ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/06/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ενδεχόμενων εμποδίων στη διοχέτευση της ελιάς Καλαμών στην αγορά των ΗΠΑ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ενδεχόμενων εμποδίων στη διοχέτευση της ελιάς Καλαμών στην αγορά των ΗΠΑΤην άρση ενδεχόμενων εμποδίων στη διοχέτευση της ελιάς Καλαμών στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών ζητούν με ερώτηση τους ο βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης και ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχωβίτης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν στην ερώτηση τους πως το 2020 είναι μία από τις χειρότερες εμπορικά χρονιές για την ελαιοκομία εν γένει και κυρίως για την ελιά ποικιλίας Καλαμών και υπάρχουν ήδη σημαντικές δυσκολίες ως προς την απορρόφηση του προϊόντος ή και δυσκολίες σχετιζόμενες με το ύψος της τιμής του.

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο κύριος προορισμός εξαγωγών για τους ευρωπαίους προμηθευτές επιτραπέζιων ελιών, ως εκ τούτου και για τη χώρα μας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του αρμοδίου Υπουργείου για την άρση ενδεχόμενων εμποδίων στη διοχέτευση της ελιάς στην εν λόγω αγορά και δεν μπορεί να διακινδυνεύεται η φήμη των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών και της ελιάς Καλαμών ιδιαίτερα δε με θέματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια του καταναλωτή.

 

*Επισυνάπτεται η ερώτηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Διερεύνηση ενδεχόμενων προβλημάτων στις εξαγωγές της ελιάς ποικιλίας Καλαμών προς την αγορά των Η.Π.Α.»

Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 8839/10070/01-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με θέμα: «Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2020», προέβη σε ενημέρωση των αρμοδίων αναφορικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους στους ελαιώνες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Ειδικότερα, και εν σχέσει με τα εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν στους δολωματικούς ψεκασμούς, ένα εξ αυτών είναι και το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο IMIDAN 200 EC (phosmet 20% β/ο). Το ως άνω εντομοκτόνο έχει εγκριθεί δυνάμει του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 917/2018 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, φορμετανάτη, Gliocladium catenulatum στέλεχος: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, methiocarb, methoxyfenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, pymetrozine και s-metolachl. Σύμφωνα δε με την Αριθμ. πρωτ: 10908/144144/25-10-2018 απόφαση, η χρήση του στη Χώρα μας σύμφωνα με την απόφαση δε αναμένεται να υπερβαίνει τα καθορισμένα στην ΕΕ Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) και άρα δεν αναμένεται να δημιουργεί προβλήματα στις εξαγωγές της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών εντός της Ε.Ε.

Μια από τις πιο σημαντικές αγορές προς την οποία κατευθύνεται μεγάλος όγκος ποσοτήτων παραγόμενης ελιάς ποικιλίας Καλαμών είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα διοχετεύεται έως και 70% της εξαγόμενης παραγωγής.1 Με βάση επίσης δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες που πραγματεύονται τις εξελίξεις του αγροτικού τομέα, εκ μέρους της Αμερικάνικης Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA - Food and Drug Administration) εξετάζονται νέα πρότυπα εξαγωγής ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με αποτέλεσμα να εγείρεται μείζων προβληματισμός σε ότι αφορά την επίπτωση που μπορεί να έχουν ως προς τη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που εξάγουν, καθώς και εν γένει ανισορροπίες στην εν λόγω αγορά.2

Δυνητικός παράγων πρόκλησης αρνητικών συνεπειών στον όγκο και στο ρυθμό εξαγωγών προς την ανωτέρω ήπειρο, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των ως άνω εκτιθέμενων στοιχείων, περί των ήδη αυστηρών ή/και περί της περαιτέρω αυστηροποίησης των προϋποθέσεων ενδέχεται να σχετίζεται και με τη εγκεκριμένη με την Αριθμ. πρωτ: 10908/144144/25-10-2018 απόφαση χρήση οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου IMIDAN 200 EC (phosmet 20% β/ο) κατά τη διαδικασία της δακοκτονίας, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η εν λόγω ουσία μάλιστα βρίσκεται και στο σχετικό ενοποιημένο κατάλογο των χημικών ουσιών που υπόκεινται σε απαίτηση αναφοράς, σύμφωνα με το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (Consolidated List of Chemicals Subject to the Emergency Planning and Community RightTo-Know Act - EPCRA, Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act - CERCLA and Section 112(r) of the Clean Air Act).3 Σύμφωνα λοιπόν με τα ως άνω, ενδεχόμενος εντοπισμός υπολειμμάτων της εν λόγω δραστικής ουσίας άνω του Ορίου Αναλυτικού Προσδιορισμού στις εξαγωγές στις ΗΠΑ καθιστά απαγορευτική τη διάθεση της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών.

Επειδή, μία από τις χειρότερες εμπορικά χρονιές για την ελαιοκομία εν γένει και κυρίως για την ελιά ποικιλίας Καλαμών είναι το έτος 2020.

Επειδή, υπάρχουν ήδη σημαντικές δυσκολίες ως προς την απορρόφηση του προϊόντος ή και δυσκολίες σχετιζόμενες με το ύψος της τιμής του.

Επειδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο κύριος προορισμός εξαγωγών για τους ευρωπαίους προμηθευτές επιτραπέζιων ελιών, ως εκ τούτου και για τη χώρα μας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του αρμοδίου Υπουργείου για την άρση ενδεχόμενων εμποδίων στη διοχέτευση της ελιάς στην εν λόγω αγορά.

Επειδή δεν μπορεί να διακινδυνεύετε η φήμη των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών και της ελιάς Καλαμών ιδιαίτερα δε με θέματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια του καταναλωτή

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη διερεύνηση πιθανών εμποδίων στις εξαγωγές της επιτραπέζιας ελιάς και της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λόγω χρήσης συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, κατά τη διάρκεια της δακοκτονίας;

2. Σε περίπτωση που η χρήση της εν της εν λόγω δραστικής ουσίας, σύμφωνα με την Αριθμ. πρωτ: 10908/144144/25-10-2018 απόφαση,, στη δακοκτονία δημιουργεί εμπόδια στις εξαγωγές της επιτραπέζιας ελιάς και της ελιάς της ποικιλίας Καλαμών στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με ποιες αποφάσεις και μέτρα δύναται και θα περιορίσει τις επιπτώσεις στις εξαγωγές και στη φήμη του ελληνικού προϊόντος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαρακιώτης Ιωάννης

Αραχωβίτης Σταύρος

1 Agro24.gr, “Ακυρώνονται συμβόλαια εξαγωγών ελιάς Καλαμών - Μέτρα στήριξης ζητούν παραγωγοί και μεταποιητές”, 03.06.2020, Διατίθεται από: https://www.agro24.gr/agrotika/proionta/georgia/elia/akyronontai-symvolaia-exagogon-elias-kalamon-metra-stirixis-zitoyn, Ανακλήθηκε στις 21.06.2020

2  Olive Oil Times, “Proposed Standard Would Imperil Greek Exports, Trade Group Warns”, 19.06.2020, Διατίθεται από: https://www.oliveoiltimes.com/business/proposed-standard-would-imperil-greek-exports-trade-group-warns/83459, Ανακλήθηκε στις 21.06.2020

3  United States Environmental Protection Agency, (2019), Consolidated List of Chemicals Subject to the Emergency Planning and Community RightTo-Know Act (EPCRA), Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) and Section 112(r) of the Clean Air Act, June 2019 Version, σελ.. Α-31, Διατίθεται από: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-03/documents/list_of_lists.pdf, Ανακλήθηκε στις 21.06.2020Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ