ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/06/2020

Ερώτηση 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου κ. Μιχαηλίδη και θέμα της τη ρύθμιση και ομαλοποίηση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές

Ερώτηση 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου κ. Μιχαηλίδη και θέμα της τη ρύθμιση και ομαλοποίηση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχέςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου κ. Μιχαηλίδη και θέμα της τη ρύθμιση και ομαλοποίηση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές η Απόφαση του υφυπουργού περιβάλλοντος που ρυθμίζει τέτοια ζητήματα,όπως έχει επισημανθεί από εκπροσώπους μηχανικών και άλλων επαγγελματικών κλάδων, αναμένεται να επιτείνει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές (αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους).

Εν είδη παραδείγματος, στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Χίου που είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος, η πρόβλεψη της πρόσφατης Απόφασης θα σημαίνει ότι για την υπαγωγή ενός αυθαιρέτου θα πρέπει η αίτηση, αφού εξεταστεί από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, να εξεταστεί στη συνέχεια από το ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) στη Μυτιλήνη

Παράλληλα, με την ανωτέρω πρόβλεψη της Υπουργικής Απόφασης, απαξιώνονται τα τοπικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Πως προτίθενται να ομαλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/2017;

2. Πιο συγκεκριμένα, προτίθενται να εξετάσουν την απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 με σκοπό τον εξορθολογισμό και επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας;

3. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργικής Απόφασης 290282/818 που αφορά Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού; Πότε αναμένεται η έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τους κ. κ. Υπουργούς
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πολιτισμού και Αθλητισμού


ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση και ομαλοποίηση διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές»

Η αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων επιτάσσει αναμφίβολα προσεκτική ρύθμιση και ισχυρές δικλείδες διασφάλισης της νομιμότητας και προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως, αν αφορά παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι. Τα αρμόδια Υπουργεία έχουν κατά καιρούς προβλέψει τη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε τέτοιους οικισμούς και περιοχές και έχουν επιχειρήσει να ρυθμίσουν τις επιμέρους παραμέτρους αυτής της διαδικασίας.

Πιο πρόσφατα, με το άρθρο 5 της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 (ΦΕΚ 1940/Β΄/21-5-20) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμοδιότητες της επιτροπής της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167/Α΄/3-11-17), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 227 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-19), μεταφέρονται στο οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α) του του άρθρου 13 του Ν. 4495/2017.

Αυτή η Απόφαση, όπως έχει επισημανθεί από εκπροσώπους μηχανικών και άλλων επαγγελματικών κλάδων, αναμένεται να επιτείνει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές (αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους).

Εν είδη παραδείγματος, στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Χίου που είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος, η πρόβλεψη της πρόσφατης Απόφασης θα σημαίνει ότι για την υπαγωγή ενός αυθαιρέτου θα πρέπει η αίτηση, αφού εξεταστεί από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, να εξεταστεί στη συνέχεια από το ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) στη Μυτιλήνη. Το ΚΕ.Σ.Α.Α. δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις, αφού μέχρι τώρα κρίνει ειδικές περιπτώσεις και ενστάσεις κατά αποφάσεων των τοπικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, ενώ συνεδριάζει μόνο λίγες φορές το χρόνο.

Παράλληλα, με την ανωτέρω πρόβλεψη της Υπουργικής Απόφασης, απαξιώνονται τα τοπικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει. Τα Σ.Α., τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, έχουν την τεχνική-επιστημονική δυνατότητα να εξετάσουν τέτοιες περιπτώσεις αυθαιρέτων, όπως εξάλλου εξετάζουν τις εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων. Πώς είναι δυνατόν, από τη μία πλευρά, τα Σ.Α. να είναι αρμόδια εκ του νόμου να εγκρίνουν από αρχιτεκτονικής απόψεως επεμβάσεις εντός αρχαιολογικών χώρων, όπως λ.χ. την ανέγερση ενός ξενοδοχειακού κτιρίου ή οικοδομικές εργασίες στους παραδοσιακούς οικισμούς και σε διατηρητέα κτίρια, και από την άλλη να μην μπορούν να κρίνουν υποθέσεις αυθαιρέτων εντός των ιδίων περιοχών; Η απόδοση της αρμοδιότητας εξέτασης των αιτήσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν. 4495/201 στα Σ.Α. αναμένεται εύλογα πως θα επιταχύνει τη διαδικασία αυτή.

Συναφώς με τα ανωτέρω θιγόμενα ζητήματα, με την Απόφαση 290282/818 της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2049/Β΄/4-6-2019) προβλέφθηκε μια εκτεταμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ρητό σκοπό την επιτάχυνση των υποθέσεων του εν λόγω Υπουργείου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 33α του άρθρου 1 και στην παράγραφο 26α του άρθρου 4 αυτής της Απόφασης, περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν τη γνωμοδότηση περί πρόκλησης βλάβης στο πολιτιστικό αγαθό ή/και στο νεώτερο μνημείο από αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/2017. Παρά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης, οι προβλέψεις της περί μεταβίβασης – ουσιαστικά αποκέντρωσης – αρμοδιοτήτων έχουν μείνει ανενεργές λόγω μη έκδοσης σχετικών εγκυκλίων από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην διαδικασία έγκρισης ή μη της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/2017, ιδιαιτέρως δε σε περιοχές της περιφέρειας όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πως προτίθενται να ομαλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/2017;

2. Πιο συγκεκριμένα, προτίθενται να εξετάσουν την απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 με σκοπό τον εξορθολογισμό και επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας;

3. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργικής Απόφασης 290282/818 που αφορά Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού; Πότε αναμένεται η έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πουλού Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ