ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/06/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά με τα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) κατέθεσαν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου, Σωκράτη Βαρδάκη.

Στα πλαίσια του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, υλοποιούνται προγράμματα για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, που αφορούν στον κοινωνικό τουρισμό, διακοπές και εκδρομές, σε δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου και βιβλίων, όπως επίσης και σε χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Όπως αφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που σκοπός των προγραμμάτων είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες παροχές προς όφελος των δικαιούχων, δυστυχώς υπάρχουν καταγγελίες από μεγάλη μερίδα συμμετεχόντων, οι οποίοι ενώ είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς τον ΕΦΚΑ, αποκλείονται από προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλουν αγρότες, ενώ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, εμφανίζονται ότι δεν οφείλουν εισφορές, έχοντας και τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής, όταν πηγαίνουν στους Ανταποκριτές (του πρώην ΟΓΑ) του ΕΦΚΑ για να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, εμφανίζονται, με εκκρεμότητες.

Αυτό έχει ως συνέπεια, τον αποκλεισμό των παραγωγών από τα ωφελήματα της Αγροτικής Εστίας, για την οποία σημειωτέον υπάρχει ειδική εισφορά παρακράτησης μέσα στις εισφορές του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν και ζητήματα που προκύπτουν στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων έτους 2020, έχουν όσες μητέρες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Όμως, η διακύμανση του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημα, έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν μικρές διαφορές στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες και τακτοποιούνται- καταβάλλονται εντός του 2020, με αποτέλεσμα αν και έχουν τακτοποιηθεί, το σύστημα να μην τις εμφανίζει ενήμερες ασφαλιστικά και να τις αποκλείει από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό:

-Προτίθεται να λάβει πρωτοβουλία προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος όσων ασφαλισμένων έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, έως και την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

-Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε χωρίς κλήρωση, όλες οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες ή συνταξιούχοι, του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση να λαμβάνουν το βοήθημα;

-Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε το σύστημα να εμφανίζει αυτόματα τις όποιες μεταβολές, όπως καταβολή εισφορών και ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένων;

 

* Επισυνάπτεται η ερώτηση

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Προβλήματα στην υλοποίηση των Προγραμμάτων από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)»

Στα πλαίσια του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, υλοποιούνται προγράμματα για τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, που αφορούν στον κοινωνικό τουρισμό, διακοπές και εκδρομές, σε δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου και βιβλίων, όπως επίσης και σε χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Παρόλο που σκοπός των προγραμμάτων είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες παροχές προς όφελος των δικαιούχων, δυστυχώς υπάρχουν καταγγελίες από μεγάλη μερίδα συμμετεχόντων, οι οποίοι ενώ είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προς τον ΕΦΚΑ, αποκλείονται από προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλουν αγρότες, ενώ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, εμφανίζονται ότι δεν οφείλουν εισφορές, έχοντας και τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής, όταν πηγαίνουν στους Ανταποκριτές (του πρώην ΟΓΑ) του ΕΦΚΑ για να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, εμφανίζονται, με εκκρεμότητες.

Αυτό έχει ως συνέπεια, τον αποκλεισμό των παραγωγών από τα ωφελήματα της Αγροτικής Εστίας, για την οποία σημειωτέον υπάρχει ειδική εισφορά παρακράτησης μέσα στις εισφορές του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν και ζητήματα που προκύπτουν στο Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, που αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων έτους 2020, βάσει και της εγκυκλίου 9-28123/21.5.2020, έχουν όσες μητέρες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Όμως, η διακύμανση του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία εξαρτάται από το δηλωθέν εισόδημα, έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν μικρές διαφορές στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες και τακτοποιούνται- καταβάλλονται εντός του 2020, με αποτέλεσμα αν και έχουν τακτοποιηθεί, το σύστημα να μην τις εμφανίζει ενήμερες ασφαλιστικά και να τις αποκλείει από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΦΚΑ, πραγματοποιείται σε μόλις 1-2 μέρες από την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής οφειλής, οπότε, αντιστοίχως και ο ΟΠΕΚΑ θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τις αγρότισσες ασφαλισμένες που καθίστανται ενήμερες ακόμα και 1 ημέρα πριν προχωρήσει στην καταβολή παροχών.

Επειδή, όλες οι ασφαλισμένες που δεν έχουν εκκρεμείς ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

Επειδή, το σύστημα θα έπρεπε να ενημερώνεται αυτόματα και άμεσα για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων,

Επειδή, όλες οι δικαιούχοι θα έπρεπε χωρίς κλήρωση να λαμβάνουν τα χρηματικά βοηθήματα καθώς υπάρχει ειδική εισφορά παρακράτησης μέσα στις εισφορές του ΕΦΚΑ για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1) Προτίθεται να λάβει πρωτοβουλία προς αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος όσων ασφαλισμένων έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, έως και την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;
2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε χωρίς κλήρωση, όλες οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες ή συνταξιούχοι, του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση να λαμβάνουν το βοήθημα;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε το σύστημα να εμφανίζει αυτόματα τις όποιες μεταβολές, όπως καταβολή εισφορών και ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένων;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαγενά Άννα

Γκιόλας Ιωάννης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ