ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

29/06/2020

Τροπολογία του Δημήτρη Χαρίτου σχετικά με την τροποποίση του πρώτου άρθρου του ν. 4667

Τροπολογία του Δημήτρη Χαρίτου σχετικά με την τροποποίση του πρώτου άρθρου του ν. 4667ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας <<Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII-Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με το ν. 4564/2018 (Α΄89) και συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄116)>>.  
 
Θέμα:  Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του  Ν. 4667/2020 (εδάφ. 2.6.3.)

 Α.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η πανδημία απέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο πως το δημόσιο σύστημα υγείας   είναι η  μόνη  ασπίδα προστασίας όλων μας σε  περιόδους  υγειονομικής κρίσης. Το  ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας ήταν αυτό που σήκωσε το βάρος  της επιδημιολογικής έξαρσης, γεγονός που αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η σημερινή κρίση οδηγεί στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να είναι μακροπρόθεσμα θωρακισμένο απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση».  
 
Υπό το πρίσμα   των νέων αυτών δεδομένων και των αναγκών που δημιούργησε η πανδημία οφείλουμε να επανεξετάσουμε επιλογές που έγιναν, σε άλλες συνθήκες, στο πρόσφατο παρελθόν.  Μια τέτοια επιλογή ήταν   η αλλαγή του χαρακτήρα του νέου «Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»  σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όταν όπως είναι γνωστό στην αρχική κύρια σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου που κυρώθηκε με το Ν. 4654/2018 είχε κατοχυρωθεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα αποτελεί  πράγματι συμβολή στη ανάδειξη της σημασίας και της στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα έδινε ακόμη μεγαλύτερη  αξία στην μεγάλη προσφορά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος ώστε να ανεγερθεί ένα  σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών νοσοκομείο στην Κομοτηνή. Θα δημιουργήσει  συνθήκες  εργασιακής σταθερότητας και ασφάλειας  για το προσωπικό του και βέβαια θα παρέχει καθολική και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες.
                             
Β.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ
                      Άρθρο........
Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.4667/2020
Το εδάφιο 2.6.3 του άρθρου 1 του Ν.4667/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
 “2.6.3. Το Ε.Δ. δεσμεύεται ότι εντός δεκαοχτώ (18) μηνών κατ’ ελάχιστο προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου θα έχει οριστεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που θα αναλάβει την λειτουργία και διαχείριση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν από την παράδοσή του και εις το διηνεκές, κατά τους όρους του από 21 Μαρτίου 2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, της συμβάσεως δωρεάς που υπογράφηκε μεταξύ αυτών και κυρώθηκε με το Ν. 4564/2018, της παρούσας επιμέρους συμβάσεως και των διατάξεων του Ν.Δ/τος 2592/1953   και του Ν.1397/1983.
O όρος “Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)” που περιλαμβάνεται επίσης στα εδάφια 5.2, 5.3, 6.1 καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ή παράρτημα της παρούσας επιμέρους συμβάσεως αντικαθίσταται με τον όρο “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)”.
Μετατροπή του νομικού προσώπου και/ή τροποποίηση του «Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος”.
 
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020
Ο προτείνων Βουλευτής
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ