ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/06/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απουσία πρόνοιας για την στήριξη του νησιωτικού πρωτογενούς τομέα και την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντων

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απουσία πρόνοιας για την στήριξη του νησιωτικού πρωτογενούς τομέα και την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντωνΤην απουσία πρόνοιας για την στήριξη του νησιωτικού πρωτογενούς τομέα και την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντων, καταγράφουν σε ερώτηση τους προς τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης 15 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των τομεαρχών Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριου Σαντορινιού και Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως δεδομένου ότι ο Τουρισμός καλύπτει σε πολλά νησιά μέχρι και το 90% του παραγόμενου ΑΕΠ τους, εύκολα γίνεται κατανοητό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται αρκετά επαγγέλματα που συνδέονται με αυτόν τον τριτογενή τομέα, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να βιώσει μια ανεπανάληπτη κρίση και ύφεση. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, που εμπλέκονται με τον Τουρισμό, βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομικό μαρασμό, ήδη, ενώ πολλοί κλάδοι, λόγω της μη έναρξης, στην ώρα της, της τουριστικής περιόδου, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραγωγικός τομέας των νησιών, που κατά κύριο λόγο έχει ως κύριο αποδέκτη και καταναλωτή τις τουριστικές δομές, αντιμετωπίζει σημαντικά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Επιπλέον, μείωση στην κατανάλωση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και αλιευμάτων έχει παρουσιαστεί φέτος και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που βιώνουν πολλά νοικοκυριά εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης αποτελούν την πλειονότητα των απασχολούμενων στα νησιά.

Κτηνοτρόφοι, αγρότες, μελισσουργοί, αλιείς και επεξεργαστές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιώνουν μέρες αγωνίας για την επιβίωση τον κλάδων τους, αφού η διάθεση των προϊόντων τους είναι σχεδόν αδύνατη, το γενικευμένο lockdown προκάλεσε τη συσσώρευση μιας ολόκληρης αδιάθετης παραγωγής και η δυνατότητα εκ νέου παραγωγής φαίνεται σχεδόν αδύνατη, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε τέτοια αδυναμία, ώστε δεν έχουν τα μέσα και τους πόρους να αγοράσουν τα απαραίτητα βοηθήματα (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτλ.), που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν, και να παράγουν.
Από την άλλη, δεν έχει υπάρξει καμία κρατική μέριμνα ώστε να απορροφηθούν μαζικά, τα ήδη υπάρχοντα, αδιάθετα προϊόντα τους και να αποκτήσουν και πάλι τα απαραίτητα κεφάλαιο που χρειάζονται για την επαναδραστηριοποίησή τους.

* Επισυνάπτεται η ερώτηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Καμία πρόνοια για την στήριξη του νησιωτικού πρωτογενούς τομέα και την απορρόφηση των αδιάθετων προϊόντων»

Οι συνθήκες της Νησιωτικότητας, όπως είναι η γεωγραφική απομόνωση, οι κλειστές οικονομίες, ο περιορισμένος χώρος ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, κα., απαιτούσαν ανέκαθεν από την Πολιτεία την εφαρμογή ειδικών πολιτικών στήριξης καθώς και την υλοποίηση εξειδικευμένων σχεδίων ανάπτυξης, πρόβλεψη που άλλωστε περιλαμβάνεται και στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας μας.

Οι μέρες της πανδημίας και οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν όλη τη χώρα, αποδεικνύεται ότι είχαν περισσότερες και μεγαλύτερες συνέπειες στα νησιά και στις νησιωτικές κοινωνίες. Δεδομένου ότι ο Τουρισμός καλύπτει σε πολλά νησιά μέχρι και το 90% του παραγόμενου ΑΕΠ τους, εύκολα γίνεται κατανοητό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται αρκετά επαγγέλματαπου συνδέονται με αυτόν τον τριτογενή τομέα, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να βιώσει μια ανεπανάληπτη κρίση καιύφεση.Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις,που εμπλέκονται με τον Τουρισμό, βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομικό μαρασμό, ήδη, ενώ πολλοί κλάδοι, λόγω της μη έναρξης, στην ώρα της, της τουριστικής περιόδου, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραγωγικός τομέας των νησιών, που κατά κύριο λόγο έχει ως κύριο αποδέκτη και καταναλωτή τις τουριστικές δομές, αντιμετωπίζει σημαντικά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Επιπλέον, μείωση στην κατανάλωση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και αλιευμάτων έχει παρουσιαστεί φέτος και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που βιώνουν πολλά νοικοκυριά εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης αποτελούν την πλειονότητα των απασχολούμενων στα νησιά.

Κτηνοτρόφοι, αγρότες, μελισσουργοί, αλιείς και επεξεργαστές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιώνουν μέρες αγωνίας για την επιβίωση τον κλάδων τους, αφού η διάθεση των προϊόντων τους είναι σχεδόν αδύνατη, το γενικευμένο lockdown προκάλεσε τη συσσώρευση μιας ολόκληρης αδιάθετης παραγωγής και η δυνατότητα εκ νέου παραγωγής φαίνεται σχεδόν αδύνατη, λόγω των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε τέτοια αδυναμία, ώστε δεν έχουν τα μέσα και τους πόρους να αγοράσουν τα απαραίτητα βοηθήματα (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτλ.),που θα τους επιτρέψουννα συνεχίσουν να καλλιεργούν, και να παράγουν. Από την άλλη, δεν έχει υπάρξει καμία κρατική μέριμνα ώστε να απορροφηθούν μαζικά, τα ήδη υπάρχοντα,αδιάθετα προϊόντα τους και να αποκτήσουν και πάλι τα απαραίτητα κεφάλαιο που χρειάζονται για την επαναδραστηριοποίησή τους.

Επειδή, αυτό που διακρίνει την πολιτική διαχείριση της κρίσης στον αγροτικό τομέα μέχρι σήμερα είναι η αποσπασματικότητα, η προχειρότητα, η αναβλητικότητα και τελικά η έλλειψη σχεδίου για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια βιώσιμη, με όρους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, ελληνική γεωργία,

Επειδή, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική στήριξη έως σήμερα από την κυβέρνηση για τα απολεσθέντα εισοδήματα τους,

Επειδή, η πιθανή αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους, δυσχεραίνει έως και καθιστά αδύνατο, τον οικονομικό προγραμματισμό των αγροτών και κτηνοτρόφων,

Επειδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να αξιοποιήσουν εναλλακτικές δυνατότητες για την απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο από την πλευρά της Κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπισθεί η μειωμένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων λόγω μείωσης του τουρισμού;

2. Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί για την αντιστάθμιση των μειωμένων εισοδημάτων γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, στα ελληνικά νησιά;

3. Εξετάζεται η δυνατότητα να καταρτιστεί πρόγραμμα απορρόφησης παραγόμενων αγροτικών προϊόντων για στήριξη κοινωνικών και κρατικών δομών (όπως πχ. Νοσοκομεία, Στρατιωτικές δομές, δομές φιλοξενίας μεταναστών, κρατικά ιδρύματα, κα);

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΣαντορινιόςΝεκτάριος
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Αναστασία
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Νίνα
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Παπανάτσιου Κατερίνα
Ραγκούσης Γιάννης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ