασία που εκ της φύσης και του αντικειμένου της συνεπάγεται την έκθεσή τους σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες και λαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 το σχετικό επίδομα σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας.

Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες, που απορρέουν από τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν στην Εθνική Άμυνα, σε υλοποίηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που εργάζονται σε συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, αφενός, ότι τα ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής λογίζονται ως νομίμως καταβληθέντα και αφετέρου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής του στο μέλλον.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)», οι οποίοι απασχολούνται στα συγκροτήματα της προαναφερό-μενης εταιρείας παρέχοντας εργασία που εκ της φύσης και του αντικειμένου της συνεπάγε-ται την έκθεσή τους σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες λαμβάνουν από την 1η Ια-νουαρίου 2018 το σχετικό επίδομα σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας. Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες, που απορρέουν από τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν στην Εθνική Άμυνα, σε υλοποίηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγο-ρίες των εργαζομένων που εργάζονται σε συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του. Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, αφενός, ότι τα ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας σε ε-κτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής λογίζονται ως νομίμως κα-ταβληθέντα και, αφετέρου, η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής του στο μέλλον.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Λογίζονται ως νομίμως καταβληθέντα, δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται τα ποσά που καταβλήθηκαν ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)» σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2018 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται από την ως άνω εταιρεία στους εργαζόμενους της για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).


Αθήνα, 1η Ιουνίου 2020
Οι βουλευτές
Βίτσας Δημήτριος

Δρίτσας ΘεόδωροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ