ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/06/2020

Ερώτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την παράτυπη και εσπευσμένη προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Ερώτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ  για την παράτυπη και εσπευσμένη προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και ΕπαγγελμάτωνΕρώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Αθήνας Χριστόφορου Βερναρδάκη και θέμα της την παράτυπη και εσπευσμένη προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η προκήρυξη της θέσης κοινοποιήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε λιγότερες από 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση,

χωρίς να υπαγορεύεται από κατεπείγοντα λόγο,

χωρίς να ληφθούν υπόψη εγγράφως διατυπωμένες αντιρρήσεις και απόψεις επί αυτού και

χωρίς η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (περιπτώσεις άρθρου 14 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) αποφασίστηκε η προκήρυξη της θέσης, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και δημοσιεύθηκε

χωρίς καν να έχει καθαρογραφεί και υπογραφεί η σχετική απόφαση στην οποία στηρίζεται, ώστε να κοινοποιηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς υπογραφή (αρχή νομιμότητας).

Παράλληλα, η απερχόμενη Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Σχολής επέχει αρμοδιότητες τόσο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (η θητεία των οποίων είχε ήδη παραταθεί) όσο και Περιφερειακού Διευθυντή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Σχολή, ενώ η διάταξη του άρθρου 52 του νέου νόμου 4692/2020 καλύπτει σε κάθε περίπτωση την παράταση της θητείας της.

Ρωτούν, λοιπόν, την Υπουργό:

1. Για ποιο λόγο επισπεύσθηκε η διαδικασία προκήρυξης ειδικά της θέσης Γενικού Διευθυντή, την ίδια ώρα που οι θητείες όλων των Διευθυντών των σχολείων που απαρτίζουν τη Σιβιτανίδειο Σχολή (4 θέσεις σε ισάριθμα Επαγγελματικά Λύκεια, 1 θέση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1 θέση στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1 θέση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) αλλά και όλων των Περιφερειακών Διευθυντών και Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν εν ισχύ, ακόμη και αν λήγουν ή έχουν ήδη λήξει;

2. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η Υπουργός να προασπιστεί το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 52, το οποίο καταστρατηγείται στην περίπτωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής; Προτίθεται να αναστείλει τη διαδικασία αντικατάστασης της απερχόμενης Γενικής Διευθύντριας, σύμφωνα με τη διάταξη που η ίδια η Υπουργός έφερε προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο;

 

*Επισυνάπτεται η Ερώτηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Παράτυπη και εσπευσμένη προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων»

Σύμφωνα με αναφορές στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αδικαιολόγητη βιασύνη – που μεταξύ άλλων σηματοδότησε και σειρά παρατυπιών –αποφασίστηκε η προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση της Γενικής Διευθύντριας της Σιβιτανιδείου Σχολής επισπεύσθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη των μέτρων κατά της πανδημίας και μέχρι τη διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων, παρότι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής αλλά και η εν τοις πράγμασι παγιωμένη αναστολή κάθε παρόμοιας διαδικασίας, θα επέτασσε το αντίθετο.

Έτσι, με το θέμα της προκήρυξης να κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε λιγότερες από 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση, χωρίς να υπαγορεύεται από κατεπείγοντα λόγο, χωρίς να ληφθούν υπόψη εγγράφως διατυπωμένες αντιρρήσεις και απόψεις επί αυτού και χωρίς η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (περιπτώσεις άρθρου 14 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) αποφασίστηκε η προκήρυξη της θέσης, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και δημοσιεύθηκε χωρίς καν να έχει καθαρογραφεί και υπογραφεί η σχετική απόφαση στην οποία στηρίζεται, ώστε να κοινοποιηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς υπογραφή (αρχή νομιμότητας).
Πρέπει μάλιστα να υπογραμμιστεί, ότι η εν λόγω μεθόδευση συντελείται παρά το περιεχόμενο (ή ενδεχομένως και εξαιτίας ακριβώς του περιεχομένου) της διάταξης του άρθρου 52 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111), σύμφωνα με το οποίο, για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών:

«Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) η απερχόμενη Γενική Διευθύντρια της Σιβιτανιδείου Σχολής επέχει αρμοδιότητες τόσο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (η θητεία των οποίων είχε ήδη παραταθεί) όσο και Περιφερειακού Διευθυντή σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Σχολής,

Επειδή η διάταξη του άρθρου 52 του νέου νόμου 4692/2020 καλύπτει σε κάθε περίπτωση την παράταση της θητείας της Γενικής Διευθύντριας της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής,

Επειδή η στοχευμένη αυτή κίνηση είναι προϊόν μεθόδευσης για να μην καθυστερήσει η κατάληψη άλλης μιας δημόσιας θέσης από τους «άριστους» φίλους του κατ’ επανάληψη πλέον εκτεθειμένου απέναντι στην κοινή γνώμη «επιτελικού κράτους»,

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο επισπεύσθηκε η διαδικασία προκήρυξης ειδικά της θέσης Γενικού Διευθυντή, την ίδια ώρα που οι θητείες όλων των Διευθυντών των σχολείων που απαρτίζουν τη Σιβιτανίδειο Σχολή (4 θέσεις σε ισάριθμα Επαγγελματικά Λύκεια, 1 θέση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1 θέση στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1 θέση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) αλλά και όλων των Περιφερειακών Διευθυντών και Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν εν ισχύ, ακόμη και αν λήγουν ή έχουν ήδη λήξει;

2. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η Υπουργός να προασπιστεί το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 52, το οποίο καταστρατηγείται στην περίπτωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής; Προτίθεται να αναστείλει τη διαδικασία αντικατάστασης της απερχόμενης Γενικής Διευθύντριας, σύμφωνα με τη διάταξη που η ίδια η Υπουργός έφερε προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ)

ΦΑΜΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ