ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/06/2020

Τροπολογίες του Δημ. Παπαδημούλη για το κράτος δικαίου και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τροπολογίες του Δημ. Παπαδημούλη για το κράτος δικαίου και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου• Σημαντικές τροπολογίες του Δημ. Παπαδημούλη για το κράτος δικαίου και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το πράσινο φως στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία – Να υπάρξει ρήτρα αιρεσιμότητας για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον νέο Πολυετή Προϋπολογισμό 2021-2027

• Δημ. Παπαδημούλης: «Μετά από δική μας επιμονή, τονίζεται η ανάγκη για μια κοινή πολιτική ασύλου και για τη λήψη μέτρων αλληλεγγύης και συνεργασίας, όπως η προληπτική εκκένωση των καταυλισμών προσφύγων και η μετεγκατάστασή τους»

Υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες δύο σημαντικές τροπολογίες (αρ. 18, 19) του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, που αφορούν το κράτος δικαίου και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην ψηφοφορία της Ολομέλειας, σχετικά με την έκθεση με θέμα: «Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα ΙΙΙ Επιτροπή», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα αιρεσιμότητας για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία θα εγγυάται ότι, προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο».

Αναφερόμενος στους λόγους υπερψήφισης της έκθεσης ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει πως «η έκθεση χαρακτηρίζεται, για πρώτη ίσως φορά, από ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους που εστιάζουν όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική διάσταση της ανάκαμψης, την αλληλεγγύη, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό … και υιοθετεί πολλές από τις θέσεις μας, όπως η αύξηση των κονδυλίων για τις πολιτικές συνοχής, η ενίσχυση της αγροτικής πολιτικής και των προγραμμάτων υγείας, η επιτάχυνση των κλιματικών στόχων, το κράτος δικαίου, η ισότητα των φύλων, η στήριξη των ΜμΕ, του τουρισμού και του πολιτισμού, η στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας». Επιπλέον στην έκθεση «με επιμονή της ευρωομάδας μας, τονίζεται η ανάγκη για κοινή πολιτική ασύλου, λήψη μέτρων αλληλεγγύης και συνεργασίας, όπως η προληπτική εκκένωση των καταυλισμών προσφύγων και η μετεγκατάστασή τους, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ένταξή τους».

Ο Δημ. Παπαδημούλης είναι συντονιστής εκ μέρους της ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής στην έκθεση με θέμα: «Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα ΙΙΙ Επιτροπή».

Επισυνάπτεται η αιτιολόγηση ψήφου του Δημ. Παπαδημούλη:
 
Το 2021 θα είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, που θα αποβεί καθοριστικός για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού. Συγχρόνως, θα αποτελέσει αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η έκθεση χαρακτηρίζεται, για πρώτη ίσως φορά, από ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους που εστιάζουν όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική διάσταση της ανάκαμψης, την αλληλεγγύη, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η έκθεση υιοθετεί πολλές από τις θέσεις μας, όπως η αύξηση των κονδυλίων για τις πολιτικές συνοχής, η ενίσχυση της αγροτικής πολιτικής και των προγραμμάτων υγείας, η επιτάχυνση των κλιματικών στόχων, το κράτος δικαίου, η ισότητα των φύλων, η στήριξη των ΜμΕ, του τουρισμού και του πολιτισμού, η στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας. Ακόμη, με επιμονή της Ευρωομάδας μας, τονίζεται η ανάγκη για κοινή πολιτική ασύλου, λήψη μέτρων αλληλεγγύης και συνεργασίας, όπως η προληπτική εκκένωση των καταυλισμών προσφύγων και η μετεγκατάστασή τους, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ένταξή τους. Απομονώνοντας ελάχιστα σημεία, υπερψηφίσαμε την έκθεση, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις αρχές που θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε.


Επισυνάπτονται οι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν:
Τροπολογία 18
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Έκθεση A9‑0110/2020
Pierre Larrouturou
Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
(2019/2213(BUD))
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

 
Πρόταση ψηφίσματος
Τροπολογία
27.       αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως το 2021·
27.       αναμένει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός ενωσιακός μηχανισμός σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έως το 2021· τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα αιρεσιμότητας για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία θα εγγυάται ότι, προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 
Τροπολογία 19
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Έκθεση A9‑0110/2020
Pierre Larrouturou
Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
(2019/2213(BUD))
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

 
Πρόταση ψηφίσματος
Τροπολογία
38.       πιστεύει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του στους τομείς της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει συστήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·
38.       πιστεύει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) θα πρέπει να εστιάσει τη χρηματοδότησή του στους τομείς της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, και ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες δημοσιονομικές διατάξεις για να υποστηριχθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ