ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/06/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας ειδικών σχολείων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας ειδικών σχολείων στην Περιφέρεια ΘεσσαλονίκηςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εσωτερικών

Θέμα: « Ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας ειδικών σχολείων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης»


Σύμφωνα με τον διακηρυκτικό σκοπό του ν.3699/2008, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση επιδιώκει ιδίως: α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν, γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και δ) την αλληλο-αποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν.

Η εφαρμογή των αρχών του "Σχεδιασμού για Όλους (Design for All)" του άρθρου 2 παρ. 5 εδ. δ του ν. 3699/2008, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική, τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ.

Η πραγματική κατάσταση, ωστόσο, των σχολείων ειδικής αγωγής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης απέχει πολύ από τις παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις. Ειδικότερα
1) Το 1ο ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, στεγάζεται σε κτήριο που δεν διασφαλίζει την προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία καθώς στερείται ανελκυστήρα και δεν διαθέτει ούτε ράμπα. Για να μπορέσει κανείς να εισέλθει στο κτήριο πρέπει ανέβει σκάλες.
2) Το 1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), που βρίσκεται στο κέντρο της Θέρμης, στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο με σκάλες επίσης χωρίς  ανελκυστήρα και ράμπα. Το υπόγειο στο οποίο υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας,  δεν έχει παράθυρα και ως εκ τούτου είναι αδύνατος ο φυσικός αερισμός. Το κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο και όσες προσπάθειες έχουν γίνει για να ανευρεθεί καταλληλότερο δεν έχουν ευοδωθεί.
3) Το 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), έχει προσβασιμότητα, ωστόσο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις παλιάς βιομηχανικής αποθήκης.
4) Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) ΠΕΥΚΩΝ στερείται ράμπας και εισόδου κατάλληλης για να περάσει αμαξίδιο ενώ δεν διαθέτει ανελκυστήρα.
5) Το Ειδικό Δημοτικό Πεύκων στεγάζεται σε διώροφο σχολείο στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα να κατέβουν στον κάτω όροφο παιδιά με κινητική αναπηρία, γιατί επίσης δεν διαθέτει ασανσέρ ούτε ράμπα.
6) Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου συστεγάζεται με 2 σχολεία δημοτικής τυπικής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου οι χώροι του σχολείου δεν επαρκούν για τις ανάγκες των μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα παιδιά κατά τους χειμερινούς μήνες προαυλίζονται σε στεγασμένο χώρο λίγων τετραγωνικών μέτρων, όπου δεν είναι εφικτό να τηρηθούν οι αποστάσεις, που επιβάλλει η πανδημία.
7) Το 6ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε παλιό σπίτι, προσφορά του ιδρύματος Άγιος Δημήτριος και στον ίδιο χώρο λειτουργεί και Νηπιαγωγείο. Δυστυχώς δεν διαθέτει αίθουσες για θεραπευτικές δραστηριότητες και η κουζίνα δεν είναι λειτουργική για άτομα με αναπηρία, τέλος
8) Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ένα προκατασκευασμένο κτήριο (Προκάτ), εντελώς ακατάλληλο να στεγάσει παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς η πρόσβαση στον δεύτερο όροφο γίνεται μόνο με σκάλες χωρίς ανελκυστήρα και Ράμπα.

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων αποδυνάμωσε το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, με βασικές αδυναμίες την έλλειψη εκπαιδευτικών και την υπο-χρηματοδότηση, δημιουργώντας αρκετά εμπόδια -στα ήδη πολλά- σε ευπαθείς ομάδες του μαθητικού πληθυσμού (μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Ήδη, από τις 14.10.2019, 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει σχετική ερώτηση αναφορικά με τους 4.500 διορισμούς ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην ειδική αγωγή. Στο πρόβλημα της υπο-στελέχωσης των εκπαιδευτικών αυτών δομών, έρχεται να προστεθεί και η κτιριακή ακαταλληλότητα τους, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στα παραπάνω σχολεία.

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων των σχολείων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στα κτηριολογικά προγράμματα.

Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για την μέριμνα για τη σχολική στέγη και ειδικότερα για τα έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε διαμορφώσεις και παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτήρια (ανελκυστήρες, ράμπες, χώροι υγιεινής εξειδικευμένων προδιαγραφών, εξοπλισμός σήμανσης, κ.ο.κ.), (άρθρο 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α’, άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 ν. 2831/2000 « Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ευρύτερου δημόσιου τομέα, …..επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι διαμορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύμφωνα με σχετικές προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροτοξίας και Δημόσιων Έργων»

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε η λειτουργία των παραπάνω σχολείων να ανταποκρίνεται στις οικίες διατάξεις για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και ιδίως στη νομοθετική πρόνοια του «σχεδιασμού για όλους» του άρθρου 2 παρ. 5 εδ. δ ν. 3699/2008;

2) Ποια από τα παραπάνω κτίρια είναι προϋφιστάμενα του ν. 2831/2000 και ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει ώστε οι χώροι να είναι προσπελάσιμοι από τα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 2831/2000;

3) Υπάρχουν εγκεκριμένα Κτιριολογικά Προγράμματα για τα παραπάνω σχολικά κτίρια και αν ναι ποια είναι τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, που αναλογούν στους μαθητές;

4) Έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση και για ποια σχολεία, από όσα αναφέρονται ανωτέρω, είτε για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους είτε για νέα κτίρια.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Βέττα Καλλιόπη
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Τζούφη Μερόπη
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ