ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/06/2020

Ερώτηση 40 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ

Ερώτηση 40 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ"Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ" τιτλοφορείται η ερώτηση που κατέθεσαν 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζουν πως με παλαιότερη ερώτηση τους και αίτηση κατάθεσης εγγράφων -ΑΚΕ-, 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για διευκρινίσεις και σχετικά έγγραφα αναφορικά με την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε εμπρόθεσμα και συζητήθηκε με την διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων στις 18.5.2020. Ένα μήνα περίπου μετά την συζήτηση της ερώτησης, μας διαβιβάστηκαν τα αιτούμενα έγγραφα από το ΥΠΕΝ, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), μέχρι σήμερα, δεν έχει εγκριθεί το Επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, καθώς η εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα αιτήματα παροχής επιπλέον στοιχείων και διευκρινήσεων υπό την προηγούμενη όσο και από τη σημερινή διοίκηση του Οργανισμού.

Από τα έγγραφα του ΕΟΑΝ προκύπτει ότι:


Το πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν περιλαμβάνεται στο κατατεθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ.

Ο ΕΟΑΝ, αν και αρμόδιο εποπτικό όργανο, δεν έχει καμία ενημέρωση επί του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, των κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι πέντε Δήμοι εφαρμογής και των κριτηρίων χωροθέτησης υποδομών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία γνώση και των οικονομικών στοιχείων του προγράμματος.

Αντίστοιχα, δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε στον ΕΟΑΝ στοιχεία σε σχέση με την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΑΝ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για την εν λόγω αξιολόγηση, με βάση το Νόμο 4496/2017.

Από την προφορική απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ άλλα και τα έγγραφα του ΕΟΑΝ αποδεικνύεται ότι:


α) Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ και μάλιστα η εταιρεία δεν παρέχει, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού, το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, και

β) Το αρμόδιο Υπουργείο και ο αρμόδιος Φορέας δεν έχουν στοιχεία και ενημέρωση για το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αξιοποιεί πόρους του συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», πόρους δηλαδή των πολιτών, όπως προβλέφθηκαν με το Νόμο 2939/01, που υποχρεωτικά πρέπει να διατίθενται για τις δράσεις και τους σκοπούς του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν, μεταξύ άλλων, τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών:


-Με βάση ποιες διατάξεις προχώρησε στην εξαγγελία του Πιλοτικού Προγράμματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ σε 5 Δήμους της χώρας και γιατί δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο εποπτευόμενος – από το ΥΠΕΝ – αρμόδιος φορέας ΕΟΑΝ;

-Για ποιο λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του ΣΣΕΔ «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», οι οποίοι προέρχονται από τις εισφορές των υπόχρεων και έχουν αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ, για άλλο σκοπό; Γνωρίζει το ΥΠΕΣ ότι μια τέτοια απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τις ρητές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου και θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι πόροι για τις δράσεις που οφείλει το ΣΣΕΔ να υλοποιήσει;

-Ποιοι Δήμοι έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση της φωτογραφικής διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 11 του Νόμου 4674/2020, για μη έκδοση άδειας δόμησης για Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, δηλαδή για εγκαταστάσεις που δεν ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία αλλά αποτελούν όρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ;

Επιπλέον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την κατάθεση όλων των εγγράφων και των εκθέσεων που σχετίζονται με:


α) την επιλογή, την έγκριση και την χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος και
β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ από ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Εκτός σχεδιασμού και έγκρισης του ΥΠΕΝ τα πιλοτικά προγράμματα ανακύκλωσης του ΥΠΕΣ με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ»

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4657/223/3-3-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διευκρινίσεις και σχετικά έγγραφα αναφορικά με την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που είναι και ο αρμόδιος φορέας για το σκοπό αυτό, βάσει του Νόμου 4496/2017. Στην ερώτηση τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με τη μη επίτευξη στόχων ανακύκλωσης από το ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση, τις τυχόν αδυναμίες του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ, το οποίο έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί από τον ΕΟΑΝ, ενίοτε με μεθοδεύσεις όπως φαίνεται και από τις διακοπές συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Επίσης, ερωτήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός ΠΕΝ σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα της Ανταποδοτικής ΑΕ με 45 ΚΑΑ στους Δήμους Άνδρου, Ναυπλίου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Ιωαννίνων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο και πραγματοποιείται χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ.
Η ερώτηση δεν απαντήθηκε εμπρόθεσμα και μετά από αίτησή μας συζητήθηκε με την διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων στις 18.5.2020. Ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δ. Οικονόμου στην δευτερολογία του, είπε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αναφορικά με το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημα σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο προχωρεί το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτά πρέπει να τα μάθετε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν είχατε υποβάλει την αίτηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επί του έκτου ερωτήματος, όμως, για το αν είναι σε γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στοιχεία από την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης τα οποία καταγράφονται σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα, μπορώ να σας απαντήσω ότι τα συγκεκριμένα που ζητάτε δεν είναι σε γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος».
Ένα μήνα περίπου μετά την συζήτηση της ερώτησης, μας διαβιβάστηκαν τα αιτούμενα έγγραφα από το ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), μέχρι σήμερα, δεν έχει εγκριθεί το Επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, καθώς η εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα αιτήματα παροχής επιπλέον στοιχείων και διευκρινήσεων υπό την προηγούμενη όσο και από τη σημερινή διοίκηση του Οργανισμού.
Αναλυτικότερα, στο έγγραφο του ΕΟΑΝ, με ημερομηνία 13-03-2020, δίνεται το αναλυτικό έως τότε χρονοδιάγραμμα των αλλεπάλληλων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων τόσο για το Επιχειρησιακό Σχέδιο όσο και για την Ετήσια Έκθεση του 2018. Στο δε έγγραφο του ΕΟΑΝ, με ημερομηνία 12-05-2020, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έως εκείνη την ημερομηνία ο φορέας ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ δεν έχει ανταποκριθεί στα γραπτά αιτήματα του ΕΟΑΝ (από 3-12-2019 και 24-01-2020) για παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων επί της 4ης Αναθεωρημένης Έκδοσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ της 26-03-2019. Επιπλέον προκύπτει ότι και σε ό,τι αφορά την Απολογιστική Έκθεση 2018, την οποία η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ υπέβαλε με 8-μηνη καθυστέρηση, σημειώθηκε σημαντική επιπλέον καθυστέρηση στην προσήκουσα αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων, με αυτά να κατατίθενται στον ΕΟΑΝ στις 11-05-2020, αντί για τις 10-01-2020 που είχε δεσμευθεί αρχικά η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ.
Από τα έγγραφα του ΕΟΑΝ προκύπτει ότι:
• Το πιλοτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν περιλαμβάνεται στο κατατεθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ.
• Ο ΕΟΑΝ, αν και αρμόδιο εποπτικό όργανο, δεν έχει καμία ενημέρωση επί του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, των κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι πέντε Δήμοι εφαρμογής και των κριτηρίων χωροθέτησης υποδομών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία γνώση και των οικονομικών στοιχείων του προγράμματος.
• Αντίστοιχα, δεν έχουν γνωστοποιηθεί ούτε στον ΕΟΑΝ στοιχεία σε σχέση με την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΑΝ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για την εν λόγω αξιολόγηση, με βάση το Νόμο 4496/2017.
Από την προφορική απάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ άλλα και τα έγγραφα του ΕΟΑΝ αποδεικνύεται ότι:
α) Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ και μάλιστα η εταιρεία δεν παρέχει, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού, το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, και
β) Το αρμόδιο Υπουργείο και ο αρμόδιος Φορέας δεν έχουν στοιχεία και ενημέρωση για το πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αξιοποιεί πόρους του συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», πόρους δηλαδή των πολιτών, όπως προβλέφθηκαν με το Νόμο 2939/01, που υποχρεωτικά πρέπει να διατίθενται για τις δράσεις και τους σκοπούς του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ.

Επειδή είναι υποχρέωση της χώρας η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης
Επειδή το θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εισφοράς των υπόχρεων, που προέρχεται από τους καταναλωτές και γενικά τους πολίτες, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ και την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας με βάση την Οδηγία 94/62/ΕΚ, όπως ισχύει, με εξασφάλιση της ισοτιμίας και διαφάνειας στη λειτουργία των ΣΕΔ.
Επειδή βασικός στόχος του Νόμου 4496/2017 είναι ο καλύτερος έλεγχος και ο εξορθολογισμός του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και η προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση
Επειδή οι δράσεις των Συστημάτων πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται ούτως ώστε να επιλέγεται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης, της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 29 του Νόμου 4042/2012,
Επειδή από την αποτελεσματική λειτουργία των ΣΕΔ εξαρτάται η διαθεσιμότητα και η εγγύτητα στον εξοπλισμό ανακύκλωσης καθώς και η εύκολη πρόσβαση των πολιτών και των Δήμων σε αυτόν
Επειδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αποτελούν τους μόνους αρμόδιους φορείς της ελληνικής πολιτείας που έχουν την αρμοδιότητα να επιβλέπουν, να αδειοδοτούν και να ελέγχουν τη λειτουργία των ΣΕΔ και των δράσεων διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης και άλλων προϊόντων

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Με βάση ποιες διατάξεις προχώρησε στην εξαγγελία του Πιλοτικού Προγράμματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ σε 5 Δήμους της χώρας και γιατί δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο εποπτευόμενος – από το ΥΠΕΝ – αρμόδιος φορέας ΕΟΑΝ;
2. Με βάση ποια κριτήρια το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε συνεργασία με το συγκεκριμένο ΣΣΕΔ; Γνωρίζει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ ότι δεν έχει εγκριθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του συγκεκριμένου ΣΣΕΔ και ότι το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στο υπό έγκριση Επιχειρησιακό Σχέδιο;
3. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του ΣΣΕΔ «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», οι οποίοι προέρχονται από τις εισφορές των υπόχρεων και έχουν αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ, για άλλο σκοπό; Γνωρίζει το ΥΠΕΣ ότι μια τέτοια απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τις ρητές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου και θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι πόροι για τις δράσεις που οφείλει το ΣΣΕΔ να υλοποιήσει;
4. Με δεδομένο ότι το κατατεθέν επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ δεν περιλαμβάνει πιλοτικό πρόγραμμα, με βάση ποιο σχεδιασμό προχωρά η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών στους 5 Δήμους; Με βάση ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η επιλογή των δήμων, με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν οι υπόλοιποι Δήμοι, ποια η προβλεπόμενη χωροθέτηση των υποδομών του ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση, που προβλέπονται στο πιλοτικό πρόγραμμα, και σε ποια κριτήρια βασίστηκε;
5. Ποια τα οικονομικά στοιχεία του πιλοτικού προγράμματος που εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών; Ποιο το συνολικό κόστος, ποιες οι πηγές χρηματοδότησης του σχεδίου, και ποια τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται το οικονομικό αντίτιμο για την επιστροφή αποβλήτων συσκευασιών;
6. Ποιο θα είναι το τελικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος του ΥΠΕΣ και άρα ποιο θα είναι το ποσό απομείωσης των διαθέσιμων πόρων του ΣΣΕΔ, οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούνται μόνο για την υλοποίηση των δράσεων που υποχρεούται να υλοποιήσει με βάση το Επιχειρησιακό του Σχέδιο, προς όφελος της κοινωνίας και των ΟΤΑ για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης χωρίς διακρίσεις και αδιαφανείς διαδικασίες;
7. Ποιοι Δήμοι έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση της φωτογραφικής διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 11 του Νόμου 4674/2020, για μη έκδοση άδειας δόμησης για Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, δηλαδή για εγκαταστάσεις που δεν ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία αλλά αποτελούν όρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΣΣΕΔ Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ;
8. Ποια στοιχεία έχουν προκύψει από την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ, τα οποία καταγράφονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, από ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα; Πότε πρόκειται να ενημερωθεί ο ΕΟΑΝ που είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας για την εν λόγω αξιολόγηση, με βάση τον Νόμο 4496/17; Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αυτή και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά της;

Ζητούμε, επίσης, την κατάθεση όλων των εγγράφων και των εκθέσεων που σχετίζονται με: α) την επιλογή, την έγκριση και την χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος και β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ από ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Θάνος
Ξεονογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ