ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/06/2020

Επιστολή των Στ. Παππά και Σ. Παναγιωτίδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ για τον ΟΑΣΘ

Επιστολή των Στ. Παππά και Σ. Παναγιωτίδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ για τον ΟΑΣΘΕπιστολή προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε., του Στέλιου Παππά, πρώην Προέδρου του ΟΑΣΘ και Σάββα Παναγιωτίδη, πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΘ

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 3/6/2020

Αγαπητοί/ες κύριοι/ες

Λάβαμε το από 26/5/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και σας ευχαριστούμε για την απάντηση σας.
Θα θέλαμε ωστόσο να θέσουμε υπόψη σας δύο κρίσιμης νομικής σημασίας πραγματικά γεγονότα, τα οποία επιβάλλουν σε εμάς μεν να επανέλθουμε και στην Επιτροπή να κινήσει άμεσα αυτεπάγγελτη διαδικασία εξέτασης.

Πρώτον, όπως γνωρίζετε, σε εκτέλεση του Ν. 4482/2017 είχαμε αναλάβει από 25/7/2017 τα καθήκοντα διοίκησης του, τεθέντος σε εκκαθάριση εν λειτουργία, ΟΑΣΘ και παράλληλα ενεργούσαμε ως εκκαθαριστές μέχρι την αντικατάσταση μας την 9/8/2019.

Η ιδιότητά μας αυτή μας έχει καταστήσει υπευθύνους για όλους τους χειρισμούς που έγιναν στο διάστημα που είχαμε την ευθύνη της διοίκησης του ΟΑΣΘ επί δύο και πλέον έτη. Αυτό, άλλωστε, είχαμε επισημάνει στην από 13/9/2019 απάντησή μας σε σχετικό ηλεκτρονικό σας μήνυμα. Συγκεκριμένα, είχαμε επισημάνει τα εξής:
«Όπως είναι σαφές, ως πράξη εκκαθάρισης, την οποία μάς ανέθεσε ο νόμος, προέβημεν στην ως άνω καταγγελία.

Είχαμε καθήκον να διερευνήσουμε κατά πόσον οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ, έλαβαν ως επιχειρηματικά κέρδη από αυτά που δικαιούνταν να λάβουν. Ωστόσο όσα έλαβαν επιπλέον των ευλόγως οφειλόμενων, θα πρέπει να επιστραφούν στο Κράτος που τους τα έδωσε παρανόμως και που τώρα κατέχει τις μετοχές του ΟΑΣΘ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιστραφούν στον ΟΑΣΘ προκειμένου αυτό να τα αποδώσει στο Κράτος.

Αρμοδιότητα του εκκαθαριστή είναι να αναζητά τα χρήματα που οφείλουν τρίτοι και μέτοχοι στην υπό εκκαθάριση εταιρία πριν διανείμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ό,τι πράξαμε συνεπώς, ήταν μέσα στα καθήκοντά μας ως εκκαθαριστών του ΟΑΣΘ. Αλλά και για όσα πράξαμε παραμένουμε υπόλογοι μέχρι την οριστική εκκαθάριση του ΟΑΣΘ.
Τούτων δεδομένων λοιπόν παρακαλώ να σημειώσετε το αμείωτο ενδιαφέρον μας για την πρόοδο της υπόθεσης και ως εκ τούτου παρακαλώ να μας κρατάτε ενήμερους για κάθε εξέλιξη».

Ενόψει αυτών, το πρώτο κρίσιμης νομικής σημασίας γεγονός που οφείλετε να λάβετε υπόψη είναι ότι, παρότι από 9/8/2019 με την αντικατάστασή μας απαλλαγήκαμε από τα καθήκοντα της διοίκησης του ΟΑΣΘ, ουδέποτε απαλλαγήκαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο του και ως φυσικά πρόσωπα, από τις ευθύνες για το διάστημα που ασκήσαμε καθήκοντα διοίκησης και καθήκοντα εκκαθαριστών του ΟΑΣΘ. Ούτε με την πράξη αντικατάστασής μας, την οποία εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΘ, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Μεταφορών της Ελληνικής Κυβέρνησης, ούτε με οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη απαλλαγήκαμε από τις ευθύνες από την άσκηση των καθηκόντων μας. Το γεγονός αυτό και μόνο, ότι δηλαδή από ενδεχόμενη μη διερεύνηση της καταγγελθείσας υπόθεσης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, θα μπορούσε ενδεχομένως να θεμελιωθεί σε βάρος μας αστική, επαγγελματική ή ακόμη και ποινική ευθύνη για αμέλεια στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, θεμελιώνει το ειδικό έννομο συμφέρον μας, το οποίο μας καθιστά ενδιαφερόμενο μέρος της υπόθεσης.

Σημειώνουμε ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες προβήκαμε κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, μεταξύ των οποίων και η καταγγελία που υποβάλαμε και εν συνεχεία ανακλήθηκε, έγιναν με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των υλικών και ηθικών συμφερόντων του ΟΑΣΘ και του αποκλειστικού μετόχου του, που είναι μετά το Ν. 4482/2017 το Ελληνικό Δημόσιο. Πολύ περισσότερο, όταν θεμελιώδες καθήκον της διοίκησής μας υπήρξε η υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος και η εκκαθάριση ενός Οργανισμού ο οποίος έχει απορροφήσει τεράστια ποσά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τα οποία έχετε στα χέρια σας.

Δεύτερον, όπως πιθανόν να έχετε πληροφορηθεί, η υπόθεση απασχόλησε το ελληνικό κοινοβούλιο σε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κατά τη σχετική συζήτηση στη συνεδρίαση της 22/5/2020, ο αρμόδιος υπουργός όχι μόνο καταλόγισε ευθύνες στην διοίκηση Παππά, αλλά όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, απόσπασμα των οποίων προσκομίζουμε συνημμένο στην παρούσα, «τα στοιχεία τα έχει η Κομισιόν, τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεννοήθηκε, κύριε Πρόεδρε, με τη νέα Διοίκηση του ΟΑΣΘ να βάλει την υπόθεση στο αρχείο».

Συνεχίζοντας σε άλλο σημείο ο υπουργός είπε ότι: «Πήγε και κατήγγειλε τον εαυτό του [ο κ. Παππάς], διότι ακόμα και αν έβγαινε κρατική ενίσχυση -που δεν βγήκε κρατική ενίσχυση- θα πλήρωνε ο κρατικοποιημένος ΟΑΣΘ τα 127 εκατομμύρια».

Από τις παραπάνω επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων συνάγεται ότι:

(1) Η απόσυρση της καταγγελίας που υποβάλαμε έγινε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, «σε συνεννόηση» της Επιτροπής με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ, γεγονός που -εάν αληθεύει- μας αποκρύψατε στη μέχρι τώρα επικοινωνία μας και το οποίο κυρίως -επαναλαμβάνουμε, εάν αληθεύει- θέτει εν αμφιβόλω την αμεροληψία της Επιτροπής, όσον αφορά τη μέχρι τώρα μη κίνηση αυτεπαγγέλτως της διαδικασίας έρευνας. Αντιθέτως, εάν η δήλωση του υπουργού δεν αληθεύει, τότε τίθεται εν αμφιβόλω η αξιοπιστία των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης και συνακόλουθα, της διορισθείσας από αυτήν νέας διοίκησης του ΟΑΣΘ, περιλαμβανομένης και της ανάκλησης της καταγγελίας που υποβάλλαμε.

(2) Ο υπουργός εμφανίζεται να έχει αποφανθεί επί υπόθεσης κρατικών ενισχύσεων και επί του υπόχρεου ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης δηλώνοντας, αφενός, ότι δεν υπάρχει παράνομη κρατική ενίσχυση και αφετέρου ότι, ακόμη και εάν υπήρχε, αυτή «θα την πλήρωνε ο κρατικοποιημένος ΟΑΣΘ», δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο. Με την τοποθέτησή του αυτή εμφανίζεται να τοποθετείται επί υπόθεσης κρατικών ενισχύσεων καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και καθ’ υποκατάσταση του αποκλειστικά αρμόδιου οργάνου, που είναι η Επιτροπή.Μήπως γνωρίζει κάποια γνωμοδότηση σας ο κ. υπουργός με την οποία έχετε αποφανθεί ως Ε.Ε. ότι δεν υπήρχε κρατική ενίσχυση; Αν ναι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση σας και δεν την γνωρίζουμε. Αν όχι που βρίσκεται η αλήθεια;

(3) Οι δηλώσεις αυτές του αρμόδιου υπουργού έρχονται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε σαφή αντίθεση με όσα διαβεβαιώσατε «περί ανακλήσεως από τη σημερινή διοίκηση», αφού ο υπουργός δηλώνει ότι έγινε σε συνεννόηση με την Επιτροπή και επιπλέον αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση.

Τούτων δοθέντων, αντιλαμβάνεστε ότι ο μόνος τρόπος να αρθούν οι, τουλάχιστον ενοχλητικές, εντυπώσεις που δημιουργούνται είναι:
• να κινήσετε άμεσα, και ενόψει των στοιχείων που σας προσκομίζουμε, την αυτεπάγγελτη διερεύνηση της αποσυρθείσας καταγγελίας μας,
• να αναγνωρίσετε ότι έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για την οριστική διαλεύκανση της καταγγελίας, διότι οφείλουμε να προστατεύσουμε τόσο την προσωπική, επαγγελματική και επιστημονική μας τιμή και αξιοπρέπεια, αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Με εκτίμηση
Στυλιανός Παππάς…….πρώην Πρόεδρος ΟΑΣΘ
Σάββας Παναγιωτίδης…πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΘ

Υ.Γ. Προς υπεράσπιση της συλλογικής, αλλά και της προσωπικής τιμής και αξιοπρέπειας μας διατηρούμε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε κάθε σχετικό έγγραφο ή ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με την προσφυγή μας.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ