ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/06/2020

Χ. Μαμουλάκης: Δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε η ΤτΕ να ολοκληρώσει την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για την ενεργοποίηση του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου - βίντεο

Χ. Μαμουλάκης: Δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε η ΤτΕ να ολοκληρώσει την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για την ενεργοποίηση του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου - βίντεοΟμιλία Χάρη Μαμουλάκη, Εισηγητή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της συζήτησης του σ/ν «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»
(4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)

.

Για αδικία ενάντια σε μια μερίδα συνταξιούχων σχετικά με τη φορολόγηση των αναδρομικών εισοδημάτων τους (α. 30) και για την έλλειψη πολιτικής βούλησης προκειμένου να δημιουργηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να ευνοηθούν οι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας (α. 35) , μίλησε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση). Τέλος, κατέκρινε το γεγονός ότι η διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων που προέκυψαν από την πανδημία δε μπορεί να λειτουργεί στη βάση επιβράβευσης μόνο όσων πληρώνουν και στην καταδίκη όσων αδυνατούν (α. 36).
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στα εξής άρθρα:
Με το άρθρο 30 μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται μέρος του προβλήματος που δημιουργήθηκε με τη φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων. Ωστόσο, δεν προκύπτει ευδιάκριτα ο τρόπος διενέργειας της εκ νέου εκκαθάρισης των εισοδημάτων από συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά, ειδικά για τα έτη τα οποία έχουν παραγραφεί. Για τα εν λόγω εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν φορολογικά έτη έως και το 2013, τα οποία καταβλήθηκαν εντός του 2014 και για τα οποία εκδόθηκε πράξη διοικητικού ή και διορθωτικού προσδιορισμού φόρου το2019, το συνολικό ποσό των αναδρομικών εκκαθαρίστηκε στο φορολογικό έτος 2014, ήτοι το έτος καταβολής, χωρίς να ανάγεται επιμεριστικά στα έτη που αφορά.
Άρθρο 35: Το γεγονός ότι για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και για το 2020 είναι μία θετική ρύθμιση ωστόσο. Για ποιο λόγο διατηρείται η ρύθμιση της μη φορολόγησης των αγροτεμαχίων, αδιακρίτως του μεγέθους της ιδιοκτησίας; Επιπλέον, αναφορικά με τη διατήρηση της έκπτωσης του άρθρου 7 σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, για ποιο λόγο δε γίνεται αναδιαμόρφωση του εύρους τιμής ζώνης ή του βασικού φόρου που αντιστοιχεί βάσει του άρθρου 4 και αντίστοιχα αύξηση του πρώτου εύρους αξίας ακίνητης περιουσίας του άρθρου 5ή και αναπροσαρμογή των ποσοστών φορολόγησης τουν.4223/2013 ούτως ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους μικρο-ιδιοκτήτες;
Άρθρο 36: Με το άρθρο 36 επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020. Η εν λόγω διάταξη κινείται σε θετική κατεύθυνση. Είναι βασικό ότι εντάσσει στην έκπτωση και τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και κάνουν χρήση τμηματικής καταβολής και όχι μόνο τους καταβάλλοντες εφάπαξ. Επίσης, είναι σημαντική η λογική της επιβράβευσης, με σχετική έκπτωση, σε όσους παρά την πανδημία, κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική διαχείριση της πανδημίας δεν μπορεί να λειτουργεί στη βάση επιβραβεύω μόνο όσους με πληρώνουν και καταδικάζω όσους δεν μπορούν.

Ερωτήματα Χάρη Μαμουλάκη για την κατ’ άρθρο συζήτηση στο νομοσχέδιο για τις μικρο-χρηματοδοτήσεις

17 Ιουνίου 2020
Μέρος Α’: Μικροχρηματοδοτήσεις
1) Άρθρο 4: Με το άρθρο 4 καθορίζονται οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο το σύνολο σχεδόν των διαδικασιών και των απαιτήσεων της ΤτΕ έναντι των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων παραπέμπονται σε αποφάσεις της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας. Σίγουρα ο νόμος θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των αδειών των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και την άσκηση της εποπτικής λειτουργίας. Η παραπομπή στο νόμο σε αποφάσεις της ΤτΕ καθιστά πολύ δύσκολο για την εθνική αντιπροσωπεία να αξιολογήσει αν η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Δημιουργεί, επίσης, εύλογες ανησυχίες για το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε η ΤτΕ να ολοκληρώσει την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για την ενεργοποίηση του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου.

2) Άρθρο 5: Με το άρθρο 5 προσδιορίζεται ότι οι μόνοι φορείς που μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία των μικροχρηματοδοτήσεων είναι Ανώνυμες Εταιρίες ειδικού σκοπού. Όπως γνωρίζετε στο σχέδιο νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης προβλεπόταν η ίδρυση είτε ως κεφαλαιουχικές εταιρίες είτε ως αστικές. Αυτό παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στο επίπεδο της εποπτείας των νέων αυτών φορέων καθώς το ίδιο το σχέδιο νόμου προσδιόριζε το περιεχόμενο της εποπτείας.

3) Άρθρο 7: Το άρθρο 7 προσδιορίζει ως ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο των ΑΕ ειδικού σκοπού τις 400 χιλ. ευρώ. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιο κριτήριο έχετε επιλέξει αυτό το μέγεθος αρχικού κεφαλαίου; (Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε δύο τύπους εταιρειών αυτές που είχαν αρχικό κεφάλαιο 200 ευρώ αν την δραστηριότητα θα την έκαναν σε συνεργασία με κάποιο φορέα του ευρύτερου δημοσίου και τα 2 εκατ. ευρώ αν ο φορέας ήταν αμιγώς ιδιωτικός.)

4) Άρθρο 9: Στο άρθρο 9 αναφορικά με τα δικαιώματα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας στην προηγούμενη εκδοχή του νόμου προβλεπόταν και η διαδικασία ελέγχου καταλληλόλητας φυσικών προσώπων (fit and proper supervision). Υπενθυμίζουμε ότι οι κατευθύνσεις αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της στελέχωσης και της μετοχικής σύνθεσης τραπεζικών, χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων. Ήμαστε κάθετοι σε αυτό κύριε Υπουργέ! Η μη συμπερίληψη μιας ανάλογης πρόβλεψης στο σημερινό νόμο δημιουργεί περιθώρια καταστρατήγησης του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων. Είμαι βεβαίως ότι το καταλαβαίνετε αυτό και ότι μέχρι το τέλος των συνεδριάσεων θα μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία γύρω από αυτό το ζήτημα.

5) Άρθρο 12: Με το άρθρο 12 προβλέπονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για την μη-συμμόρφωση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεις σε όσα προβλέπει ο παρών νόμος. Κατά την άποψη μας τα ποσά αυτά θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο υπό συζήτηση κείμενο.

6) Άρθρο 15: Το άρθρο 15 προσδιορίζει τους δυνητικούς δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων. Το σημείο αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσετε και τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οι οποίοι εξάλλου επιτελούν ανάλογες κοινωνικές λειτουργίες με τα ιδρύματα που συζητάμε επ’ αφορμή του σημερινού νόμου.


7) Άρθρο 19: Το άρθρο 19 ορθά περιγράφει τις απαλλαγές από τέλη και εισφορές των συμβάσεων μικροχρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, συνολικά από το νομοσχέδιο απουσιάζει κάποια πρόβλεψη για τα τέλη εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αν αφεθεί αυτό το ζήτημα στην διακριτική ευχέρεια της ΤτΕ υπάρχει ο κίνδυνος να είναι υπερβολικά υψηλά και κατ΄ επέκταση να δημιουργηθεί ένα πρόσκομμα στην ανάπτυξη της αγοράς.

Μέρος Β’: Ρυθμίσεις Τραπεζικού Τομέα

Μέρος Γ’: Λοιπές Διατάξεις

8) Άρθρο 30 : Με το άρθρο 30 μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται μέρος του προβλήματος που δημιουργήθηκε με τη φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων. Ωστόσο κρίνεται ότι η διατύπωση της παρ. 5 με την οποία προστίθεται και η παρ.54 στο άρθρο 72 του ν.4174/2013 ότι είναι ασαφής. Πιο συγκεκριμένα δεν προκύπτει ευδιάκριτα ο τρόπος διενέργειας της εκ νέου εκκαθάρισης των εισοδημάτων από συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά, ειδικά για τα έτη τα οποία έχουν παραγραφεί. Για τα εν λόγω εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν φορολογικά έτη έως και το 2013, τα οποία καταβλήθηκαν εντός του 2014 και για τα οποία εκδόθηκε πράξη διοικητικού ή και διορθωτικού προσδιορισμού φόρου το 2019, το συνολικό ποσό των αναδρομικών εκκαθαρίστηκε στο φορολογικό έτος 2014, ήτοι το έτος καταβολής, χωρίς να ανάγεται επιμεριστικά στα έτη που αφορά. Αυτό προέκυψε λόγω του ότι οι φορολογούμενοι δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως προκειμένου να προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει η κατ’ έτος ανάλυση των αναδρομικών και προκειμένου να μη παραγραφούν διενεργήθηκε η βεβαίωση κατά τα προαναφερόμενα. Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να διευκρινίσετε το πως καθίσταται σαφές από τη διάταξη ότι παρατείνεται η παραγραφή και ως εκ τούτου ότι μπορεί η διοίκηση να επανακκαθαρίσει τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις και να εκδώσει πράξη ή πράξεις, (στη περίπτωση που τα αναδρομικά αφορούν σε περισσότερα του ενός έτους από το 2014 και πριν), διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση;

9) Άρθρο 31: Παρότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης που τίθεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 28 του άρθρου 66 του ν.4646/2019, μέχρι τις 31.12.2020 είναι ένα ευνοϊκό μέτρο σε περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας καταβολής, ωστόσο με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν ευνοούνται οι πρόδηλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής; Επιπλέον, αναφορικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για τις φορολογικές υποχρεώσεις πώς αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή οι περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών;


10) Άρθρο 35: Το γεγονός ότι για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και για το 2020 είναι μία θετική ρύθμιση ωστόσο: Για ποιο λόγο η διατήρηση της ρύθμισης αυτής, δηλ. της μη φορολόγησης των αγροτεμαχίων, γίνεται αδιακρίτως του μεγέθους της ιδιοκτησίας; Επιπλέον, αναφορικά με τη διατήρηση της έκπτωσης του άρθρου 7 σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, για ποιο λόγο δε γίνεται αναδιαμόρφωση του εύρους τιμής ζώνης ή του βασικού φόρου που αντιστοιχεί βάσει του άρθρου 4 και αντίστοιχα αύξηση του πρώτου εύρους αξίας ακίνητης περιουσίας του άρθρου 5 ή και αναπροσαρμογή των ποσοστών φορολόγησης του ν.4223/2013 ούτως ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους μικρο-ιδιοκτήτες;

11) Άρθρο 36: Με το άρθρο 36 επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020. Η εν λόγω διάταξη κινείται σε θετική κατεύθυνση. Είναι βασικό ότι εντάσσει στην έκπτωση και τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και κάνουν χρήση τμηματικής καταβολής και όχι μόνο τους καταβάλλοντες εφάπαξ. Επίσης, είναι σημαντική η λογική της επιβράβευσης, με σχετική έκπτωση, σε όσους παρά την πανδημία, κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, ωστόσο γιατί η Κυβέρνηση δεν δίνει καμία ευκαιρία και σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους, αντιθέτως μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον (παρατάσεις); Η οικονομική διαχείριση της πανδημίας δεν μπορεί να λειτουργεί στη βάση επιβραβεύω μόνο όσους με πληρώνουν και καταδικάζω όσους δεν μπορούν.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ